Nya skolan i Bro

Omdaning Bro är ett projekt som nu har startat. Två viktiga mål ligger bakom uppdraget. Att skapa ökad trygghet i det av Polisen utpekade området i Bro som ”utsatt område”. Att skapa fler arbetsplatser i Bro C för at öka vuxennärvaron och ökad attraktion till området.

Första steget blir att nu besluta om ny detaljplan för nya skolan i Bro i direkt anslutning till Finnsta rondellen. Meningen är att Broskolan flyttas dit. Upptagningsområdet blir hela Bro där järnvägen idag delar södra och norra delarna. Ur ett integrationsperspektiv är det ett klokt beslut som ger goda förutsättningar att hålla samman samhället. det ger också en naturlig koppling till Bro IP för flera idrottssatsningar.

Under veckan gjorde den politiska ledning ett studiebesök i Sigtuna där Engelska skolan byggs och Raul Wallenbergs fsk. Vi lär och tar med oss hem för kloka beslut.

 

Äldre dör i onödan

Jag har förfärats av debatten om vårdens tillkortakommanden för äldre. Särskilt gäller det bristen på syrgas och intravenös vätsketillförsel och näringslösningar. Exempel från professorn med geriatriks inriktning, Yngve Gustafson om skillnad på liv och död för den som ges detta och den som inte ges hade och har hög trovärdighet i mina öron. Med detta som grund ställde vi i Alliansens ledning ett antal frågor till vår MAS. Tyvärr finns inget i svaren som pekar på vare sig den ena eller andra riktningen. Upplands-Bro har hanterat äldre på SÄBO på det sätt som regelverket föreskriver.

I en debattartikel 8 juni i Expressen av Johanna Andersson fd sjukhuspräst och lärare för medicinstudenter i etik, refererande till hennes två syskon, varav en läkare och en sköterska om deras pappa fd kirurg med inledningen: Min pappa dog rosslig, uttorkad och lufthungrande i covid -19 på ett äldreboende i Göteborg.

Även Upplands-Bro har förekommit i kvällstidningarna. En mor och dotter dog i covid -19 med ett par dagars mellanrum. För övrigt har många dött i sjukdomen men inte så att det blir rubriker på antalet även om varje dödsfall innebär en oåterkallelig förlust för många.

Äldre dör utan att få avancerad sjukvård är rubriken på artikeln i SVD 20 maj 2020. Av alla dem som vårdats på intensivvården hittills på grund av covid -19 har bara 4 procent varit 80 år eller äldre. Detta trots att de utgör 66 procent av dem som dött av covid -19.

Lögn att patienter inte prioriterats bort säger överläkare Michael Bromé vid Karolinska häromdagen i en artikel.

I Läkartidningen den 2 juni står det Oklart hur många avlidna äldre som fått en fysisk läkarbedömning.

Socialstyrelsens rekommendation att inte besöka SÄBO för läkarbedömning kan ha varit mer avgörande för utgången för den enskilde än något av alla de kriterier som beskrivs från hög nivå i maktstrukturen och som ofta pekar neråt.

Statsministern angav hygienbristen på SÄBO ( särskilt äldreboende) som en huvudorsak. Pinsamt! Att statsministern pekar ut en ansträngd verksamhet och personal och på detaljnivå anger en brist som huvudorsak längst ner i den hierarkiska trappan samtidigt som brister försorsakade av myndigheter direkt underställda regering och riksdag inte får eller kan kritiseras. Myndigheterna är självständiga! Vilken skada har inte socialstyrelsens rekommendation gjort för den enskilde åldringen som behövt en närgången läkarbedömning.

Hur upprätthålls hälso- och sjukvårdslagens principer vid pandemins tillämpning. En extraordinär situation som kräver mer inte mindre vård.

Mycket besökare och lagom väder!

Kungsfesten bjöd på Lagom väder och mycket besökare!

Yusuf Aydin som är fyra på KD:s EU valsedel debatterade med övriga partier på stora scenen. Som den vinnare han är fick han med sig en delikatesskorg för sin medverkan. Lycka till i morgon önskade Marlene Juthstrand från KD Upplands-Bro.

Nu är det valrörelse

Nu är det Valrörelse!

För vår del i Upplands-Bro innebär det att vi satsar på partytält i Bro och Kungsängens Centrum kl 11-14 de två sista lördagarna 18 maj och 25 maj, innan valet 26 maj. Dessutom ställer vi upp ett tält och sprider material samt deltar i debatten kl 12.30 vid Kungsängens IP ” Kungsfesten” kl 11-15 lördagen den 25 maj www.kungsfesten.com

Inbjuden debattör är Yusuf Aydin www.kd.nu/eu/foldrar/yusufaydin_personfolder.pdf

Till att börja med ska affischeras! Affischerna finns på KD-kansliet i Bro. Du som vill hjälpa till utrustas med stripes och affischer. Meddela Janne Stefanson eller Jan-Erik Björk så möts vi i lokalen.

 

På valdagen vill vi gärna ha en ansvarig för varsin vallokal. Dela ut valsedlar på tider som Du själv bestämmer och se till att valsedlar inte saknas. Meddela Janne Stefanson eller Jan-Erik Björk så får Du ett värdinneband att hänga över axeln samt en bunt valsedlar.

Vi avslutar med valvaka i vår lokal i Bro. Domkraftsvägen 1 i Bro, Skällsta industriområdet. Vi bjuder på TV visning och förtäring.

 

 

Vallokal
Härneviskolans matsal
Härneviskolans gymnastiksal
Råbyskolans matsal
Florasalen, Dagcentralen
Finnstasalen
Dagcentralen, Kungsängen, matsalen
Lillsjöskolans, matsal
Ekhammarskolans matsal
Upplands-Brogymnasiets matsal
Lillsjöskolans gymnastiksal
Bergaskolans matsal
Brunnagården
Hagnässkolans matsal
Tjustaskolan, gymnastiksal

 

 

Vi behöver Din insats till:

  1. Bro C 18/5 kl 11-14 Kn C 18/5 kl 11-14
  2. Bro C 25/5 kl 11-14 Kn C 25/5 kl 11-14
  3. Kungsfesten, KN IP 25/5 kl 11-15
  4. Vallokalsansvarig 26/5 kl 8-21 (är det öppet)
  5. Valvaka i KD lokalen, Domkraftsvägen 1, Bro, kl 19-24

 

Janne Stefanson mobil 076 007 82 58           mail: jan.stefanson@kristdemokraterna.se

Jan-Erik Björk mobil: 070 673 13 01               mail: jan-erik Björk janerik.bjork.bro@gmail.com

 

Nämnder, styrelser och utskott är valda!

Nu är alla deltids- och fritidspolitiker för KD valda för de närmsta fyra åren. Vi gläds åt många och betydande uppdrag med många aktiva både väl kända och nya. Det här ska bli skoj!

Ordförande i AB Upplands-Brohus styrelse är Jan-Erik Björk

Ledamot i Utbildningsnämnden är Ingvar Landälv och ersättare Gunilla Nyberg.

Ledamot i Kultur o Fritidsnämnden är Linus Stefansson och ersättare Sofia Nordell-Ogestam.

Ledamot i Bygg och Miljönämnden är Jarl Teljstedt och ersättare Jan-Erik Björk.

Vice ordförande i Tekniska nämnden är Karl-Erik Lindholm och ersättare Per-Erik Nordell.

Ledamot i Socialnämnden är Daniel Spagnolo och ersättare Marlene Juthstrand.

Ordförande i Äldreomsorgsnämnden är Tina Teljstedt, ersättare Marianne Manell.

Ledamot i Gymnasienämnden är Anna-Maj Lilly och ersättare Ylva Henriksson.

Ledamot i Kommunstyrelsen är Janne Stefanson, Jan-Erik Björk och ersättare är Karl-Erik Lindholm.

Ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet är Janne Stefanson och ersättare är Karl-Erik Lindholm.

Ledamot i Trygghetsutskottet är Janne Stefanson och ersättare är Jan-Erik Björk.

Ordförande i UB Kommunföretag AB är Janne Stefanson.

Ledamot i AB UB Kommunfastigheter är Jan-Erik Björk.

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Vi önskar alla Kristdemokrater i Upplands-Bro en riktigt God Jul.  

Vi har precis beslutat om nästa års Verksamhetsplan (Budget och Mål). Våra mål bygger mycket på trygghet och valfrihet. Det gäller utbildningsverksamheten, äldreomsorgen och samhällsbyggnadsfrågorna. Ja egentligen allt vi sysslar med!

Vi har passerat 28.550 invånare i november och är därmed en av landets snabbast växande kommuner.

Efter valet bildades Alliansen som det största blocket i Upplands-Bro. Det saknas två mandat till egen majoritet vilket kräver av oss att arbeta mer blocköverskridande än brukligt. Och det behöver inte vara fel. Med tanke på att vi och centerpartiet har samarbetat under föregående mandatperiod med socialdemokrater och miljöparti kan vi hoppas på god förståelse under den här mandatperioden för varandras mål och beslut. Detta gäller även om de deklarerat att de inte är några stödpartier för Alliansen. Vi hoppas alltså att vi ska lyckas med det som riksdagen har så svårt att lyckas med.
För Kristdemokraterna är intresset bland väljare och opinion större än tidigare. Mätningarna visar på ett ökat stöd. Tyvärr måste man väl säga att det samtidigt går dåligt i opinionen för de partier vi brukar samarbeta med på riksplanet och därför är avståndet till de rödgröna fortsatt vikande.

Våra frågor på både det kommunala planet och riks är fortsatt dominerande. Bristerna i sjukvården fortsätter! Behovet av fler äldreomsorgsplatser är på väg att lösas lokalt!
Vi har gott hopp att kunna välkomna Engelska skolan till Trädgårdsstaden i Bro redan Ht 2021. Och vi har planering för fler skolor, fler förskolor och fler Trygghetsboenden.

För Kristdemokraternas del är Janne Stefansson, kommunalråd med ansvar för Samhällsbyggnadsutskottet, Jan-Erik Björk, ordförande i Upplands-Brohus AB samt vice ordförande i Kommun-fullmäktige. Tina Teljstedt är nyvald ordförande i Äldre och Omsorgsnämnden och Karl-Erik Lindholm vald till vice ordförande i Tekniska nämnden.

Följande val av ledamöter och ersättare är gjorda för KD 2019-2022:
Kommunfullmäktige: Jan-Erik Björk, Janne Stefansson, Tina Teljstedt, Karl-Erik Lindholm, Marlene Juthstrand

Kommunstyrelsen: Janne Stefansson, Jan-Erik Björk, Karl-Erik Lindholm Trygghetsutskottet: Janne Stefansson och Jan-Erik Björk Samhällsbyggnadsutskottet: Janne Stefansson och Karl-Erik Lindholm

Utbildningsnämnden: Ingvar Landälv och Gunilla Nyberg Gymnasie- och arbetslivsnämnden: Anna-Maj Lilly Socialnämnden: Daniel Spagnolo och Marlene Juthstrand

Äldre- och omsorgsnämnden: Tina Teljstedt och Marianne Manell

Tekniska nämnden: Karl-Erik Lindholm och Per-Erik Nordell

Kultur och Fritidsnämnden: Linus Stefansson och Sofia Nordell-Ogestam

Bygg och Miljönämnden: Jarl Teljstedt och Jan-Erik Björk

Upplands-Bro Kommunföretag AB: Janne Stefansson

AB Upplands-Brohus: Jan-Erik Björk

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB: Jan-Erik Björk

Vill Du följa vårt lokala arbete så hänvisar vi till vår facebooksida samt hemsidan: wp.kristdemokraterna.se/upplands-bro Boka gärna in datumet 14/2 2019 kl 18.30 och vårt Årsmöte. Polisen och landstingspolitikerna Fredrik Wallén talar över ämnet ”från Gängkriminalitet till Färdtjänst”.
Upplands-Bro den 20 december 2018.
Jan-Erik Björk Janne Stefanson Tina Teljstedt Karl-Erik Lindholm Marlene Juthstrand

Vi har ett resultat!

En spännande valrörelse är avslutad. Vi har ett preliminärt resultat. På onsdag har vi ett slutligt resultat. Och på fredag eller måndag vet vi kryssen- vilka som blir folkvalda.

Det resultat som nu är känt ger Kristdemokraterna 6,5% / 3 mandat i kommunen. Hela Alliansen har 19 mandat tillsammans. För att få majoritet krävs 21 mandat. Rent teoretiskt kan M+S få det och även S+MP+C+L+KD. M säger nej och L säger nej så dessa alternativ existerar ej oavsett vad andra partier svarar. Andra alternativ anses också orimliga.

Nu krävs en ordentlig djupanalys och sedan beslut för att kommunen ska ledas!

I riksdagen kan t.ex Moderaterna själva bilda regering och få hoppande stöd av övriga partier. Lite liknande Norges tillämpning.

”Ni måste prata med SD” eller ”sluta mobba SD” är vanliga kommentarer. Sådana kommentarer har jag aldrig tidigare fått om VPK eller numer V. SD lever gott på offerkofta-rollen trots sin farliga särart.

En liten pojke i tio års åldern kom fram till mig i valstugan. -Om SD vinner valet kommer min pappa att tvingas lämna Sverige då? Jag väntade en aning med svaret och sa nej det tror jag inte. Men inom mig led jag av frågan. Hur har det blivit så? Hur kan goda vänner jag känner ge sitt stöd till det?

Nu är valet över och landet ska ledas. Det måste vi klara av!

Ebba lysande i utfrågningen!

Ebba Busch Thor gjorde en förträfflig insats som första partiledare att grillas av SVT:s utfrågare. Klockrent om barn och familj. Klockrent i värderingsfrågorna. Utnyttjade sina kunskaper om äldrevården från kommunalrådsperioden i Uppsala. Svarade ärligt, ödmjukt och förtroendeingivande om ”pensionärsskatten”. Vad kan man mer begära…

Energifrågan är komplicerad men måste hanteras. Vårt parti som tidigare drivit linje 3 om nej till kärnkraft har förstås stort behov av samtal och argument för att inte förloras i ett snabbt uppkommet frågetecken. Vasst av Ebba att inleda den processen!

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och närbild