• Företrädare

  Här finner du en sammanställning över Kristdemokraterna i Uppsalas förtroendevalda. Vid mailkontakt tillämpas modellen namn.efternamn@pol.uppsala.se alternativt namn.efternamn@kristdemokraterna.se. Det går också bra att kontakta vår politiska sekreterare Mimmi Westerlund.

  Ledamöter i Uppsala kommunfullmäktige

   
  Jonas Segersam, kommunalråd                             Sarah Havneraas, ledamot
   
  Margit Borgström, ledamot                                      Simon Westberg, ledamot
   
  Eva Moberg, ledamot                                                   Evelina Solem, ledamot

  Mattias Holmström, ersättare                                 Christian Hermanson, ersättare

  Alexander Oscarsson, ersättare