• 500 nya arbetstillfällen till Knivsta…

    …kommande treårsperiod. Det är målsättningen för den satsning som Kd presenterade vid fullmäktigesammanträdet den 14 september.

    – Med tanke på Knivstas läge i Sveriges största tillväxtregion, att vi har högutbildad befolkning och tillgång till mark med utbyggd infrastruktur så borde intresset för att etablera företag här vara större än det är i dag, säger Björn-Owe Björk.

    Genom bl a kartläggning av konkurrensförsämrade faktorer i förhållande till grannkommuner och fokuserad marknadsföring mot framförallt medelstora företag kan målet uppnås.

    http://www.unt.se/knivsta/kd-vill-locka-fler-foretag-till-knivsta-1849594.aspx