• Återremmiterad motion

    Vår motion om att ligga i framkant när det gäller skolmat återremitterades till miljö och tekniknämnden när den kom upp i kommunstyrelsen. Detta är en halv seger, flera stödde vårt förslag. Motivet var att detta skulle vara ett pilotprojekt. Fred.