• Christian Hermanson


  Foto: Uppsala kommun

  Namn: Christian Hermanson
  Ålder: 46 år
  Yrke: IT-konsult
  Bor: Funbo
  Förtroendeuppdrag: Kommunfullmäktige och räddningsnämnden

  Vad brinner du för politiskt?
  Mina intressen i den lokala politiken är först och främst en effektiv och väl fungerande räddningstjänst, samt återuppbyggnad av det civila försvaret. Det ställs stora krav på planering och förberedelse för framtiden i takt med att Uppsala växer.

  Har du någon politisk förebild?
  En politisk förebild är Mikael Oscarsson (KD) som verkar för återuppbyggnad av både det militära och civila försvar.
  KD har alltid varit det parti som ligger mig varmast om hjärtat bla för sin familjepolitik, värdegrund och samhällsansvar.

  Kontakta Christian:
  christian.hermanson@pol.uppsala.se