• Evelina Solem


  Foto: Uppsala kommun

  Namn: Evelina Solem
  Ålder: 25 år
  Yrke: Sjuksköteska
  Bor: Har jämtländska rötter, men flyttade till Uppsala för 5,5 år sedan, nu bosatt i Norra Luthagen.
  Förtroendeuppdrag: Kommunfullmäktige och Omsorgsnämnden

  Vilka politiska frågor engagerar dig allra mest?
  – Som majoriteten av oss politiskt engagerade i Kristdemokraterna, de mjuka frågorna. Familjefrågor, äldrefrågor och omsorgsfrågor. Vi som politiker måste underlätta för människor som berörs av dessa frågor. Det också naturligt för mig som sjuksköterska har ett extra intresse för sjukvårdsfrågor. Sverige står inför stora utmaningar inom detta område. Visste ni tillexempel att inom vård, skola och omsorg behöver det utbildas och anställas 200 000 nya personer samt ersätta 300 000 personer som går i pension?

  Sedan är jag inte rädd för att ta strid om varför Kristdemokraternas jämställdhetspolitik är bättre än den vänstervridna feminismens idéer.

  Hur kom det sig att du gick med i kristdemokraterna?
  – Det var för åtta år sedan då jag fick min första kontakt med politiken. Efter att ha läst på om alla allianspartier och deras politik fastnade jag för Kristdemokraterna. Att det blev just Kristdemokraterna var bland annat partiets familjepolitik, jämställdhetspolitik samt partiets ideologi. Att partiet står upp för människans okränkbara värde samt att alla människor är unika ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Dessa komponenter gör även Kristdemokraterna till ett unikt parti och passar även en konservativ själ som mig själv.

  Vilken är din största politiska förebild?
  – Definitivt Margaret Thatcher, men även Angela Merkel.

  Kontakta Evelina:
  evelina.solem@pol.uppsala.se