• Fler bostäder och nya spårvagnslinjer för 350 000 invånare i Uppsala!

  Kristdemokraterna i Uppsala kommun har idag presenterat en rapport med nya förslag för att öka Uppsalas attraktionskraft och göra staden mer tillgänglig och integrerad.

  Vi vill investera närmare nio miljarder kronor i ny infrastruktur, nya bostäder och kontorslokaler och bättre kollektivtrafik för att kunna öka Uppsala från 200 000 invånare till 350 000 invånare till år 2050.

  Bland annat vill vi bygga två nya spårvagnslinjer mellan Gränby och Gottsunda och mellan Stenhagen, via Bergsbrunna, till Gränby.

  Samhällsutvecklingsrapporten är den första av en rad rapporter där vi just nu utvecklar ny politik.

  Läs mer om våra förslag här: Samhällsbyggnadsrapport.

  Se rapporten som powerpoint med kartorPPT Samhällsutvecklingsrapport

  Se UNTs artikel om KD-förslagen här.