• Håbo

  Hej och välkomna till Kristdemokraterna i Håbo kommun!

  I Håbo har Kristdemokraterna en aktiv lokalavdelning. Kristdemokraterna representeras i Håbo kommunfullmäktige av Fred Rydberg, med Frank Nilsson och Kjell Wassholm som ersättare.

  Fred har lämnat in ett flertal motioner till kommunfullmäktige, bland annat om att Håbos skolbarn och äldre behöver bra mat och han har även föreslagit ett finskspråkigt äldreboende i kommunen.

  I höstens val kandiderade Frank Nilsson till landstingsfullmäktige. Han var första namn på södra landstingsvalsedeln. Frank är chef på landstingsägda Wiks slott. Han är en duktig kock och musiker, som vill ge sig in i landstingspolitiken för att bl.a. utveckla Lasarettet i Enköping och kommunikationerna i södra länsdelen.


  Kommunpolitiker:

  Fred Rydberg,
  Gruppledare kommunfullmäktige
  Ledamot kommunstyrelsen

  Helen Embretsén,
  Ersättare i kommunfullmäktige
  Social-, omsorg- och äldrenämnden

  Arvo Väisänen,
  Ersättare kommunfullmäktige
  Utbildningsnämnden


  Fred Rydberg, Lokalavdelningsordförande
  fred.ry@telia.com
  076-102 91 89

  Kjell Wassholm, 1:e vice lokalavdelningsordförande
  kjell.wassholm@lnctv.com
  0735-44 65 64

  Helen Embretsén, lokalavdelningsstyrelse, ledamot

  Frank Nilsson, lokalavdelningsstyrelse, ledamot

  Jean-Pascal Medefjord, lokalavdelningsstyrelse, ledamot

  Arvo Väisänen, lokalavdelningsstyrelse, ledamot

  Elinor Paulina Sinita, lokalavdelningsstyrelse, ledamot