• Region Uppsala samlar länet mot välfärdsbrottslighet

  Den 9 november publicerades följande debattartikel i Alltinget.

  Den organiserade brottsligheten försöker slå sig in på sjukvårdsmarknaden, enligt varningar från bland annat Ekobrottsmyndigheten och IVO. Det skadar förtroendet för vår välfärdsmodell, regionernas ekonomi och framför allt länsbornas möjlighet till effektiv och nära vård. Vi måste göra allt för att säkerställa att inte en enda krona går från vår välfärd n...

 • Nu inför vi organiserad testning för att upptäcka prostatacancer

  Organiserad prostatacancertestning införs i Region Uppsala 

  Alliansen i Region Uppsala (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna) har i Regionstyrelsens sammanträde den 24:e oktober drivit fram beslut att införa Organiserad prostatacancertestning (OPT). Ett viktigt steg framåt för att stärka chanserna att rädda liv genom tidig upptäckt av prostatacancer. 

  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Idag är testning vanligare bland välutbildade m...

 • Nu möjliggörs ny upphandling av tågtrafiken

  Region Uppsala äger Mälardalstrafik, tillsammans med ytterligare fem regioner i Mälardalsområdet. Såväl styre som opposition i Region Uppsala står bakom besluten som ledde till Mälardalstrafiks bildande och de avtal som bolaget sedermera tecknade med MTR som utförare av trafiken. Att binda ihop Mälardalen med tågtrafik var ett viktigt vägval som stärker hela Mälardalen.

  Att trafiken inte rullat som vi vare sig beställt eller önskat är ingen hemlighet. Många resenärer i vårt län har dra...

 • Fortsatta prioriteringar på sjukvården med KD i regeringen

  Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Inflationen och det höga kostnadstrycket slår hårt mot såväl barnfamiljer, företag som landets kommuner och regioner. Även i svåra ekonomiska tider ska Sverige vara ett land med en välfärd att lita på. För att stötta regionerna och kommunerna har regeringen föreslagit att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 3 miljarder i ett nytt sektorsbidrag för att stärka den regionala ...

 • KD reserverar sig mot beslut rörande Spårväg

  𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐟𝐮𝐥𝐥𝐦𝐚̈𝐤𝐭𝐢𝐠𝐞 𝟐𝟕 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 Bland dagens ärenden fanns “Samarbetsavtal S2”, rörande reglering av ansvarsfördelning mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och staten. Kristdemokraterna i såväl Uppsala kommun som Region Uppsala är emot anläggning av Spårväg i Uppsala kommun och röstar i enlighet med detta i de beslut som följer Uppsala kommuns beslut att anlägga spårväg. Vår reservation, i Regionfullmäktige och i styrelser och nämnder, lyder:

  Vi Kristdemokrater ser positivt på Uppsala l...

 • Presentation för nedladdning: Vården idag och i morgon i Norduppland

    Regionråden Björn-Owe Björk (KD) och Malin Sjöberg Högrell (L) mötte den 14 augusti medborgare i Tierp för en presentation av utvecklingen av vården i Norduppland (Tierp/Älvkarleby),  följt av diskussion. Den 19 september besökte de Kommunfullmäktige i Tierp för att informera om detsamma. Powerpoint från dessa möten tillgänglig för nedladdning: Satsningar på vården i Tierp Älvkarleby_sept2023

   

  Visa detta inlägg på Instagram

   

 • Alliansen: En trygg och jämlik förlossningsvård i Region Uppsala.

  Tisdag den 13 juni 2023 presenterade gruppledarna för Alliansen i Region Uppsala en rapport om förlossningsvården i regionen. Underlag och data till denna rapport bygger på statistik framtagen av SKR, Socialstyrelsen, Graviditetsregistret och Region Uppsalas Mödrahälsovårdsenhet, samt specialbeställd statistik.

  Alla kvinnor som bor i Uppsala län ska få god vård oavsett bakgrund. Det är mycket viktigt för oss att man känner en trygghet inför sin förlossning och i kontakten med vården so...

 • Invigning av ny vårdcentral i Östervåla

  Östervålas vårdcentral drabbades 2014 av en förödande vattenskada och verksamheten har sedan dess bedrivits i baracker. I valrörelsen 2018 lovade KD att bygga en ny vårdcentral vilket Björn-Owe Björk, som under förra mandatperioden var ordförande för Fastighetsnämnden, också klubbade. Han var i september 2021 med och tog det första spadtaget till den nya byggnaden  och var idag, nu i egenskap av ordförande för Vårdstyrelsen, på plats för invigning av de nya, friska, välanpa...

 • Nu blir det möjligt att vaccinera vårdpersonal

  Folkhälsomyndigheten har idag öppnat upp för att vårdpersonal ska kunna vaccineras redan nu på grund av den höga arbetsbelastningen. Vaccinationen ska kunna ske parallellt med invånare och personal på kommunens vårdinrättningar.

  – Det är väldigt bra att denna möjlighet nu ges. Genom att vi kan påbörja vaccinering av vårpersonal som jobbar med IVA, IMA, på akuten eller andra covidavdelningar så har vi en kapacitet att hjälpa svårt covidsjuka, säger

  Mimmi Westerlund KD, vice ordf i sju...
 • Långsiktig plan för vårdskulden behövs

  Mimmi Westerlund, vice ordförande i sjukhusstyrelsen

  Sedan i mars så har 1400 färre operationer genomförts på Akademiska på grund av Covid-19. Endast akuta och tidskritiska patienter har tagits emot. – Det är viktigt att vi har en långsiktig plan för hur vi ska hantera situationen med vårdskulden, säger Mimmi Westerlund, KD. (mer …)

 • Brett utbud viktigt för Frida

  Frida Björk, KD, ordförande i kulturnämnden

  Olika konstarter och traditioner, men även nya kulturella uttryck fascinerar Frida Björk. Hon gled in snabbt i politiken och kommer in med erfarenheter direkt från golvet, användbara i nämnden. (mer …)

 • Bemötande av invånare – nytt inslag i riktlinjer

  Anna-Karin Vaz Contreiras

  Arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling i regionen tar ett nytt kliv framåt. Nu finns riktlinjer för arbete med likabehandling, färdiga att användas.  – Det är bra att vi har ett gemensamt dokument där man lagt till invånarperspektivet och att både tillgänglighet och bemötande finns med, säger Anna-Karin Vaz Contreiras, KD.  

  I slutet av november förra året beslutade regionfullmäktige om en ny likabehandlingspolicy. Det bestämdes också att riktlinjer för hur arbetet med ...

 • Ett steg närmare vårdcentrum

  Barn undersöks av läkare

  Nu är det klubbat. Idag togs ett beslut om vilka allmänna kriterier som ska gälla för ett vårdcentrum framöver. På sikt är målet att både sjukhusvård och det som idag erbjuds vid vårdcentralerna ska hamna där. (mer …)

 • Krafttag tas mot psykisk ohälsa

  Tillgängligheten till vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa brister kraftigt i länet. – Vi har därför begärt att hela vårdkedjan ska ses över för att komma åt problematiken och stärka vården, säger Björn-Owe Björk, KD, regionråd. (mer …)

 • Patientsäkerhet och jämlik vård är drivkrafter

  Bra och säker vård för patienterna, bättre arbetsmiljö för personalen och ett effektivare sjukhus. Det är några frågor som Mimmi Westerlund är speciellt engagerad i. Som ny ordförande i patientnämnden och vice ordförande i sjukhusstyrelsen har hon flera viktiga områden att ta tag i. (mer …)

 • Bättre och mer tillgänglig vård i fokus

  Förstärkta tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa, ökade möjligheter till egenvård i hemmet för kroniskt sjuka och fler kliniska platser för ST-läkare inom bristspecialiteter. Det är några områden som Region Uppsala kommer jobba för under året. (mer …)

 • Ökat resande – i fokus i ny budget

  Idag tog trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslut om årets budget. Under 2019 ska en rad satsningar göras: Upptåget ska öka sin kapacitet, det ska bli enklare att göra kombinationsresor och arbetet med spårvägsprojektet fortsätter. (mer …)

 • Ny politisk plattform för en starkare region

  Regionråd i blågrön samverkan

  Den blågröna samverkan i Region Uppsala har nu gått ut med ett gemensam politiskt program för hela mandatperioden. I ”Politisk plattform för Blågrön samverkan 2019 – 2022” finns alla centrala reformer för de kommande åren med. (mer …)

 • Flera utmaningar för nytt regionråd

  Björn-Owe Björk, regionråd

  Högre kvalitet i vården, ökad tillgänglighet och bättre vård av barn och unga med psykisk ohälsa är några av de områden som Björn-Owe Björk, KD, nytt regionråd i Region Uppsala ska arbeta med. Han ser flera stora utmaningar för regionen framöver att ta tag i.  (mer …)

 • Rivstart på nya mandatperioden

  Stämningen var god när KD:s nya regionpolitiker samlades på Regionens hus för ett första möte i torsdags. Viktiga reformer i regionen, det senaste från riksdagen och matnyttig information stod på agendan. Efter väntade kickoff med övriga i nya blågröna styret. (mer …)

 • Ny plan ska frigöra tid för vård

  Framöver kommer vårdpersonal på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att få mer tid över till patienterna. Arbetsuppgifter som städning, transporter av patienter och måltider kommer istället att hanteras av annan personal. (mer …)

 • Kristdemokraterna i Region Uppsala söker politisk sekreterare

  Vi söker en politisk sekreterare med erfarenhet av kommunikation och journalistik – är det kanske du? (mer …)

 • KD satsar på de äldre

  Äldre

  Socialdemokraterna lovade att införa äldrevårdcentraler. Det vallöftet hölls inte. Trots tre års S-styre så har man ännu inte försökt att möta detta behov av vård som många äldre har. Det lovar Kristdemokraterna i regionen nu att ändra på.

  I Uppsala län är antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök för specialiserad vård nästan dubbelt så många nu som de var 2014 då KD och Alliansen styrde regionen. Dessa långa väntetider drabbar inte minst äldre.

  – Vi...

 • Region Uppsalas valprogram 2018

  Valprogram 2018 – final

 • KD:s förslag kortar köerna till BUP

  Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Uppsala län. Samtidigt som fler mår dåligt och är i behov av vård sviker sjukvården. – Till skillnad från det rödgröna styret så vill vi åtgärda problemen och har konkreta förslag, säger Björn-Owe Björk, regionetta för KD.

  Den ökning av psykisk ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler behöver psykiatrisk vård. Väntetiderna har dessutom ökat och endast två procent av de unga har fått komma på besök på barn- och ungdomspsyk...

 • Förstatliga Akademiska sjukhuset

  Akademiska sjukhuset

  I region Uppsala opererades endast 40 procent av patienterna i tid förra året. Var femte patient fick vänta längre än 42 dagar. – Vi vill avskaffa landstingens sjukvårdsansvar. Nuläget fungerar inte, säger Björn-Owe Björk, KD, regionrådskandidat.

  Han ser flera vinster med att lägga ned landstingen och överföra ansvaret för Akademiska sjukhuset och övriga universitetssjukhus till staten.

  – Det ena skälet är att vården i Sverige blir mer jämlik med en statlig organisation. Som det...

 • Vårdköerna måste minska

  Björn-Owe Björk, KD, regionrådskandidat

  På Akademiska sjukhuset har väntetiderna för specialistvård tredubblats under de senaste fyra åren. – Det är en helt oacceptabel utveckling som vi i KD kommer att göra allt för att stoppa om vi och alliansen får ta ledningen i regionen efter valet.

  Det säger Björn-Owe Björk som kandiderar till nytt regionråd i Uppsala för Kristdemokraterna.

  På Akademiska sjukhuset hålls över hundra vårdplatser periodvis stängda på grund av sjuksköterskebrist. En av de avdelningar som drabbats hå...

 • Bygg nytt vårdcentrum i Tierp nu

  Tierps vårdcentrum är i ett oacceptabelt skick. Byggnaden som är från 1950-talet har fukt- och ventilationsproblem och lokalerna är inte anpassade efter verksamheten. – Patienter och personal ska inte behöva vänta längre, nu måste något hända, säger Björn-Owe Björk, KD, som kandiderar till nytt regionråd.

  Orsaken till problemen är att stora delar av Vårdcentrum är byggd på en betongplatta direkt på marken utan tätskikt, vilket fungerar dåligt. Fukt har trängt upp genom betongen vilket ...

 • Enköpings lasarett behöver utvecklas

  Enköpings lasarett

  Lasarettet i Enköping måste få en viktigare roll i regionens sjukvård, anser KD. – Jag är säker på att lasarettet har en betydligt större kapacitet än idag, säger Björn-Owe Björk regionrådskandidat.

  Nu finns enbart dagkirurgi och ortopedi vid sjukhuset men här skulle mycket väl även allmänkirurgi kunna utföras.

  – Allmänkirurgi har funnits på lasarettet förr och om det återinförs så skulle tillgängligheten och servicen öka för invånare i både Bålsta och Enköping, säger han.

  <...
 • Westerlund väljs in i Sjukhusstyrelsen

  Pressmeddelande 2018-06-26

  Mimmi Westerlund (KD) väljs till ny ledamot i Sjukhusstyrelsen

  Under senaste Regionfullmäktige har Mimmi Westerlund (KD) valts till ny ledamot i Sjukhusstyrelsen. Hon efterträder Helena Busch-Christensen (KD).

  Mimmi Westerlund är Kristdemokraternas andranamn i valet och är även ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala.

  – Det är ett utmanande uppdrag som jag har längtat efter att få bli en del av. Vårdköerna måste minska och för...

 • Ingen kvinna ska vända i dörren

  Mimmi Westerlund (KD) Tvåa på listan till regionfullmäktige

  Enligt statistiken ligger förlossningsvården vid Akademiska sjukhuset på en hög nivå. Trots detta är många blivande mammor oroliga över hur det ska gå – särskilt oroliga är man över platsbristen. Kommer det att finnas plats när det blir dags?

  Att somrarna på förlossningen och BB är särskilt ansträngda är tyvärr inget nytt. Man kan fråga sig om bristen på åtgärder beror på att kvinnovården inte prioriteras när skattepen...

 • Barn och ungas psykiska ohälsa

  Björn-Owe Björk (KD) Regionrådskandidat 2018

  Tre av fyra personer lever idag med egen psykisk ohälsa eller nära någon som är drabbad. Vid sidan av det lidande som psykisk ohälsa och sjukdom innebär leder det även till stora kostnader både för den enskilde och för det offentliga. För att minska lidande och sjukskrivningar är det viktigt att människor får rätt typ av stöd i rätt tid. Fortfarande finns dock mycket skam och social stigma kopplat till psykisk ohälsa vilket gör att människo...

 • KD kräver statlig granskning av vården i Region Uppsala

   

  Pressmeddelande 2018-02-18

  Regeringen meddelade under fredagen att de under kommande vecka kommer att tillsätta en statlig utredning för att granska Nya Karolinska Solna. Kristdemokraterna i Region Uppsala skulle också välkomna en statlig granskning av vården i Region Uppsala. Sedan 2014 har vårdköerna i länet nästintill fördubblats, ca 100 vårdplatser hålls stängda pga. sjuksköterskebrist, kostnaderna för hyrpersonal har ökat med 195 procent och personalomsättningen på A...

 • Landstinget presenterar budget

  Hälso-och sjukvård – Patienten före systemet Uppsala län växer och det gör även behovet av vård. Vi menar att det inte är realistiskt eller önskvärt att all den ökade specialistvården ska utföras på Akademiska sjukhuset. En sådan utveckling skulle leda till tre saker; längre vårdköer, att Akademiskas uppdrag som högspecialiserat sjukhuset försvagas och att vården blir dyr. Tilltagande specialisering av vården gör att sjukhuset snarare behöver renodla sin verksamhet och att enklare speci...

 • Klomp: Spara inte på tillagningskök

  Förslaget att Akademiska sjukhuset inte ska få ett tillagningskök finns med i underlaget till beslut om finansiering av Framtidens Akademiska.

  Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD), är upprörd över att tillagningsköket återigen finns med som ett sparalternativ:

  – Från alliansen ville vi att ett tillägg skulle göras till konsultrapporten som ledningskontoret har bearbetat och nu lämnat till produktionsstyrelsen att ta ställning till. I tillägget klargjorde vi att det inte är möjl...

 • KD: Låt egna anställda tolka

  Foto: Truls Busch Christensen

  Anna-Karin Klomp Trea på regionlistan 2018

  Anna-Karin Klomp, landstingsråd (KD) och Frank Nilsson, ledamot i landstingsfullmäktige (KD) skriver idag om tolkar i vården:

  ”Patienter som inte kan kommunicera på svenska har rätt till tolk i samband med läkarbesök och liknande. Tyvärr råder det i dag brist på auktoriserade sjukvårdstolkar och med ökande behov kommer bristen kommer troligtvis att förvärras. Om missförstånd uppstår i en tolksituation äventyras patientsäkerheten. ...
 • Bygg upp beroendevård för barn

  Anna-Karin Klomp, landstingsråd (KD) skriver om barns missbruk i UNT 16/11:

  ”Kristdemokraterna vill att landstinget bygger upp beroendevård för barn med Maria Ungdom som förebild

  Ångest, stress och psykiska besvär leder i många fall till att unga testar droger och hamnar i missbruk. I andra fall är det drogerna som är orsaken till att de senare utvecklar psykisk ohälsa. Oavsett hur ett barn börjar missbruka är det allvarligt, och barnet har rätt till snabb hjälp. Vi kristdem...
 • Ett landstingsråds erfarenhet av samarbete med kommunalrådet Ebba Busch Thor

  Under mina fyra år som Kristdemokraternas enda Hälso-och sjukvårdslandstingsråd hade jag ett nära samarbete med äldrekommunalrådet, Ebba Busch Thor. Under de åren satt Kristdemokraterna i regeringen och Maria Larsson var äldreminister och Göran Hägglund var socialminister. Vi hade alla ett nära samarbete och kunde på ett unikt sätt utveckla äldreomsorgen och sjukvården i Uppsala. Under den här tiden arbetades Lagen om valfrihet fram, en lagstiftning som både Maria Larsson och Göran Hägglund d...

 • Munhälsan viktig för totalhälsan

  Artikel i Arbetarbladet 12/9

  Lördag 13 september uppmärksammas Nationella Munhälsodagen runtom i Sverige. Det finns all anledning att lyfta frågan eftersom munhälsan är otroligt viktig för vår hälsa i stort. Forskningen visar nämligen att det finns starka samband mellan dålig munhygien och allvarliga sjukdomar, skriver Anna-Karin Klomp och Marianne Nygren (KD).

  En dåligt borstad mun ökar risken för att bakterier stannar kvar och orsakar sjukdomar. Förutom hål i tänderna och tandl...
 • Fler kvinnor deltar i mammografi i dag

  Replik i Arbetarbladet på MP:s debattartikel om mammografi

  Miljöpartiet hävdar att centraliseringen lett till många kvinnor uteblir från mammografiscreening och att speciellt kvinnor med utländsk härkomst drabbats. Den statistik som finns för Uppsala län ger inget stöd för påståendena.Vid årsskiftet 2009 centraliserades mammografiscreeningen i vårt län till Samariterhemmet i Uppsala. Anledningen till detta var att landstinget under många år inte följt Socialstyrelsens riktlinjer. Verksam...
 • Mer vård i länet även med statlig vård

  Det är min absoluta övertygelse att i takt med att vårdbehovet ökar behöver också Lasarettet i Enköpings uppdrag utökas, skriver Anna-Karin Klomp (KD) i Enköpingsposten idag.

  Den svenska sjukvården håller på många sätt världsklass och väntetiderna i vården har aldrig varit kortare. Därmed inte sagt att sjukvården saknar utmaningar. Det är ingen nyhet att vården i vårt land inte är jämlik. Ska vi komma till rätta med den problematiken behövs någon form av förändring....

 • Landstinget bör anställa funktionshindrade för bättre tillgänglighet

  Kristdemokraterna vill att funktionshindrade personer anställs för att utveckla den fysiska tillgängligheten i landstingets verksamheter.

  – Ska vi komma till rätta med bristerna i den fysiska tillgängligheten, behöver vi bli bättre på att involvera personer i arbetet som faktiskt berörs av problemen, menar Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp.

  En stor del av samhällsservicen ges idag i landstinget. För att även personer med funktionshinder ska kunna ta del av ...

 • Uppsala visar hur katastrofer kan mötas

  Artikel i dagens samhälle 11/8

  Kommunerna och landstingen bör få ett tydligare ansvar vid katastrofer. Den slutsatsen drar vi efter att ha sett svårigheterna med att klara den nationella krisberedskapen vid Salabranden och andra katastrofer som Gudrun, tsunamin och Estonia, skriver Kristdemokrater i Uppsala.   

  Ett viktigt skäl till varför vi tror att en nationell katastrofpåbyggnad inte kommer att fungera är att den aldrig används i vardagen. Något som inte används i vardagen k...

 • Klomp anmäler Studio Ett-inslag till granskningsnämnden

  Studio Ett 6/8

  Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp har idag anmält ett inslag i radioprogrammet Studio Ett (6 augusti) till granskningsnämnden för radio och tv:s tillsynsarbete.

  Inslaget handlade om ändrade alkoholvanor och normer kring alkohol. Anne Heberlein och Viggo Kavling förde en diskussion om alkoholens för- och nackdelar. Mitt i inslaget säger Kavling och Heberlein att de vill ha mindre alkohol och mer cannabis. Programledarna invänder då och undrar om deb...

 • Nytt ersättningssystem ska ge landstingets sjukhus stabilare ekonomi

  Pressmeddelande om nytt ersättningsystem

  Landstinget har sett över ersättningssystemet för sjukhus. Enligt ett förslag ska sjukhusen i framtiden huvudsakligen finansieras genom en fast ersättning, till skillnad från den nuvarande situationen med en hög rörlig andel.

  – Som universitetssjukhus har Akademiska sjukhuset ett komplext uppdrag. Erfarenheter från andra landsting visar att det i sådana fall fungerar bättre med anslag, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- oc...

 • Brister i rehabilitering ska åtgärdas

  Notis i P4 Uppland 29 april 2014

  Det finns många brister i vårdkedjan för rehabiliteringen inom flera områden. Det framgår av en utredningsrapport som presenterades på hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag. Nu ska en åtgärdsplan tas fram för att rätta till bristerna.

  – Rehabiliteringen är en viktig del av vården och vi behöver åtgärda de brister som finns idag, så att patienterna inte ska riskera att komma i kläm, säger Anna-Karin Klomp (KD) ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrels...

 • Köerna i sjukvården kortas

  Vid landstinget i Uppsala län kapas köerna i sjukvården i rasande fart. Under mars månad opererades drygt 1600 personer, vilket är den högsta siffran på flera år. Detta gjorde att landstinget för mars månad får del av kömiljarden.

  – Detta är goda nyheter för våra patienter. Vi kunde i oktober 2013 se ett trendbrott och den positiva utvecklingen kvarstår. Våra sjukhus levererar vård så det ryker, säger landstingsrådet och tillika hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Kari...

 • Rehabilitering – en investering i människor

  Artikel i UNT 13 april

  Vi menar att vården behöver bli bättre på att ta tillvara på varje persons fulla potential och hjälpa alla att leva ett bra liv. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), tillsammans med allianskollegorna Lina Nordqvist (FP), Nina Lagh (M) och Johan Örjes (C) replikerar om rehabilitering.

  Lindberg med flera från Neuroförbunden i länet och Strokeföreningen (UNT 3/4) undrar hur partierna ser på frågan om rehabilitering. (mer …)

 • Nytt och bättre prissystem i kollektivtrafiken

  Alliansartikel i UNT 1 april

  I dag införs det prissystem som ska göra kollektivtrafiken attraktivare, skriver Alliansens landstingsråd Johan Örjes (C), Erik Weiman (M), Lina Nordquist (FP) och Anna-Karin Klomp (KD).

  Under ledning av Alliansen i landstinget har kollektivtrafiken i Uppsala län stärkts. Vi har målmedvetet satsat på bättre service och ökat ­resande. Under mandatperioden har antalet resande ökat med över sju miljoner. (mer …)

 • Vi tror på Akademiska

  Replik i UNT 23 mars 2014

  Socialdemokraterna har inte noterat att Akademiska sjukhuset rankas som landets tredje bästa, skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Nina Lagh (M):

  S fortsätter sin berättelse om att Akademiska sjukhuset är hotat (UNT 16/3). De har inte noterat att sjukhuset rankas som landets tredje bästa universitetssjukhus.

  De har också missat att vi bygger om och till stora delar av sjukhuset för mångmiljardbelopp, för att även i framtiden kunna bedriva vård i vä...

 • Fler vårdval för att öka möjligheten att välja

  I SVT Uppsala: Vårdval införs inom ortopedi och hudsjukvård

  Alliansen öppnar upp för fler vårdval. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att landstinget ska förbereda för att kunna införa vårdval inom specialiserad ortopedi och hudsjukvård i öppenvård.

  – Vi fortsätter att utveckla och utöka vården, så att fler patienter ska kunna välja vårdgivare och få vård snabbare, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  La...

 • Om tv-serien Sjukhuset: Allt lämpar sig inte för TV

  1. Artikel i Vårdfokus 2. Artikel i UNT: Allt lämpar sig inte för TV

  Vi som har det politiska ansvaret för verksamheten i Uppsala läns landsting har noggrant sett över regelverk och riktlinjer för att säkra integriteten för patienter och anhöriga. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), Lina Nordqvist (FP) och Nina Lagh (M).

  Från 1994-2009 var dramaserien Cityakuten (ER) en av västvärldens mest populära TV-serier. Den följdes av en rad underhållande dokumentärserier om sjukvårdens va...

 • Vi driver frågan om betald specialistutbildning för sjuksköterskor

  Artikel i Dagens Medicin 11 mars 2014

  Betald specialistutbildning skulle öka sjuksköterskors framtidstro och samtidigt ge arbetsgivarna större möjligheter att planera sin kompetensförsörjning, anser kristdemokraterna Anna-Karin Klomp och Ella Bohlin.

  Svensk hälso- och sjukvård står inför många utmaningar. En utmaning som det i tider av protester bland sjuksköterskorna och hot om uppsägningar talas allt mer om, är dels att klara bemanningen, dels att upprätthålla kompetensen hos ...

 • Patienter i Uppsala län näst nöjdast i landet med sin vård

  Patienterna i Uppsala län är på det hela taget nöjda med den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län har det näst högsta betyget i landet, visar en resultatet av en stor enkätundersökning som presenteras idag. Högst betyg fick Halland.

  – Genom vårdvalet har vi gett patienterna mer inflytande i vården och det visar sig nu i att vi har landets näst nöjdaste patienter, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  Den v...

 • Anna-Karin Klomp (KD): Vårda patientintresset!

   

  Artikel i UNT 16/1

  Inte är det väl etiskt rätt att spara pengar genom att försvåra tillgängligheten i vården? Det skriver Anna-Karin Klomp (KD) i en replik på socialdemokraternas artikel ”Farsartade turer kring cancervården”.

  Vivianne Macdisi (S) angriper Alliansen i raljerande ordalag för att sakna etisk kompass och att bedriva affär i vården. Det är att förenkla verkligheten till oigenkännlighet.Macdisi (S) tycker att det är farsartat att Alliansen försö...
 • Landstinget har kortat väntetiderna i vården

  P4 Uppland rapporterar: Kortare väntetid i vården

  De som väntade på att få träffa en specialist i vården fick under november vänta lite kortare än tidigare.

  – Landstinget har under en längre tid haft problem med att klara kraven för kömiljarden, men under hösten har produktionskurvan pekat stadigt uppåt, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).

  75% fick behandling inom 60 dagar. Det innebär att Landstinget i Uppsala län klarade en del av kravet för kömiljarden d...

 • Vårddjungeln ska bli mindre snårig

  Vården uppfattas ofta av patienterna som en djungel. Vi behöver utreda hur bra vården samordnas i dag. Är det så att det finns stora brister, kan införandet av vårdlotsar vara en lösning på problemet, säger Miriam Eriksson (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen

  http://www.unt.se/uppsala/varddjungeln-ska-bli-mindre-snarig-1533119.aspx