• KD är tydliga om Sydöstra staden

  Vi tycker inte att staten borde villkora den nödvändiga utbyggnaden av järnvägen med bostadsbyggande – skriver Jonas Segersam (kommunalråd för KD) i UNT.

  När den fördjupade översiktsplanen för sydöstra staden antogs i fullmäktige röstade M, KD, C och SD nej (två gånger dessutom). Det finns därför en stor chans att en majoritet efter valet kommer att riva upp planerna, inklusive oss i KD.

  Vi har redan nu lyckats stoppa utbyggnaden mellan Nåntuna och Sävja (”pulkabackarna”) ...

 • Förnyat remissvar från angående de sydöstra stadsdelarna

  Detta remissyttrande är en uppdatering av den kritik som Kristdemokraterna i Uppsala framförde när förslag till Fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna först var ute på remiss. Eftersom innehållet är i stort sett detsamma kvarstår vår kritik. Grundläggande anser vi att planen är dålig: husen är för höga och står för tätt; detaljeringsgraden är för stor och planen är propagandistiskt utformad utifrån en politisk vision om att människor ska bo i höga hus i stad i stället för i s...
 • Stoppa både spårvagn i city och ny byggnation i Ulleråker 

  Nu kommer detaljplanen för den 17 km långa spårvagnsträckningen i Uppsala upp till beslut inför samråd och utställning. Kristdemokraterna har krävt att planeringen för både spårväg i city och ny byggnation i Ulleråker ska stoppas.

  – Vi har tagit ställning mot föreliggande spårvägsprojekt. Däremot är vi sedan tidigare för den tidigare beslutade dragningen av spårväg mellan Gottsunda och Bergsbrunna (inför Uppsalapaketet). Skillnaden mellan de två projekten är att den linje som går...

 • Stoppa byggplanerna i Sydöstra stadsdelarna

  Det så kallade ”Uppsalapaketet” med utbyggd järnväg kommer med ett högt pris – i Nåntuna, Sävja, Bergsbrunna och Vilan vill staten att vi ska bygga hela 21.500 nya bostäder. Vi kristdemokrater tycker att de planerna är riktigt dåliga.

  Det är orimligt att bygga fler bostäder i en enda stadsdel än man gjorde i hela Uppsala kommun under miljonprogramseran på 60-, 70-, och 80-talen. I stället anser vi att man ska bygga ut i en mänsklig skala, med särskild hänsyn till att vi ...

 • Olycklig uppgörelse om sydöstra stadsdelarna

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala
  Idag blev det känt att minoritetsstyret (S, L, MP) träffat en överenskommelse med Moderaterna angående utbyggnaden i de sydöstra stadsdelarna. Syftet är att få stöd för den kritiserade fördjupade översiktsplanen, men Kristdemokraterna är fortsatt kritiska och kommer inte att ställa sig bakom planen.

  – Den här nyvunna överenskommelsen förändrar tyvärr inte den dåligt utformande utbyggnaden av 21.500 nya bostäder. Nu säger visserligen exploateringspartierna att vi från och med nu ska kal...

 • Webbinarium om problemen med planerna för sydöstra stadsdelarna

  Den 4/12-20 anordnade Kristdemokraterna i Uppsala ett webbinarium om planerna för de sydöstra stadsdelarna. Deltagande var bland annat initiativtagarna till de lokala protesterna, Marguerite och Eva, f.d. tjänstemän från kommunen och kristdemokratiska politiker från Uppsala och Knivsta.

  Vi tog avstamp i den Fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna som det politiska styret (S, L och MP) pressar fram. Planen omfattar bland annat Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna, och ...

 • Remissvar från Kristdemokraterna angående Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna.

  I detta remissyttrande lyfter Kristdemokraterna i Uppsala fram synpunkter på föreliggande förslag till Fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Grundläggande anser vi att planen inte är bra: husen är för höga och står för tätt; detaljeringsgraden är för stor och planen är propagandistiskt utformad utifrån en politisk vision om att människor ska bo i höga hus i staden i stället för i små hus på landet.

  I stället anser vi att planen borde ha utgått från vad medborgarna ön...

 • Samrådstiden för Sydöstra stadsdelarna förlängs

  Kristdemokraterna i Uppsala har drivit igenom att samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Sydöstra stadsdelarna förlängs med två veckor. Detta för att säkra den demokratiska processen har nu i en tid när den rådande Coronakrisen tvingat möten och konferenser att ställas in, senareläggas eller genomföras digitalt. 

  – Det är tydligt att det finns ett oerhört stort behov av dialog i den här frågan, men många Uppsalabor har förhindrats delta givet Coronakrisen. Vi föreslo...

 • KD säger nej till både spårväg och BRT i centrum

  Kristdemokraterna i Uppsala har efter en intern demokratisk process beslutat att rösta emot både spårväg och BRT från Resecentrum till Gottsunda och Ultuna. Den huvudsakliga anledningen är att vi vänder oss emot en kollektivtrafikutbyggnad i centrum innan övrig planering är mogen för det, och framför allt innan man har tittat på möjligheten för en ny bro så att inte all trafik ska behöva gå via Islandsbron och Bäverns gränd.

  – Att fatta beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem me...