• Tillsätt kriskommission och starta grannsamverkan i Uppsalahems byggnader

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala

  Pressmeddelande 2019-10-29

  Fyra bilbränder har ägt rum på kort tid i Gränby/Löten. Kristdemokraterna i Uppsala föreslår nu att kommunen tillsätter en kriskommission för att snabbare få de trygghetsskapande åtgärderna på plats.

  i UNT den 28 oktober uppger polisen att de vill få fler områdespoliser och egen kameraövervakning, men att det viktigaste just nu är samarbetet med de boende i området. ”Det finns med all säkerhet personer där som vet vilka som anlägger de här bränderna. D...

 • KD: Självklart att syskonförtur ska gälla

  Så kom till slut beskedet – högsta rättsinstans har meddelat att syskonförtur strider mot skollagen. Uppsala kommun tvingas nu göra om urvalet trots att alla föräldrar redan gjort sina val. Detta är något som upprör föräldrar likväl som kristdemokraternas Jonas Segersam, 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

  –        Jag är väldigt besviken, kommenterar Segersam. För mig är det självklart att syskonförtur borde gälla och vara ett av kriterierna för placering i förskola och skola. Nu...

 • Klart: 10 miljoner mer till Äldrenämnden

  I och med den i riksdagen antagna M/KD-budgeten utökas nu kommunens budget med 77 miljoner, något som är mycket positivt!

  – Vi kristdemokrater valde, tillsammans med M och C, att prioritera att Äldrenämnden får de resurser som krävs för att klara välfärdsåtagandet för Uppsalas äldre. Alla ska ha rätt till tryggt boende, sociala kontakter, ett aktivt liv och inflytande i samhället hela livet, kommenterar Jonas Segersam, kommunalråd (KD)

  Därför föreslog Uppsala-Alliansen på kommuns...

 • Medlemsboom i Uppsala – märks på populär utbildning

  Sedan januariöverenskommelsen presenterades den 11 januari, där C och L gjorde upp med Stefan Löfven, har KD i riket fått nästan 3000 nya medlemmar. 150 av dessa hör hemma i Uppsala län, och för att alla nya medlemmar ska känna sig välkomna arrangeras öppna utbildningsträffar varje torsdag i februari. 

  Mikael Oscarsson, KD, riksdagsledamot och distriktsordförande skriver på sin Facebooksida:

  – Det är helt fantastiskt, vi har aldrig varit med om något liknande! Folk uppskattar att vi va...

 • Elever nekas låna böcker

  Interpellation om samverkan mellan skola och bibliotek

  2019-01-23

  Efter nyår fick lärare i Uppsalas skolor besked att deras lärarkort inte gällde på biblioteken eftersom det inte fanns något avtal längre, och något nytt var inte klart. Att olika delar av kommunen inte kommer överens är en sak, men när det drabbar kommuninnevånare eller medarbetare är det inte acceptabelt. Det är naturligtvis så att enligt skollagen har skolorna själva ansvar för skolbiblioteken, och kulturnämnde...

 • KD säger nej till ny arena vid Kölen

  Pressmeddelande 2019-02-01

  I februari tar Kommunstyrelsen i Uppsala upp frågan om ny hockeyarena i Uppsala. I styrelsens arbetsutskott var KD enda parti som sa nej till att gå vidare med förslaget med en arena i kommunal regi.

  – Vi ser visserligen behovet av fler isytor, men vi tycker inte att kommunen ska lägga en halv miljard kronor på en ny kommunal arena. Vi har redan fattat beslut om 1 miljard för Studenternas, 1 miljard för Fyrishov, och 1 miljard för nya stadshuset ...

 • Havneraas (KD) vice ordförande i Kulturnämnden

  Kristdemokraternas Sarah Havneraas har valts till andre vice ordförande i Kulturnämnden. Hon kommenterar:

  – Idag valde Uppsala kommunfullmäktige mig till andre vice ordförande för Kulturnämnden i Uppsala, och således ledare för Uppsala-alliansens arbete i nämnden. Jag ser fram emot att arbeta för ett levande kulturliv i kommunen och att ta till vara på det vackra kulturarv som Uppsala har.

  Till vardags jobbar Sarah som generalsekreterare för Kristdemokratiska ungdomsförbun...

 • Segersam (KD) vice ordförande i Utbildningsnämnden

  Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam har valts till andre vice ordförande i Utbildningsnämnden. Han kommenterar:

  – På senaste kommunfullmäktige genomförde vi alla val till styrelser och nämnder. Jag fick det stora förtroendet att förutom kommunalrådskapet och kommunstyrelsen också få bli andre vice ordförande i utbildningsnämnden. Det är kommunens största nämnd med budgetansvar för hälften av kommunens ekonomi. Det är ett stort och förpliktigande ansvar och jag ser fram ...

 • KD säger nej till punkthus i Rackarberget

  Pressmeddelande 2018-10-24

   Idag behandlar kommunstyrelsen ett ärende gällande detaljplan för Rackarberget. Kristdemokraterna yrkade som enda parti återremiss i syfte att justera de två punkthusen i den lägre delen av området.

   – Vi är väldigt tveksamma till att klämma in två höga hus på en redan tätt bebyggd yta. De harmonierar dessutom inte med den övriga bebyggelsen, vilket för oss är viktigt när vi tar ställning till nya förslag. De två nya husen är högre än övriga oc...

 • Fråga om minskad statlig ersättning

  Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minskad statlig ersättning Behandlas på kommunfullmäktige 2017-01-30

  Länk till Socialdemokraternas svar

  I veckan presenterade tre av regeringen Löfvens statsråd det nya förslaget till ersättningsregler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Förslaget kan sammanfattas med lägre ersättning till kommunerna och införande av nya former av enklare boenden, vilket allvarlig riskerar kvaliteten i verksamheten.

  Ännu en gång förändrar...

 • KD: Trygghetskameror räcker inte!

  Idag presenterar Kristdemokraterna sin vision om hur Uppsalas samhällsstruktur kan byggas starkare. I en artikel i UNT (26/6) redogör kommunalrådet Jonas Segersam (KD) om att det behövs både snabba och långsiktiga lösningar för att bygga upp tryggheten igen. Tillit, ansvar, relationer, gemenskap och dygder behöver åter lyftas upp som samhällsnormer. ___

  ”När samhällsstrukturer knakar i fogarna uppstår osäkerhet. Tryggheten brister och oron ökar i befolkningen, därför måste politi...

 • Fortsatt fel att köpa eget vindkraftverk

  Under dagens kommunfullmäktigesammanträde i Uppsala kom beskedet: (MP) backar inte från beslutet att Uppsala kommun ska köpa vindkraftverk. De öppnar till och med för att köpa Knivsta kommuns förlust-vindkraftverk.

  Vi kristdemokrater har länge varnat för vilken förlustaffär det skulle bli att köpa dyra vindkraftverk. Särskilt när de går med underskott. Vi alltid kämpat för ett gott förvaltande av våra resurser för kommande generationer, det gäller inte minst energiproduktionen där vi ...

 • Uppmärksamma våra toppidrottare

  Nu satsar kommunen stort på en hel del investeringar i arenainfrastruktur, som ger bättre villkor för några sporter. Och det är nödvändigt i Sveriges fjärde största stad, även om det ur ett kommunalt perspektiv vore välkommet med ett större ekonomiskt stöd från näringslivets sida. Det finns emellertid många sporter som behöver lyftas upp, som inte drar lika stor publik men som är viktiga för Uppsalas medborgare. 

  – Tyvärr har Uppsala för närvarande inga lag i de högsta serierna i...

 • Låt barnen stanna i Uppsala

  Efter förra årets flyktingtillströmning till Sverige uppstod en stor oreda i att hitta boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Det är en utsatt grupp och för att få en lyckad integration, om uppehållstillstånd så småningom beviljas, är det avgörande att man gör rätt från början. Kristdemokraterna anser att man om möjligt bör prioritera placeringar i familjehem för att få en starkare anknytning till det svenska samhället och kulturen, än genom institutionsplaceringar i for...

 • Segersam (KD): Skulle blivit informerade om friskola

  Idag fattar Kommunstyrelsen beslut om en lokalförsörjningsplan där Åkerlänna ingår som en mindre del. Utbildningsnämnden har som bekant redan behandlat frågan och landat i ett beslut som innebär att skolan läggs ned, men det slutliga beslutet ska tas av Kommunstyrelsen. Processen som föranlett beslutet har varit kort och saknat tillräcklig dialog med berörda familjer. 

  – När politiken fattar såna här typer av beslut är det viktigt att förändringsprocessen är förankrad. Kommunen borde h...

 • Wisell (KD): Beslutet försvårar livspusslet

  Idag beslutade utbildningsnämnden hur man ska gå vidare i frågan med Åkerlännaskolan. Den rödgröna majoriteten har uppvaktats av föräldrar som är oroliga för att eleverna far illa i den här processen, men inte varit tillmötesgående i dialogen. Kristdemokraterna yrkade tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet på att återremittera ärendet vad avser området Börje/Jumkil/Åkerlänna. Men majoriteten valde att gå vidare med liggande förslag.

  – Vi Kristdemokrater hade gärna gett möj...

 • Motion angående DDR-konsten

  Motion angående DDR-konsten

  I Uppsala har kulturdebatten myntat ett numera välkänt begrepp – ”DDR-konsten” som den folkliga benämningen av det verk som ingår i utsmyckningen av paradgatan, Drottninggatan ner från Carolina Rediviva. Repliken av Max Lingners muralmålning i Berlin som är en hyllning till DDR-kommunismen med glada människor bärande plakat med ”Sozialismus” kan tolkas på olika sätt. I UNT har flera tidigare DDR-medborgare uttryckt att de upplevt sig...

 • Interpellation om placering av flyktingar i familjehem

  Vi står nu inför ett omfattande arbete i Sverige och Uppsala att ta emot alla de som söker asyl, och som har fått eller kommer att beviljas asyl. Det gäller såväl ensamkommande flyktingbarn som vuxna asylsökande, både ensamstående och familjer. För Uppsalas del ställer det krav på ett aktivt agerande för att ta vara på den resurs som dessa människor utgör, att ge dem ett värdigt och gott mottagande, och att både före och efter ett beslut om asyl tillgodose olika behov och verka för en smidig ...

 • Initiera förebyggande åtgärder som kan förhindra våldsdåd

  DEBATT. Uppsala behöver en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, det skriver Jonas Segersam, kommunalråd (KD).

  ”Nyligen gav vänsterregeringen besked om att Sverige kommer att delta på ett mycket blygsamt sätt i en av Frankrike och USA påkallad militär insats mot IS i Syrien och Irak. Ebba Busch Thor tog bladet från munnen redan i somras och krävde att Sverige borde ställa upp med Jas-plan som assistans i bekämpandet av den våldsförhärligande extremismen i regionen.

  L...

 • Segersam: Anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  Världen har den senaste tiden skakats av terrordåd, inte minst av Islamiska staten (IS). Terrornivån i Sverige har höjts till 4 på en 5-gradig skala, samtidigt som vi vet att alltför många radikaliseras inom våra gränser. Enligt SÄPO har så många som upp till 300 personer lämnat landet för att ansluta sig till islamistiska terrorgrupper.

  Hur många som sympatiserar med dessa extrema terrorgrupper men som stannar kvar i Sverige är osäkert. Regeringens nationella samordnare mot våldsbejak...

 • Segersam: Uppsalas bygganmälan dyrast

  Under Alliansregeringen genomfördes ett antal angelägna reformer på bostadsområdet, under ledning av de kristdemokratiska bostadsministrarna Mats Odell och Stefan Attefall. Bland annat fick vi i Sverige de så kallade Attefallshusen. Enligt en översikt över kommunernas avgifter för Attefallshusen som Villaägarna gjorde förra året ligger Uppsala högst i landet med avgifter på upp till 7 200 kronor, att jämföras med exempelvis Hebys 1 100-1 500 kr, Stockholms 3 135 kr och Sigtunas 1 600-2 900 kr...

 • Segersam (KD): ”Målen måste kunna nås”

  Idag behandlar kommunstyrelsen i Uppsala ett ärende om skärpning av det klimatprotokoll som antogs förra året.

  – När Uppsala kommuns klimatprotokoll antogs 2014 rådde bred politisk enighet. I takt med att tekniken utvecklas och ny forskning kommer vet vi dock att det kommer behöva uppdateras, särskilt om vi vill fortsätta vara en kommun i framkant. När man gör det är det dock viktigt att målen fortsatt är möjliga att nå, och inte blir till visioner, säger kommunalrådet Jonas Sege...

 • KD föreslår en differentiering

  Martin Wisell, Felicia Sundmark och Jonas Segersam skriver om förskolan i Uppsala kommun. Debattartikel i UNT 15/11:

  ”I Uppsala föreslår nu majoriteten en minskning av vistelsetiden för barn till föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande. Det tycker vi är rätt, men vi föreslår att man differentierar detta genom att ge en högre tid för de arbetssökande och en lägre för de föräldralediga, som ändå är hemma från jobbet för att ta hand om småsyskon.

  Det är dock helt ri...

 • Budgetfullmäktige i Uppsala kommun

  I dagarna två har budgetfullmäktige pågått i Uppsala kommun. Klart står att den nya rödgröna majoriteten höjer skatten med 30 öre för kommunens medborgare. Tillsammans med den skattehöjning som (det rödgröna styret i) Landstinget har genomfört blir den totala förändringen 85 öre. För en barnfamilj med två föräldrar där båda tjänar 25 000 kronor i månaden blir det 5 000 kronor om året. Det är mer än vad vi i genomsnitt köper julklappar för.

  Att kommunens ekonomi blöder är inget nytt. Kr...

 • KD i Uppsala kommun har presenterat budget

  I dagens UNT berättar vi om Kristdemokraternas budget för Uppsala kommun. Den fokuserar på tre områden:

  – Hejda kostnadsgaloppen och minska administrationen så att vi kan satsa på verksamheterna – Minska utanförskapet genom att lotsa människor ut i studier och arbetsliv, inte minst nyanlända svenska – Barn och ungdomar, vi satsar bland annat på mindre grupper i förskolan, och att ett barnperspektiv präglar kommunens verksamhet

  När det gäller ekonomin presentera...

 • Interpellation gällande Uppsala kommuns intressen gentemot Sverigeförhandlingen och staten

  Inlämnad 2015-10-05

  Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Tågen på de nya höghastighetsjärnvägarna ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på två och en halv timme. Den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna, men den kommer också att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna.

  Regeringens förhandlingsperson...

 • Motion angående Gatumat i Uppsala

  Motion angående gatumat i Uppsala

  I Stockholm pågår ett försök med så kallade ”Food-trucks” en modell med amerikansk förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks.nu).

  I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade långa till ett stort antal gatuserveringar.

  Vi tror att Uppsala skulle vinna på att utöka d...

 • Uppsala kan bättre!

  Debattartikel i UNT 21/8 2015: Uppsala kan bättre!

  Nu har det gått 100 dagar sedan jag tog över som Kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala i samband med att Ebba Busch Thor valdes till partiledare. I opposition är det vanskligt att åstadkomma stora förändringar, men jag har ägnat tiden åt att på olika sätt lära känna kommunen. Som fembarnspappa, företagare och landstingspolitiker har jag redan mycket i bagaget, och jag konstaterar att det finns mycket att göra i vår stad – Uppsala ka...

 • Nedläggningen av Omtanken är vårdslös!

  Igår skrev Kristdemokraternas Ulla Johansson tillsammans med 3 andra företrädare för de borgerliga partierna i äldrenämnden att majoriteten har hanterat nedläggningen av Omtanken vårdslöst. Läs artikeln nedan eller via denna länk till UNT.

  DEBATT Ett av välfärdssamhällets viktigare åtaganden är att ge vård och service till våra medmänniskor som befinner sig i livets slutskede. Omtankens vårdenhet i Uppsala har gett trygg, kunnig och kvalitativ palliativ vård till de människor som behöv...

 • Lägg inte ned Omtanken!

  Läs debattartikeln på UNT:s hemsida genom att klicka här

  ___

  När alliansen fick förtroendet att utveckla Uppsala län och kommun 2006 så var det utifrån ett läge med starka motsättningar mellan kommun och landsting. Många utskrivningsklara äldre låg på Akademiska sjukhuset och väntade på platser i särskilda boenden. Efter åtta år är köerna borta, även om de nu riskerar komma tillbaka genom vänstermajoritetens kommunaliseringsprogram. Även när det gäller närvård har samarbetet varit...
 • Interpellation om palliativ vård

  Interpellation av Jonas Segersam (KD) med anledning av aviserad nedläggning av Omtanken

  För ett par år sedan inrättades ett särskilt Palliativt Centrum i Uppsala. Bakgrunden för kommunens del var att Omtanken flyttade från andra lokaler till Geneticum vid Ultuna. I samband med detta fick man till stånd en välkommen samordning av Uppsala kommuns och landstingets insatser för palliativ vård.

  Vi kristdemokrater är måna om att samarbetet mellan kommun och landsting skall utvecklas,...

 • Lägg inte energin på högriskprojekt!

  Debattartikel i Uppsalatidningen och Knivstabygden 28/5

  Lägg inte energin på högriskprojekt

  I Uppsala kommun vill nu Miljöpartiet dra med det nya vänsterstyret och hela Uppsala kommun in i ett högriskprojekt genom att bygga ett egna kommunala vindkraftverk. Enligt deras egna kalkyler skulle detta ge ett överskott på 2 miljoner kronor per år, men detta förutsätter att produktionskostnaden skulle vara 20-25 öre/kWh, vilket är långt ifrån de 50-60 öre/kWh som Energimyndigheten uppg...

 • Stå upp för familjen på första maj!

  Fredagen den 1 maj anordnar Kristdemokraterna traditionsenligt en familjemanifestation och folkfest i Uppsala, för att bilda opinion kring familjens stora betydelse i samhället.

  Att det behövs en stor, årlig manifestation till stöd för familjen blir mer och mer tydligt.

  I den röd-gröna regeringens familjepolitik är det inte barnens och familjernas behov som står i fokus. Istället är det är ambitionen att inskränka valfriheten och strömlinjeforma som är vägledande.

  Vi anse...

 • Orättvist monopol

  Vi motsätter oss den monopolisering det innebär om kommunen ansöker om att bli Fairtrade City, skriver fem allianskommunalråd, däribland Ebba Busch Thor (KD), på UNT debatt.

  Vi föreslår istället att Uppsala kommun ska förspråka rättvisa och hållbara produkter samt en mångfald av märkningar. Det är vad vi kommer att förespråka på kommunfullmäktiges sammanträde idag 23/2.

  Läs artikeln här

 • Uppsala lokalavdelning nominerar Ebba Busch Thor!

  Idag har årsmötet för Kristdemokraternas lokalavdelning i Uppsala beslutat att nominera Ebba Busch Thor till partiledare!

  Ebba har varit kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala Kommun sedan 2010. I valet 2014 fick Busch Thor 2 477 personröster vilket var fler kryss än någon annan politiker i kommunen.

  Busch Thor är också ledamot i partiets partistyrelse samt kristdemokraternas ersättare till Europaparlamentet. I valet 2010 gjorde kristdemokraterna i Uppsala under Busch Thor le...

 • Angående Uppsala kommuns budget

  Interpellation

  Till Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande ”Varför följer inte Uppsala kommun kommunallagen om budgeten?”

  I pausen under senaste kommunstyrelsesammanträdet frågade jag dig varför vi inte behandlar budgetfrågan inför kommunfullmäktige i november. Jag fick då svaret att frågan kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december. (mer…)

 • Små barngrupper i Uppsalas förskolor

  Ebba Busch Thor och Jonas Segersam i UNT idag: ”Av alla Uppsalas barn i åldern ett till fem år går 81 procent i förskolan. Efterfrågan på en förskoleplats är stor och alliansen har gjort betydande insatser för att kapa köerna och erbjuda en plats till alla familjer som så önskar. Men vi nöjer oss inte med en god tillgång till förskolan – förskolan ska även hålla en hög kvalitet. Kristdemokraterna är beredda att satsa för att storleken på barngrupperna ska bli mindre, särskilt för de all...

 • Trygghetboendegaranti för Uppsalas äldre

  Partiledarna för Alliansen har idag presenterat en ny satsning som garanterar alla äldre över 85 år en plats i ett trygghetsboende.

  (mer…)

 • KD: Fungerande tågtrafik ett måste

  Artikel i UNT

  Järnvägen måste behandlas som den kritiska del av det moderna samhällets infrastruktur den faktiskt är. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Ebba Busch (KD).

  Sedan nästan två veckor har den spårbundna trafiken mellan Uppsala och Stockholm i princip stått still. Trafiken återupptogs i mycket reducerad skala i förra veckan för att åter stå still under söndagen och måndagen. Sträckan mellan Stockholm-Uppsala står för Sveriges största regionalpendling. Tusentals männi...

 • Patienterna får vård allt snabbare i Uppsala län

  Även i april får landstinget del av den statliga kömiljarden. Landstinget får cirka 1,2 miljoner för att man klarar prestationskravet för att över 70 procent av patienterna får behandling inom 60 dagar.

  – Det är glädjande att se att våra satsningar börjar ge resultat i form av kortare väntetider. Patienterna i vårt län får vård allt snabbare och det är mycket tack vare vårdpersonalens goda arbete, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD).

  Man...

 • Ebba Busch Thor toppar kommunlistan

  Ebba Busch Thor är förstanamn på Kristdemokraternas valsedel till Uppsala kommun. Listan fastställdes av Kristdemokraternas årsmöte den 8 februari. Sedan 2010 är Ebba Busch Thor ett av fyra ledande kommunalråd i Uppsala. Hon är även ordförande i äldrenämnden.

   – Jag är glad och tacksam över förtroendet. Tillsammans med de andra i KD-teamet kommer jag att lägga fram förslag som ska göra Uppsala till den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i, säger Ebba Busch Thor...

 • Bidrag till föreningar för stöd till hemlösa EU-migranter

  Kommunstyrelsen kommer idag, onsdag 5 februari, fattat beslut om att bevilja ekonomiskt bidrag för akuta stödinsatser för hemlösa EU-migranter.

  Antalet hemlösa EU-migranter på gatorna i Uppsala har ökat de senaste åren. De har enligt de EU-bestämmelser Sverige står bakom rätt att vistas fritt i landet upp till tre månader med egen försörjning. Många är från östeuropeiska länder som är medlemmar i EU enligt uppgifter från bland annat polisen. Faktum kvarstår dock att de ofta bor i sin...

 • Busch Thor föreslås toppa kommunvalsedeln

  Ebba Busch Thor föreslås toppa Kristdemokraternas valsedel till Uppsala kommun. Busch Thor är sedan 2010 ett av Uppsalas fyra ledande kommunalråd i alliansmajoriteten. Hon är ordförande i äldrenämnden och ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse.

  – Ebba Busch Thor har visat förmåga att gå från ord till handling och förverkliga kristdemokratisk politik i praktiken. Hon är en färgstark, ansvarsfull och tydlig politiker djupt förankrad i den kristdemokratiska värdegrunden och hon...

 • Fler bostäder och nya spårvagnslinjer för 350 000 invånare i Uppsala!

  Kristdemokraterna i Uppsala kommun har idag presenterat en rapport med nya förslag för att öka Uppsalas attraktionskraft och göra staden mer tillgänglig och integrerad.

  Vi vill investera närmare nio miljarder kronor i ny infrastruktur, nya bostäder och kontorslokaler och bättre kollektivtrafik för att kunna öka Uppsala från 200 000 invånare till 350 000 invånare till år 2050.

  Bland annat vill vi bygga två nya spårvagnslinjer mellan Gränby och Gottsunda och mellan Stenhagen, via ...

 • Nu inför vi LOV för äldreboenden i Uppsala

  Den 2 oktober fattade Äldrenämnden beslut om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av vård- och omsorgsboenden för äldre. Detta gör det möjligt för utförare att starta ett nytt vård- och omsorgsboende enligt LOV, under förutsättning att de uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.

  2009 införde äldreminister Maria Larsson en ny lag (LOV) för att skapa valfrihet för äldre att välja sitt omsorgsboende och för att skapa större mångfald med...

 • Attefall presenterade Alliansbudgeten på Uppsala universitet

  Idag har civil- och bostadsminister Stefan Attefall presenterat Alliansens höstbudget på Uppsala universitet. Efter presentationen följde ett akademiskt inslag – opposition av nationalekonomiskt slag.

  Ministern gjorde mycket bra ifrån sig. Han svarade kunnigt och med stort engagemang på alla frågor. Även de från åhörarna, vilka till stor del utgjordes av studenter.

 • Kd-Uppsala välkomnar satsning på förenklade byggregler

  – Jag är väldigt glad att Stefan Attefall idag markerat att regeringens linje är att dagens byggregler är för strikta och motverkar byggandet av små billiga lägenheter. Men för mig är en förenkling av byggreglerna för ungdoms- och studentbostäder bara ett första steg. Det finns även andra grupper där många idag söker lite enklare och billigare lägenheter dessa bör också få möjligheten att hitta en boende som passar dem, säger Ebba Busch i en kommentar

  Idag har bostadsminister Ste...

 • Vi inför äldrepeng

  Uppsala har med sina drygt 200 000 invånare fler än 30 000 invånare som är över 65 år. Tiden då varje människa som passerat det magiska ålderstrecket 65 klassades som ”äldre” och därmed endast sågs som en del av en grupp med samma behov och önskemål är förbi.

  Äldreomsorgen har under alliansens ledning tagit viktiga steg i att möta detta förändrade synsätt. Förenklad biståndshandläggning och eget val inom hemtjänsten är två exempel på reformer som vi är stolta över. Det finns dock mycke...