• Bidrag till föreningar för stöd till hemlösa EU-migranter

  Kommunstyrelsen kommer idag, onsdag 5 februari, fattat beslut om att bevilja ekonomiskt bidrag för akuta stödinsatser för hemlösa EU-migranter.

  Antalet hemlösa EU-migranter på gatorna i Uppsala har ökat de senaste åren. De har enligt de EU-bestämmelser Sverige står bakom rätt att vistas fritt i landet upp till tre månader med egen försörjning. Många är från östeuropeiska länder som är medlemmar i EU enligt uppgifter från bland annat polisen. Faktum kvarstår dock att de ofta bor i sin...

 • Busch Thor föreslås toppa kommunvalsedeln

  Ebba Busch Thor föreslås toppa Kristdemokraternas valsedel till Uppsala kommun. Busch Thor är sedan 2010 ett av Uppsalas fyra ledande kommunalråd i alliansmajoriteten. Hon är ordförande i äldrenämnden och ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse.

  – Ebba Busch Thor har visat förmåga att gå från ord till handling och förverkliga kristdemokratisk politik i praktiken. Hon är en färgstark, ansvarsfull och tydlig politiker djupt förankrad i den kristdemokratiska värdegrunden och hon...

 • Fler bostäder och nya spårvagnslinjer för 350 000 invånare i Uppsala!

  Kristdemokraterna i Uppsala kommun har idag presenterat en rapport med nya förslag för att öka Uppsalas attraktionskraft och göra staden mer tillgänglig och integrerad.

  Vi vill investera närmare nio miljarder kronor i ny infrastruktur, nya bostäder och kontorslokaler och bättre kollektivtrafik för att kunna öka Uppsala från 200 000 invånare till 350 000 invånare till år 2050.

  Bland annat vill vi bygga två nya spårvagnslinjer mellan Gränby och Gottsunda och mellan Stenhagen, via ...

 • Nu inför vi LOV för äldreboenden i Uppsala

  Den 2 oktober fattade Äldrenämnden beslut om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av vård- och omsorgsboenden för äldre. Detta gör det möjligt för utförare att starta ett nytt vård- och omsorgsboende enligt LOV, under förutsättning att de uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.

  2009 införde äldreminister Maria Larsson en ny lag (LOV) för att skapa valfrihet för äldre att välja sitt omsorgsboende och för att skapa större mångfald med...

 • Attefall presenterade Alliansbudgeten på Uppsala universitet

  Idag har civil- och bostadsminister Stefan Attefall presenterat Alliansens höstbudget på Uppsala universitet. Efter presentationen följde ett akademiskt inslag – opposition av nationalekonomiskt slag.

  Ministern gjorde mycket bra ifrån sig. Han svarade kunnigt och med stort engagemang på alla frågor. Även de från åhörarna, vilka till stor del utgjordes av studenter.

 • Kd-Uppsala välkomnar satsning på förenklade byggregler

  – Jag är väldigt glad att Stefan Attefall idag markerat att regeringens linje är att dagens byggregler är för strikta och motverkar byggandet av små billiga lägenheter. Men för mig är en förenkling av byggreglerna för ungdoms- och studentbostäder bara ett första steg. Det finns även andra grupper där många idag söker lite enklare och billigare lägenheter dessa bör också få möjligheten att hitta en boende som passar dem, säger Ebba Busch i en kommentar

  Idag har bostadsminister Ste...

 • Vi inför äldrepeng

  Uppsala har med sina drygt 200 000 invånare fler än 30 000 invånare som är över 65 år. Tiden då varje människa som passerat det magiska ålderstrecket 65 klassades som ”äldre” och därmed endast sågs som en del av en grupp med samma behov och önskemål är förbi.

  Äldreomsorgen har under alliansens ledning tagit viktiga steg i att möta detta förändrade synsätt. Förenklad biståndshandläggning och eget val inom hemtjänsten är två exempel på reformer som vi är stolta över. Det finns dock mycke...