• Brett utbud viktigt för Frida

  Frida Björk, KD, ordförande i kulturnämnden

  Olika konstarter och traditioner, men även nya kulturella uttryck fascinerar Frida Björk. Hon gled in snabbt i politiken och kommer in med erfarenheter direkt från golvet, användbara i nämnden. (mer…)

 • Bemötande av invånare – nytt inslag i riktlinjer

  Anna-Karin Vaz Contreiras

  Arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling i regionen tar ett nytt kliv framåt. Nu finns riktlinjer för arbete med likabehandling, färdiga att användas.  – Det är bra att vi har ett gemensamt dokument där man lagt till invånarperspektivet och att både tillgänglighet och bemötande finns med, säger Anna-Karin Vaz Contreiras, KD.  

  I slutet av november förra året beslutade regionfullmäktige om en ny likabehandlingspolicy. Det bestämdes också att riktlinjer för hur arbetet med ...

 • Ett steg närmare vårdcentrum

  Barn undersöks av läkare

  Nu är det klubbat. Idag togs ett beslut om vilka allmänna kriterier som ska gälla för ett vårdcentrum framöver. På sikt är målet att både sjukhusvård och det som idag erbjuds vid vårdcentralerna ska hamna där. (mer…)

 • Nej till KD-förslag om äldreboendegaranti

  Alla över 85 år ska garanteras plats på äldreboenden – det föreslog Kristdemokraternas Jonas Segersam i en motion som behandlades på kommunstyrelsen den 6:e mars. ”Majoriteten” valde dock att säga nej.

  – Vi vill att alla personer över 85 år ska ha rätt att få en plats på ett anpassat boende när och om de så vill. Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt och håller ut så länge de orkar. När det stora och ibland svåra beslutet att ansöka om plats kommer b...

 • Krafttag tas mot psykisk ohälsa

  Tillgängligheten till vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa brister kraftigt i länet. – Vi har därför begärt att hela vårdkedjan ska ses över för att komma åt problematiken och stärka vården, säger Björn-Owe Björk, KD, regionråd. (mer…)

 • Patientsäkerhet och jämlik vård är drivkrafter

  Mimmi Westerlund

  Bra och säker vård för patienterna, bättre arbetsmiljö för personalen och ett effektivare sjukhus. Det är några frågor som Mimmi Westerlund är speciellt engagerad i. Som ny ordförande i patientnämnden och vice ordförande i sjukhusstyrelsen har hon flera viktiga områden att ta tag i. (mer…)

 • Ökat resande – i fokus i ny budget

  Idag tog trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslut om årets budget. Under 2019 ska en rad satsningar göras: Upptåget ska öka sin kapacitet, det ska bli enklare att göra kombinationsresor och arbetet med spårvägsprojektet fortsätter. (mer…)

 • Ny politisk plattform för en starkare region

  Regionråd i blågrön samverkan

  Den blågröna samverkan i Region Uppsala har nu gått ut med ett gemensam politiskt program för hela mandatperioden. I ”Politisk plattform för Blågrön samverkan 2019 – 2022” finns alla centrala reformer för de kommande åren med. (mer…)

 • Uppsalas nya styre är odemokratiskt

  Pressmeddelande 2018-11-13

  Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna höll under måndagskvällen ett gemensamt gruppmöte för sina kommunfullmäktigegrupper. Mötet syftade till att föra en gemensam diskussion kring hur Uppsala-Alliansen ska förhålla sig till den demokratiska kris Uppsala kommun står inför.

  Att tre partier kallar till en gemensam fullmäktigegrupp är mycket ovanligt i Uppsalapolitiken och har inte inträffat på många år. Partiernas kommunalråd bedömde dock att d...

 • Företrädare

  Här finner du en sammanställning över Kristdemokraterna i Uppsalas förtroendevalda. Vid mailkontakt tillämpas modellen namn.efternamn@pol.uppsala.se alternativt namn.efternamn@kristdemokraterna.se. Det går också bra att kontakta vår politiska sekreterare Mimmi Westerlund.

  Ledamöter i Uppsala kommunfullmäktige

    Jonas Segersam, kommunalråd                             Sarah Havneraas, ledamot   Margit Borgström, ledamot                                      Simon Westberg, ledamot   E...
 • Engagera dig

  Kristdemokraterna vill vara med och bygga ett samhälle som präglas av frihet och gemenskap. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Delar du vår vision? Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du får chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

  Bli medlem Som medlem inbjuds du att delta i alla våra aktiviteter, såsom talarkvällar, årsmöten och afterworks. Medlemsavgiften för första året är 1...

 • Vår politik

  Här kan du läsa mer om vår aktuella politik för mandatperioden 2018-2022, såsom mål och budget för Uppsala kommun, handlingsprogram och regionpolitiskt program. Kristdemokraterna i Uppsala är verksamma på samtliga nivåer: kommun, region och riksdag.

   

     

   

   

   

 • Segersam får förnyat förtroende som kommunalråd

  Pressmeddelande 2018-10-15

  I valet 2018 ökade KD till 7,1 procent (5,6 procent 2014) och fick två nya mandat i fullmäktige. Totalt består gruppen nu av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare. Detta innebär bland annat att partiet stärker sina positioner och även fortsatt har förmånen att ha ett kommunalråd på heltid. Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober står det klart att Jonas Segersam (KD) omväljs att leda partiet lokalt.

  – I Uppsala gör vi ett formidab...

 • KD beklagar att Liberalerna anslutit till vänsterstyret

  Pressmeddelande 2018-09-28

  Vi kristdemokrater sätter stor heder vid att hålla vad vi lovar. Innan valet var vi tydliga med att en röst på Kristdemokraterna var en röst för maktskifte, både i Uppsala och i riket. Vi står därför helt fast vid att ett alliansstyre vore det bästa för Uppsalas invånare, och kan inget annat än beklaga att Liberalerna splittrat Alliansen trots att vi gick till val tillsammans.

  –  För oss har det aldrig varit aktuellt att stödja ett vänsterstyre i...

 • Region Uppsalas valprogram 2018

  Valprogram 2018 – final

 • KD:s förslag kortar köerna till BUP

  Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Uppsala län. Samtidigt som fler mår dåligt och är i behov av vård sviker sjukvården. – Till skillnad från det rödgröna styret så vill vi åtgärda problemen och har konkreta förslag, säger Björn-Owe Björk, regionetta för KD.

  Den ökning av psykisk ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler behöver psykiatrisk vård. Väntetiderna har dessutom ökat och endast två procent av de unga har fått komma på besök på barn- och ungdomspsyk...

 • KD enda som säger NEJ till planprogram om förtätningar i Eriksberg

  Vi vill se ett totalt omtag för planeringen med en väsentligt mer måttfull mängd nyproduktion. Som en följd av den hållningen har vi röstat emot detaljplanen för Blodstensskogen och röstat emot att inleda detaljplanearbete för kvarteret Moränen.

  Vi vill först få fram ett nytt planprogram med en acceptabel nivå av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet innan några nybyggnationer kan komma i fråga. Det innebär också att vi kommer rösta nej till att anta en detaljplan för Hammarparken...

 • Vårdköerna måste minska

  Björn-Owe Björk, KD, regionrådskandidat

  På Akademiska sjukhuset har väntetiderna för specialistvård tredubblats under de senaste fyra åren. – Det är en helt oacceptabel utveckling som vi i KD kommer att göra allt för att stoppa om vi och alliansen får ta ledningen i regionen efter valet.

  Det säger Björn-Owe Björk som kandiderar till nytt regionråd i Uppsala för Kristdemokraterna.

  På Akademiska sjukhuset hålls över hundra vårdplatser periodvis stängda på grund av sjuksköterskebrist. En av de avdelningar som drabbats hå...

 • Westerlund väljs in i Sjukhusstyrelsen

  Pressmeddelande 2018-06-26

  Mimmi Westerlund (KD) väljs till ny ledamot i Sjukhusstyrelsen

  Under senaste Regionfullmäktige har Mimmi Westerlund (KD) valts till ny ledamot i Sjukhusstyrelsen. Hon efterträder Helena Busch-Christensen (KD).

  Mimmi Westerlund är Kristdemokraternas andranamn i valet och är även ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala.

  – Det är ett utmanande uppdrag som jag har längtat efter att få bli en del av. Vårdköerna måste minska och för...

 • Kandidater till Uppsala kommunfullmäktige

  Kristdemokraterna i Uppsala har nyligen presenterat sitt valmanifest inför höstens allmänna val. Kandidaterna som ska föra ut partiets politik är inte minst sittande kommunalråd Jonas Segersam, 48, som toppar listan tillsammans med nummer två, Sarah Havneraas, 24.

  Jonas Segersam efterträdde Ebba Busch Thor som kommunalråd i början av mandatperioden och har med den äran representerat Kristdemokraterna och våra väljare. Jonas är en tydlig, noggrann och driven politiker som ger Uppsalas f...

 • Svenska värderingar viktigt för integrationen

  Ett samhälle är inte bättre än dess värderingar. Det är vårt ansvar att se till att Uppsala byggs med goda värderingar och med människovärdet i centrum. Vår vision är ett ”tryggt Uppsala för dig och din familj”!

  Att lyfta goda värderingar i integrationsprocessen är viktigt. Här får vi möjlighet att säga ”Välkommen hit, välkommen hem! Här gäller svenska värderingar”. Här finns skillnad på ditt och mitt. Här finns skillnad på rätt och fel. Här finns dock INTE skillnad på hur ...

 • Förbjud tiggeri på vissa platser i Uppsala

  Kristdemokraterna i Uppsala har presenterat sitt valmanifest. En av punkterna för ett tryggare samhälle är att reglera den kommunala ordningsstadgan och försvåra tiggeri på vissa platser i kommunen.

  Tiggeri handlar inte längre om överlevnad, utan om att tjäna pengar. Inte sällan är det en försörjning på bekostnad av medmänniskor i form av människohandel – en verklighet som gjort sig påmind i vår kommun. Det finns också en problematik med människohandel, och till viss del även pro...

 • Lägre hus i Gottsunda för ökad trygghet

  Vi kristdemokrater vill bygga bort miljonprogramsområdena i Gottsunda. Vi vill att de bostäder som det nu planeras för i Gottsunda byggs med maximalt fyra, eventuellt fem våningar. Vi vill också samråda med fastighetsägarna av miljonprogramsområden att sänka befintliga våningar i de bostäder som finns i Gottsunda idag. Det skulle innebära att områdets attraktivitet ökar och att tryggheten stärks för de boende.

  Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut planprogram för Gottsundaområdet ...

 • Ingen kvinna ska vända i dörren

  Mimmi Westerlund (KD) Tvåa på listan till regionfullmäktige

  Enligt statistiken ligger förlossningsvården vid Akademiska sjukhuset på en hög nivå. Trots detta är många blivande mammor oroliga över hur det ska gå – särskilt oroliga är man över platsbristen. Kommer det att finnas plats när det blir dags?

  Att somrarna på förlossningen och BB är särskilt ansträngda är tyvärr inget nytt. Man kan fråga sig om bristen på åtgärder beror på att kvinnovården inte prioriteras när skattepen...

 • Barn och ungas psykiska ohälsa

  Björn-Owe Björk (KD) Regionrådskandidat 2018

  Tre av fyra personer lever idag med egen psykisk ohälsa eller nära någon som är drabbad. Vid sidan av det lidande som psykisk ohälsa och sjukdom innebär leder det även till stora kostnader både för den enskilde och för det offentliga. För att minska lidande och sjukskrivningar är det viktigt att människor får rätt typ av stöd i rätt tid. Fortfarande finns dock mycket skam och social stigma kopplat till psykisk ohälsa vilket gör att människo...

 • KD tar strid för friskolesystemet

  Socialdemokraterna vill stänga väl fungerande skolor

   

  ”Svensk skola ska vara fri från konfessionella inslag” skriver civilminister Ardalan Shekarabi i Aftonbladet den 13 mars.

   

  Vi ser med förfäran hur Ardalan Shekarabi jämför svenska konfessionella skolor med hans egna erfarenheter från Irans religiösa diktatur där samhället och lagar grundas på koranen och sharia.

   

  Att denna världsbild ligger till grund för ett socialdemokratiskt statsråd är...

 • Statlig doping ger Uppsala ett bra ekonomiskt resultat

  Pressmeddelande 2018-03-28

   

  Uppsala kommuns årsredovisning visar på ett positivt ekonomiskt resultat på 488 miljoner kronor för 2017, vilket naturligtvis kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) å den rödgröna majoritetens vägnar tar åt sig äran för. Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam menar att även om kommunens ekonomiska resultat för 2017 visar glädjande siffror, så bör man se det positiva resultatet i ett större perspektiv.

  – Det är såklar...

 • Uppsala bör arbeta mot ett nationellt journalsystem

   

  Pressmeddelande 2018-03-26

   

  Inför måndagens kommunfullmäktigesammanträde hade kommunalråd Jonas Segersam (KD) lämnat in en interpellation riktad till Äldrenämndens ordförande Monica Östman (S). I interpellationen problematiserar Segersam att Uppsala idag tillhandahåller tre parallella journalsystem för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Istället menar Segersam att man bör använda sig av samma journalsystem som Region Uppsala använder sig av, och att ...

 • Alliansen röstar nej till att säga upp avtal med Frälsningsarmén om härbärge

  Pressmeddelande 2018-03-21

   

  Vid dagens sammanträde med socialnämnden är ett ärende om att säga upp avtal om härbärge för hemlösa vid Frälsningsarméns Sagahemmet. Avtalet har 9 månaders uppsägningstid och därför inleder majoriteten en översyn över området genom att säga upp avtalet på grund av att beläggningen på härbärge för hemlösa varit låg.

   

  – Inom Alliansen tycker vi att det här är att börja i fel ända. Först bör vi inventera problemen – vilka beho...

 • Kristdemokraterna säger nej till fördubblad budget för konstmuseet

  Pressmeddelande 2018-03-19

  Idag har majoriteten presenterat sina idéer för ett nytt konstmuseum, vilket innebär en fördubblad yta och därmed fördubblade kostnader. Vi kristdemokrater säger nej till att satsa så mycket mer på ett konstmuseum i Uppsala, och tror att vi genom bättre samordning kan frigöra resurser och ändå få en bättre verksamhet.

   – Vi har precis skickat in en motion där vi föreslår en sammanslagning av konstmuseet och Upplandsmuseet, samt flera andra försla...

 • Uppsalas ökade brottslighet måste tas på större allvar

   

  Pressmeddelande 2018-03-05

   

  Under helgen har vi fått flera rapporter i media med rubriker som: ”Misstänkt våldtäkt i Valsätra”, ”Kvinna överfallen i Slottsbacken” och ”Uppsalapolisen: Problemen har eskalerat” (UNT). Dessa är bara ett fåtal av de tidningsrubriker som vittnar om att antal brott ökar i Uppsala samtidigt som människor i kommunen upplever en allt större otrygghet. Kristdemokraterna kräver nu att Uppsala kommun sätter in fler resurser för att stävj...

 • Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom

  SVT:s Agenda uppmärksammade nyligen personer som på ålderns höst väljer att avsluta sina liv i förväg. Uppskattningsvis väljer en äldre person om dagen att ta sitt eget liv. Detta grundar sig i depressioner då man ofta saknar närhet till familj, vänner och bekanta. Ett tragiskt och sorgligt symptom på baksidorna av ett Välfärdssverige till stora delar utformat enligt socialdemokratiska riktlinjer. Att äldre känner sig så ensamma och förtvivlade att de väljer att avsluta sitt liv i förtid är e...

 • Alliansgemensamt ja till förändrade insatser för socialt utsatta EU-medborgare

   

  Pressmeddelande 2018-02-28

  Vid socialnämndens sammanträde under onsdagen behandlades ärendet om att förändra insatserna för socialt utsatta EU-medborgare. Socialnämnden fattade under nämndsammanträdet beslut om att bland annat rekommendera kommunstyrelsen att under 2018 avveckla samarbetet med dagverksamheten Crossroads som drivs av Uppsala stadsmission med stöd av Uppsala kommun. När insatserna startade unde...

 • Ny biblioteksplan antagen

   

  Pressmeddelande 2018-02-26

   

   

  I Uppsala kommunfullmäktige antogs under eftermiddagen en ny biblioteksplan för kommunen. Syftet med biblioteksplanen är att man vill få barn och unga att läsa mer, samt att biblioteken ska bli mer tillgängliga för alla. När förslaget till biblioteksplan presenterades under kommunstyrelsesammanträdet den 7 februari hade Kristdemokraterna lagt fram ett ändringsyrkande i skrivelsen. Ändringsyrkandet fick stöd av samtliga par...

 • KD kräver statlig granskning av vården i Region Uppsala

   

  Pressmeddelande 2018-02-18

  Regeringen meddelade under fredagen att de under kommande vecka kommer att tillsätta en statlig utredning för att granska Nya Karolinska Solna. Kristdemokraterna i Region Uppsala skulle också välkomna en statlig granskning av vården i Region Uppsala. Sedan 2014 har vårdköerna i länet nästintill fördubblats, ca 100 vårdplatser hålls stängda pga. sjuksköterskebrist, kostnaderna för hyrpersonal har ökat med 195 procent och personalomsättningen på A...

 • Bygg trädgårdsstäder i Uppsala

  De senaste månaderna har det blivit tydligt att Uppsalas bostadsmarknad dras med djupa problem. Få vill skriva kontrakt på nybyggda hyresrätter och bostadsrättsbyggare rear ut lägenheter. Samtidigt kvarstår bostadsbristen. Köerna ringlar långa till billigare lägenheter och villapriserna har inte följt bostadsrättspriserna nedåt. Marknaden är ur balans.För att lösa bostadsbristen måste vi förändra hur och vad vi bygger.

  Dessa två fenomen – bristen på billiga lägenheter och villabristen ...

 • Kristdemokraternas förslag om att motverka antisemitism röstades ned av en enig rödgrön majoritet

   

  Pressmeddelande 2018-02-08

   

   

  Under kommunstyrelsesammanträdet den 7 februari fattade kommunstyrelsen beslut om en ny handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. Kristdemokraterna ställde sig positiva till delar av handlingsplanen, men hade samtidigt velat se fler punkter som kan lösa den akuta situation som råder idag. Kristdemokraterna lade därför (med stöd av Alliansen) fram ett yrkande om att sjösätta en vaccinationskampanj mot antisemitism, främst gente...

 • Kommunen behöver bli bättre på att använda sina resurser mer effektivt

   

  Pressmeddelande 2017-01-29

   

  Inför kommunfullmäktigesammanträdet den 29 januari hade Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick. Frågan gällde hyra och lokalkostnad för det Uppsalarum som finns på bottenplan på Stationsgatan 12 samt kostnaden för ”Kommuninformationen” i förhållande till att ha två receptioner på Stationsgatan istället för en. Kommunalråd Jonas Segersam menar att kommunens samo...

 • Kristdemokraterna hoppar på tåget – positiva till fyrspår

   

  Pressmeddelande 2017-01-29

   

  På kommunfullmäktigesammanträdet den 29 januari blev det klart att Uppsala kommun ingår avtal om fyrspårsinvestering tillsammans med Region Uppsala och staten. Kristdemokraterna välkomnar satsningen på fyrspår som nu blir verklighet och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Spårvagn i Uppsala är något som partiet drivit länge och tagit initiativ till att kommunen sedan ett antal år är medlem i föreni...

 • Kristdemokraterna stödjer förslag om långsiktig investering av Uppsala Eventcenter

   

  Pressmeddelande 2017-01-26

   

  Kristdemokraterna ställer sig bakom förslaget om att köpa loss Uppsala Eventcenter. Under kommunstyrelsesammanträdet i december framfördes ett förslag om att Uppsala kommun skulle köpa samtliga aktier i de gamla projektbolagen och sälja dem vidare till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Enligt tidigare överenskommelse är det Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som ska bygga och äga Uppsala Eventcenter. Att vi kristdemokrater i de...

 • Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till regionlistor

  Idag presenterar nomineringskommittén sitt förslag till regionlistor i Uppsala. Nomineringskommittén föreslår att samtliga tre regionlistor toppas av Björn-Owe Björk som förstanamn och Mimmi Westerlund som andranamn. 

  Björn-Owe Björk är idag bland annat kommunalråd i Knivsta. Mimmi Westerlund arbetar som politisk sekreterare i Uppsala kommun. På tredje plats finns Anna-Karin Klomp, idag regionråd. På förslaget till regionlistorna finns även Runar Höglund, tidigare kyrkoherde i Skutskär...

 • Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till riksdagslista

  Idag presenterar nomineringskommittén sitt förslag till riksdagslista i Uppsala. Nomineringskommittén föreslår att riksdagslistan toppas av partiledare Ebba Busch Thor som förstanamn och riksdagsledamot Mikael Oscarsson som andranamn. Ebba Busch Thor föreslås som förstanamn på flertalet listor över hela landet och har nu fått förtroendet att även stå högst upp på Uppsalas riksdagslista.

  – Vi är glada att Ebba Busch Thor toppar riksdagslistan i länet följt av vår nuvarande riksdag...

 • Kristdemokraterna kritiska till bristfälligt avtal om fyrspår

  Pressmeddelande 2017-12-11

   

  Under måndagsmorgonen höll företrädare från den rödgröna majoriteten tillsammans med Moderaterna en pressträff gällande avtalet mellan Staten, Region Uppsala och Uppsala kommun och om det planerade fyrspår som ska byggas för att förbättra järnvägsförbindelserna mellan Uppsala-Stockholm. Kristdemokraterna är positivt inställda till fyrspår och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Däremot anser Kristdemokraterna at...

 • Underskott för Akademiska

  S och MP gick till val på kortare köer och ordning i ekonomin. Köerna är längre än någonsin och nu visar det sig också att Akademiska sjukhuset tagit 125 milj kr för mycket i betalt för vård de sålt till andra landsting. De räknar nu med att gå 150 milj kr i underskott i år. Det innebär att de nästa år måste spara ytterligare 125 milj kr.

  Orsaken till de felaktiga fakturorna är brister i de interna IT rutinerna. Eftersom instruktionerna om vilken prislista som ska läggas in i IT-system...

 • KD forsatt mest ansvarstagande för äldre

  KD Uppsala har under föregående mandatperioder under 8 år utvecklat äldreomsorgen i Uppsala med värdighetsgaranti, valfrihet enligt LOV och ett nytt palliativt boende. Vänstermajoriteten håller nu på att rasera allt detta. 

  – Vänstermajoriteten i Uppsala påstår att KD gör nedskärningar på äldreomsorgen, medan fakta är att vi i vår budget ökar anslaget till äldrenämnden med 3% för 2018. Vi vill dessutom fortsätta utvecklingen genom bland annat äldreboendegaranti över 85 år, fler t...

 • Så vill vi ha framtidens primärvård

  Alliansen i Uppsala vill se att resurser flyttas från sjukhusvård till primärvård för att komma närmare patienterna och vara mer ändamålsenlig. Vi vill se fler förslag för att stärka primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Därför vill Alliansen att primärvården i Region Uppsala får 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten senast 2025.

  Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, fysiskt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändr...

 • En rödgrön utgiftsexplosion före kristdemokratiskt ansvarstagande

   

  Pressmeddelande 2017-11-07

   

  Mellan 6-7 november debatterade Uppsala kommunfullmäktige mål och budget för 2018. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade tillsammans lagt fram ett budgetförslag som innehöll stora oansvariga satsningar för 2018, följt av åtstramningar följande år. Kristdemokraterna lade istället fram ett eget budgetförslag som innehöll ansvarsfulla och långsiktiga satsningar inom den kommunala välfärdens kärna.

   

  ...
 • Rödgröna glömmer de äldre

  Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, kroppsligt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändras. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga med vården i vårt län oavsett var i livet man befinner sig. Därför behöver ett fortsatt samarbete utvecklas med kommunerna. De mest sjuka äldre har idag många vårdkontakter både med sin hemkommun och landstinget. När samordningen brister riskerar det att skapa onödig oro både för den äldre och dess anhöriga. Här skul...

 • Arbetsmiljöcertifiera sjukvården

  Att utveckla arbetsmiljöarbetet är inte bara ett myndighetskrav, utan även en konkurrensfaktor när det gäller att locka den bästa kompetensen, liksom en viktig komponent för att skapa en attraktiv arbetsplats. Det är uppenbart att regionen har stora utmaningar i hur vi ska kunna ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö så att de i sin tur orkar vårda patienterna. Detta kräver båda akuta insatser men också ett långsiktigt och strategiskt arbete som är minst lika viktigt som vårt miljöarbete.

 • Uppsala står värd för KD:s riksting 2017

  PRESSMEDDELANDE

   

  För första gången sedan 1964 så arrangerar Kristdemokraterna riksting i Uppsala. Arrangemanget som sätter igång nu på fredag väntas locka över 700 delegater från hela Sverige vilket Kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala, Jonas Segersam, ser fram emot.

   

  – Det är på våra riksting som vi beslutar om vilken politik som ska föra KD framåt de kommande åren, säger Jonas Segersam. Extra stort för i år är såklart dels att vi arrangerar ...

 • Kristdemokraterna i Uppsala kommun presenterar mål och budget för 2018

   

  PRESSMEDDELANDE

   

   

  Idag presenterade Kristdemokraterna i Uppsala kommun sitt förslag till mål och budget för 2018. Kristdemokraternas budget ”Ett bättre och tryggare Uppsala för alla” innefattar en rad satsningar inom äldreomsorg, trygghetsfrågor, familjefrågor och bostadsfrågor. I följande pressmeddelande presenterar Kristdemokraterna sina största satsningar i budgeten.

   

  – I vårt förslag till mål och budget så vill vi visa at...

 • Uppsalas vänsterkoalition gör besparingar på samhällets utsatta

  PRESSMEDDELANDE

   

  Till Uppsalas kommunfullmäktigesammanträde den 9 oktober hade Jonas Segersam, kommunalråd för Kristdemokraterna, lagt fram en interpellation om Skolfam. Skolfam är en verksamhet riktad mot familjehemsplacerade barn för att dessa ska ges samma förutsättningar att klara av skolan som övriga barn. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sedan tidigare fattat beslut att Skolfam-verksamheten ska avvecklas i kommunen.

   

  – Skol...

 • Fokus bör ligga på att motarbeta förluster istället för vinster i välfärden.

   

  PRESSMEDDELANDE

   

  En begränsning av vinster för företag inom t.ex. äldreomsorgen innebär minskade incitament att starta och driva verksamhet i Uppsala. Det innebär att färre utövare väljer att etablera sig i kommunen och resulterar i sämre möjligheter för våra medborgare att kunna välja den vård som passar varje enskild person bäst. Det är inte som Erik Pelling verkar framhäva i UNT att verksamheter per automatik kan erbjuda bättre kvalitet inom äldreomsorg ba...

 • Kristdemokraternas medlemsomröstning färdigräknad

   

  PRESSMEDDELANDE

   

  En rådgivande medlemsomröstning för Kristdemokraterna i Uppsala län är nu genomförd. Den är ett av underlagen i framtagande av förslag på listor till valet 2018. 

   

  – Man kan konstatera att nuvarande riksdagsledamot och regionråd får störst stöd i omröstningen, säger Jonas Segersam, ordförande i länets nomineringskommitté, som ska ta fram förslag för riksdags- och regionlistor. Mikael Oscarsson, Almunge har ett grundm...

 • (KD): Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas

  PRESSMEDDELANDE

  Kristdemokraterna säger Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas.

  När kostnadsramarna för restaureringen av Nya Studenternas presenterades 2015 så landade prislappen på 630 miljoner kronor (388 miljoner kronor för själva fotbollsarenan). Två år senare befinner sig Uppsala kommun nu i ett läge där den totala kostnaden stigit till 860 miljoner kronor (488-518 miljoner kronor för arenakostnaden), dvs en kostnadsöknin...

 • Alliansen i gemensamt utspel: Skrota Arbetsförmedlingen

  PRESSMEDDELANDE

  Låt fler bidra!

  Alliansens kommunalråd i Uppsala höll idag en pressträff om gemensamma satsningar på jobb, under rubriken ”Låt fler bidra”.  Ett antal förslag för att få fler Uppsalabor i jobb och på så sätt klara sin egen försörjning och därigenom också få ökad frihet i sin vardag presenterades.

  Ett av dessa förslag var att slopa arbetsförmedlingen. Alliansen menar att arbetsförmedlingen har misslyckats i sitt arbete med att matcha arbetssökande med ledig...

 • Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!

  PRESSMEDDELANDE

  I och med att beslut fattats kring den senaste översiktsplanen så fastställdes det ett särskilt programarbete för Stabby-Flogsta-området. Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att det ska byggas stad i Stabby-området, något vi kristdemokrater ställer oss kritiska till. Istället för att bygga på ett sätt som riskerar att staden flyter ut från Librobäck utöver Stabbyfälten med hus på 5-7 våningar så vill vi kristdemokrater istället bygga vad vi kallar ...

 • Framtida planer för Stabby

  Vid senaste kommunfullmäktige den 11 september lämnade Jonas Segersam, kommunalråd (KD) in en motion gällande framtida planer för Stabby. Nedan finnes motionen i sin helhet.

   

  Motion om Stabby Trädgårdsstad

  I samband med beslut om översiktsplanen fattades beslut om ett särskilt programarbete för Stabby – Flogsta – området. Vi kristdemokrater delar synen att ett sådant program behövs, men troligen inte syfte eller mål med det.

   

  Erik Pelling, ansvar...

 • (KD): Dags för Nya Uppsala

  PRESSMEDDELANDE

    

  1273 flyttade Uppsala från nuvarande Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros. Nu har vi chansen att bygga Nya Uppsala.

  Igår föreslog Trafikverket fyrspår mellan Stockholm-Uppsala och idag har Johan Edstav, statens samordnare för nya städer, presenterat Uppsala-Knivsta som en möjlig plats för byggande av ca 20.000 bostäder. 

  Kristdemokraterna i Uppsala välkomnar projektet, och lanserade redan i sitt program inför valet 2014 idén om utbyggnaden av ...

 • Ytterligare ett rödgrönt svek mot samhällets utsatta medborgare

  PRESSMEDDELANDE

   

  Sedan 2012 har Uppsala kommun använt sig av SkolFam som verksamhet efter att ha sett tydliga och positiva resultat från verksamheten i Helsingborg och på flera andra håll i landet. SkolFam är en verksamhet riktad till familjehemsplacerade barn med målet att dessa barn ska lyckas lika bra i skolan som övriga barn. Trots det positiva lyft som SkolFam bidrar med så vill nu de rödgröna i Uppsala kommun lägga ned SkolFam-verksamheten.

   

  ̵...

 • (KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora

  PRESSMEDDELANDE 

  Idag skickade Uppsala kommun ett pressmeddelade om att Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott vill bygga 1 550 lägenheter i Börjetull, och därutöver också bland annat en förskola. Förskolan planeras få 16 avdelningar med plats för 288 barn. Det skulle innebära 18 barn per avdelning och går därmed i klar strid med Skolverkets riktlinjer för hur stora barngrupper i förskolan bör vara.

  – Skolverkets riktmärken för barn 1-3 år är grupper om sex till tolv bar...

 • Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala

  Uppsala är för de flesta en bra plats att leva på, men många upplever en ökad otrygghet. Allt fler tycker att det är obehagligt att vistas ute på kvällstid, oroar sig för att bli utsatta för brott och anser att deras livskvalitet påverkas negativt av otryggheten. I juni 2017 avslöjades dessutom att Polisen adderat Uppsalastadsdelen Gottsunda på sin nationella lista över särskilt utsatta områden.

  Alliansen i Uppsala kommun sitter per dagens datum i opposition men har länge drivit på för...

 • Seger för KD – får rätt om BUP i Östhammar

  29 september förra året ville KD Östhammar att kommunen skulle agera i frågan om neddragningar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Tyvärr fick förslaget kalla handen av den rödgröna majoriteten. UNT skrev då: ”Ett KD-förslag och att uppvakta sjukhusstyrelsen angående barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östhammar fick inget gehör vid senaste fullmäktige.” (UNT 29/9-16)

  Men nu, nio månader senare, har Kristdemokraterna äntligen fått rätt. UNT rapporterar att det från och ...

 • (KD): Så vill vi göra Gottsunda tryggare

  I veckan rapporterade UNT om att Polisens nationella operativa avdelning (NOA) nu klassar åtta nya särskilt utsatta områden i Sverige, däribland återfinns Gottsunda – totalt är det alltså nu 23 sådana områden i Sverige. För att klassas som särskilt utsatt område behöver platsen kännetecknas av bland annat parallella samhällsstrukturer, svårigheter för Polisen att fullfölja sitt uppdrag och våldsbejakande religiös extremism.

  Redan 2015 frågade vi kristdemokrater om den rödgröna majorite...

 • (KD): Öppna fler Träffpunkter för de som är 65+

  Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående, inte minst bland våra äldre, det kan därför ses som både förebyggande och livskvalitetshöjande. Tyvärr vet vi att många äldre kan känna sig ensamma i hemmet, och steget att själv motionera kan vara stort. Genom att erbjuda en mötesplats för fysisk aktivitet ges såväl socialt sammanhang som hälsofrämjande åtgärder.

  Idag finns Seniorgym på sju ställen i kommunen, varav fem ligger nära staden (Karl-Johan, Bozorgan, Sävja, ...

 • Lediga tjänster hos Kristdemokraterna Uppsala kommun och län

  Inom Kristdemokraternas Uppsaladistrikt utlyses just nu tre tjänster. Inom både Uppsala kommun och region Uppsala arbetar vi i opposition, men det är något vi nu ska försöka ändra på. Valet närmar sig med stormsteg och tempot ökar. Även om ett par av tjänsterna är vikariat kan det finnas möjlighet till fortsättning i olika former även under valåret.

  För samtliga tjänster gäller att du självklart delar Kristdemokraternas värderingar och är engagerad för att dessa ska få genomslag i Upps...

 • (KD): Nu är det nog – sätt in alla medel mot brottsligheten

  Natten mot fredag har tre lokaler utsatts för bränder i Gottsunda, rapporterar UNT. Det rör sig om två kommunala byggnader, varav ena tillhör Socialförvaltningen, och en grönsakshandel. Polisen har på fredagsförmiddagen inte gripit någon misstänkt och rubricerar händelserna som försök till mordbrand.

  Tidigare i veckan har UNT bland annat rapporterat om en 11-årig flicka som utsatts för försökt till våldtäkt vid Resecentrum omkring 9.30-tiden på morgonen, samt om två unga kvinnor som dr...

 • (KD): Hur går det med kommunala ordningsvakter?

  2017-03-27

  Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter

  Vi kristdemokrater förslog i vår budget att kommunen till att börja med borde anställa 10 kommunala ordningsvakter. Bakgrunden är naturligtvis den ökning av brott i centrala Uppsala – där personrån och sexuella våldsbrott ökat med 30-40% på senare tid. Vi ser också flera exempel på oro i stadens ytterområden med stenkastning och bilbränder, där en ökad närvaro av personal med ordningsfunktion är önskvä...

 • (KD): Dags att agera mot brottsligheten vid resecentrum

  Under fredagen rapporterades om ett våldtäktsförsök mot en flicka vid Resecentrum i Uppsala vid 9.30-tiden. Polisen har inlett en förundersökning om försök till våldtäkt mot barn alternativt sexuellt ofredande.

  – Det är fullständigt oacceptabelt. Föräldrar ska kunna vara trygga med att deras barn kan gå till skolan utan att råka ut för sånt här. Vi måste anställa fler poliser, sätta upp de utlovade trygghetskamerorna och stoppa heroinvågen – nu! Kom...

 • Vi söker deltagare till spetsutbildning!

  Kristdemokraterna Uppsala jobbar för en tryggare kommun för dig, din stad och din familj! Vi söker just nu fler som vill vara med i det arbetet, här genom att gå en spetsutbildning med sikte på valet 2018. Nya som gamla medlemmar är lika välkomna!

  Är du inte redan medlem går det bra att skicka in din ansökan så hjälper vi till med medlemskapet. Skicka in din ansökan senast torsdagen den 23 mars via denna länk: http://kd.nu/Zmr

 • (KD): Socialismen slår mot de svagaste

  Kajans friskola tvingas nu stänga på grund av den rödgröna majoriteten i Uppsala kommuns ideologiska kompass. Istället för att fokusera på den kvalitet som Kajan ger till barn med särskilda behov har de rödgröna politikerna valt att fokusera på ägarformen – vilket nu resulterar i stängning.

  Kajan tappar nu sitt tilläggsbelopp och tvingas stänga. Det finns ingen plan för de elever som drabbas, och det verkar inte heller finnas någon vilja hos Caroline Hoffstedt (S), ordförande i U...

 • (KD): Inför palliativt team för kommunens äldreboenden

  11/3 2017 skriver Kristdemokraterna om palliativ vård i UNT. Läs artikeln i sin helhet genom att klicka här.

  Den palliativa vården (vård vid livets slut) är mycket viktig för att kunna ge ett så fridfullt avslut som möjligt. Tyvärr är den här typen av vård ett eftersatt område generellt, och personal på våra äldreboenden kan i dag sakna relevant utbildning i klinisk smärtbedömning, trots att de har en sjukvårdsutbildning för övrigt. Det här kan i praktiken innebära att under helger, då...

 • (KD): Vi har allvarligare problem i Uppsala än könssuffix

  Idag behandlar kommunstyrelsen i Uppsala ett uppmärksammat ärende om att avskaffa könssuffix i kommunala texter. Kristdemokraterna yrkar då avslag.

  – Medan vi står inför allvarliga problem med att tryggheten försämras för framförallt kvinnor i Uppsala har vi betydligt viktigare punkter på dagordningen än vilka ord som används i den kommunala byråkratin. Vi Kristdemokrater vill förbättra kvinnors villkor genom att göra Uppsalas gator tryggare och genom att jämställa arbetsmarknade...

 • (KD): Stoppa heroinvågen i Uppsala – nu

  I helgen slog Polisen i Uppsala larm om en drastiskt förändrad gatubild. I ett pressmeddelande uppger dom att antalet anmälda personrån och sexuella ofredanden i centrala Uppsala ökat med omkring 60 %. På flera centrala platser sker också narkotikaförsäljning av framförallt heroin öppet. Idag har därför Kristdemokraterna Uppsala, med besök av gruppledaren i riksdagen Andreas Carlsson och riksdagsmannen Mikael Oscarsson, besökt Polisen för att få en uppdatering av läget.

  – Det off...

 • Inför palliativt vårdteam för våra äldreboenden

  Hur människor dör är en viktig värdemätare på tillståndet i samhället. Därför motsätter vi oss bestämt aktiv dödshjälp, som skulle innebära att människolivet börjar graderas. Men i de allra flesta fall kommer inte döden oväntat, utan blir ett, om än sorgligt så ändå oundvikligt, slut på åldrandeprocessen. Idealt sett borde alla få sluta livet i kretsen av nära och kära, med smärtlindring och ett sammanhang som innebär ett värdigt döende. Tyvärr är detta något som många aldrig får uppleva i vå...

 • (KD): Inga bilar ska brinna i Uppsala

  Inga bilar ska brinna i Uppsala – dags att införa kommunala ordningsvakter

  Säkerheten i Uppsala har försämrats. De senaste åren har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i bland annat Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september 2016 rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare,...

 • KD Uppsala bakom motion om migrationspolitik

  Under våren kommer ett antal partiavdelningar behandla en ny rikstäckande motion om partiets migrationspolitik. Motionärerna är i stort nöjda med partiledningens inslagna linje, men kompletterar med sina förslag de brister i systemet som uppdagats under de senaste åren. Det handlar bland annat om att förkorta asylprocessen och att öka välfärdssystemets kapacitet.

  – Jag tycker det är viktigt att vi lyfter denna fråga ur olika perspektiv, vilket vi nu kommer göra på det riksting so...

 • KD-kravet: Granska arbetsmiljön inom barnomsorgen

  Studier visar att utbrändhet och ljudtrötthet är vanligare inom barnomsorgen än inom andra yrken. Om arbetsmiljön är dålig för personalen kan vi utgå från att den också är dålig för barnen.  Nu vill Kristdemokraterna i Uppsala särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.

   År 2011 genomfördes en studie av Fredrik Sjödin m fl i Umeå. Den slog fast att de höga stressmiljöerna i förskolan slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och allmäntrötthet än i and...

 • KD motsätter sig den bilfientliga politiken

  Uttalande med anledning av Gatu- och samhällsmiljönämndens budget

  2016-12-14

  Gatu- och samhällsmiljönämnden har en viktig roll, inte minst i utvecklandet av transportinfrastrukturen i kommunens tätorter. Såväl kollektivtrafik, biltrafik som gång- och cykeltrafik ska ges utrymme och planeras långsiktigt och med ett helhetsperspektiv.

  Kristdemokraterna vill inte vara en del av de rödgrönas (S+MP+V) variant av ”aktiv parkeringspolitik” eller ”omställning till hållbara transp...

 • Interpellation angående bättre vård vid livets slut i Uppsalas äldreomsorg

  Inlämnad 7 december

  Hur människor dör är en viktig värdemätare på tillståndet i samhället. Att sluta livet i kretsen av nära och kära, med smärtlindring och ett sammanhang som innebär ett värdigt döende är ett ideal som tyvärr det svenska samhället ligger långt ifrån. I vårt samhälle där många människor slutar sina liv på boenden och i hemmen, har kommunens äldreomsorg i form av särskilda boenden och hemtjänst en avgörande betydelse för en professionell och god palliativ vård.

  S...

 • KD får ökat stöd i Uppsala

  Kristdemokraterna i Uppsala ökar! I SCB:s årliga novembermätning för 2016 visar resultatet en ökning från 3,2% till 5,6 %.

  ”Det är ett bevis på att Uppsalas invånare, liksom vi, ser behovet av goda värderingar i samhällsbygget. Vi kommer fortsätta stå upp för trygghet i staden, för familjerna och för individerna!” hälsar Jonas Segersam (KD), kommunalråd i Uppsala.

  Här kan ni läsa hela resultatet: http://www.scb.se/…/Partisympatiundersokningen…/12436/12443/

  ...
 • Kristdemokraterna visar vägen!

  Läs vår motion (och socialdemokraternas svar) om gatumat här

  _________

  I Stockholm pågår ett försök med så kallade ”Food-trucks” en modell med amerikansk förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks.nu). I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade långa till ett stort antal gatuserveringar.

  <...
 • KD: Anställ 10 kommunala ordningsvakter

  Säkerheten i Uppsala har försämrats. Det senaste halvåret har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog till följd av att räddningstjänsten inte hann fram i tid på gru...

 • Kristdemokraternas budget för 2017

  Inga bilar ska brinna 5 miljoner till kommunala ordningsvakter Säkerheten i Uppsala har försämrats. Det senaste halvåret har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog ...

 • Nya seniorträffpunkter i Uppsala kommun

  Inlämnad 3 oktober 2016

  Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående, inte minst bland våra äldre, det kan därför ses som både förebyggande och livskvalitetshöjande. Tyvärr vet vi att många äldre kan känna sig ensamma i hemmet, och steget att själv motionera kan vara stort. Genom att erbjuda en mötesplats för fysisk aktivitet ges såväl socialt sammanhang som hälsofrämjande åtgärder.

  Idag finns Seniorgym på sju ställen i kommunen, varav fem ligger nära staden...

 • Hårda kravet från KD: Bygg 700 modulhus i Uppsala

  2016 anvisas 616 personer med beviljade uppehållstillstånd till Uppsala kommun, ett snitt på 51 personer i månaden. Av dessa återstår 424 personer fram till årsskiftet. Snedfördelningen beror på politisk prioritering eftersom kommunen nästan helt saknar boenden. Nu har man löst 140 platser genom dyra vandrarhem, och denna vecka fattas i KS beslut om 70 platser på Samariterhemmet vilket innebär att 214 boenden saknas bara i år.

  En nyanländ får idag 308 kr om dagen fem dagar i veckan i e...

 • Politikutveckling: migration

  Idag besökte vi Andrés måleri för att prata enkla jobb för nyanlända, och därefter flyktingboendet i Ribbingebäck. Har du inspel på vad som behöver förbättras inom migrationspolitiken? Svara gärna på vår enkät: https://sv.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=hCOSnE_2F2oTdOxY562n4zuJYaSkI8BhUsVTaeGQi_2BBeE_3D

   

 • Segersam (KD): ”Jag häpnar”

  Under det senaste året har KD lyft frågan om en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Uppsala. Efter Parisattentaten 13-14 november, där 130 personer dödades, betonade regeringens samordnare Mona Sahlin vikten av att Sveriges kommuner upprättar handlingsplaner för att förebygga terrorism i vårt land. Vi tog därför initiativ till att skriva en handlingsplan, men har under tidens gångs mötts av mycket svalt intresse av vänstermajoriteten. 

  – Jag häpnar över att det tycks fi...

 • Oscarsson: Nej till Nord Stream 2

  SvD rapporterar om Nord Stream 2 – efter Mikael Oscarsson (KD) begärt interpellationsdebatt. – Regeringens taktik har varit att ducka och avvakta, men nu måste man bekänna färg. Ryssland vill helst av allt bli av med sanktionerna och en ny ledning skulle öka möjligheterna att använda gasleveranser till Europa som ett påtryckningsmedel.

  Nord Stream 2 ska läggas ut inom svensk ekonomisk zon i Östersjön, men utanför den svenska territorialvattengränsen vid den gotländska kusten. För...

 • Vänsterfeministerna får polisen att förringa övergreppen

  I somras skrev ordf. Felicia Sundmark om övergreppen på festivaler. Läs artikeln på SVT Opinion här

  ”Naturligtvis förekommer det även i vårt land övergrepp och våld mot kvinnor, men det har inget med den svenska kulturen att göra och den svensk som har den minsta anständighet i kroppen fördömer den typen av beteende å det grövsta.

  Redan i 1734 års lag stod det: ”Tager man kvinna med våld, och emot hennes vilja främja sin onda lusta, och varder lagliga därtill vunnen: miste...

 • KD kräver modigare handlingsplan mot våldsbejakande islamistisk extremism

  Kristdemokraterna i Uppsala har under det senaste året uppmanat majoriteten att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vi välkomnar att den finns färdig för behandling till morgondagens kommunstyrelse, men är besvikna över att den saknar handlingskraft och inte tar problemen på tillräckligt allvar.

  – Hela syftet med handlingsplanen är att jobba förebyggande, men den aspekten har man nästan missat helt. Man hänvisar till att det inte finns bekräftade uppgifter på att någ...

 • Ordning och reda i mottagandet – KD vill flytta över ensamkommande

  Efter förra årets flyktingtillströmning till Sverige uppstod en stor oreda i att hitta boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Av de 1 326 placerade i Uppsala kommun har 618 placerats här av andra kommuner, vilket gör insatserna svåra att koordinera. Nu ber Jonas Segersam (KD) den rödgröna majoriteten att påbörja överflyttningen.

  Migrationsverket placerar ungdomar i olika kommuner i landet, men det är

  inte ovanligt att de kommunerna i sin tur placerar d...

 • Modersmålsbeslut måste grundas på kunskap

  Majoriteten i Utbildningsnämnden har lagt ännu ett besparingsförslag. Som vanligt med vänstermajoriteten har processen blivit fel, och i stället för en dialog med de som drabbas av förändringen blir det namnunderskrifter, upprop och protester mot det som uppfattas som ett redan fattat beslut.

  Efter omfattande kritik från såväl forskare som föräldrar och modersmålspedagoger finns nu ett modifierat förslag till Utbildningsnämndens möte 1 juni. Detta går i rätt riktning men vi skulle vilj...

 • Sundmark (KD) tar plats i jämställdhetsråd – är inte feminist

  Jämställdhet är en av Kristdemokraternas viktigaste frågor, och nu axlar Felicia Sundmark rollen som ledamot i kommunens nya jämställdhetsråd.

  – Jag har under hela mitt politiska engagemang jobbat för att samhället ska bli mer jämställt, men kallar mig inte feminist. Jag hoppas att det här jämställdhetsrådet inte blir ytterligare ett politiskt organ som vill detaljstyra människors liv och påtvinga dem idéer som de inte tror på, säger Felicia Sundmark (KD) ledamot i jämställdhetsr...

 • KD: Vänstern slår sönder en av Sveriges bästa egenregier

  Under dagens sammanträde väntas Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny nämndorganisation. Kristdemokraterna har under hela processen varit kritiska och kommer att reservera sig i ärendet.

  – Stora organisationsförändringar ska vara välgrundade och långsiktiga, och ske i politiskt samförstånd med bred uppslutning. Processen kring detta har från början varit forcerad och dåligt förankrad. Att genomföra denna förändring när Alliansen samlat är emot skapar en osäkerhet i hela organisat...

 • Landstinget presenterar budget

  Hälso-och sjukvård – Patienten före systemet Uppsala län växer och det gör även behovet av vård. Vi menar att det inte är realistiskt eller önskvärt att all den ökade specialistvården ska utföras på Akademiska sjukhuset. En sådan utveckling skulle leda till tre saker; längre vårdköer, att Akademiskas uppdrag som högspecialiserat sjukhuset försvagas och att vården blir dyr. Tilltagande specialisering av vården gör att sjukhuset snarare behöver renodla sin verksamhet och att enklare speci...

 • Fortsatt fel att köpa eget vindkraftverk

  Under dagens kommunfullmäktigesammanträde i Uppsala kom beskedet: (MP) backar inte från beslutet att Uppsala kommun ska köpa vindkraftverk. De öppnar till och med för att köpa Knivsta kommuns förlust-vindkraftverk.

  Vi kristdemokrater har länge varnat för vilken förlustaffär det skulle bli att köpa dyra vindkraftverk. Särskilt när de går med underskott. Vi alltid kämpat för ett gott förvaltande av våra resurser för kommande generationer, det gäller inte minst energiproduktionen där vi ...

 • Uppmärksamma våra toppidrottare

  Nu satsar kommunen stort på en hel del investeringar i arenainfrastruktur, som ger bättre villkor för några sporter. Och det är nödvändigt i Sveriges fjärde största stad, även om det ur ett kommunalt perspektiv vore välkommet med ett större ekonomiskt stöd från näringslivets sida. Det finns emellertid många sporter som behöver lyftas upp, som inte drar lika stor publik men som är viktiga för Uppsalas medborgare. 

  – Tyvärr har Uppsala för närvarande inga lag i de högsta serierna i...

 • Kampanj: Trygghet

  Utanförskap bland unga kan leda till kriminalitet. Vi tror att det finns två grundbultar i samhället som behöver stärkas för att kunna förebygga det.

  Den första är familjen. Starka familjer ger tryggare barn, därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop genom fler enkla jobb, flexibla barnomsorgslösningar och skyddsnät som fungerar.

  Den andra är skolan. Om inte skolgången fungerar riskerar livet runtomkring också att sluta fungera. Att inte gå ut med gymnasiebehörigh...

 • Årsredovisning: Jonas Segersam (KD)

  Nu kan du läsa ett urval av Jonas Segersams motioner, interpellationer och träffar i UNT från 2015.

  Jonas tillträdde som kommunalråd i slutet av april. Ladda ned dokumentet här: Årsredovisning Jonas Segersam (KD)