• Presentation för nedladdning: Vården idag och i morgon i Norduppland

    Regionråden Björn-Owe Björk (KD) och Malin Sjöberg Högrell (L) mötte den 14 augusti medborgare i Tierp för en presentation av utvecklingen av vården i Norduppland (Tierp/Älvkarleby),  följt av diskussion. Den 19 september besökte de Kommunfullmäktige i Tierp för att informera om detsamma. Powerpoint från dessa möten tillgänglig för nedladdning: Satsningar på vården i Tierp Älvkarleby_sept2023

   

  Visa detta inlägg på Instagram

   

 • Alliansen: En trygg och jämlik förlossningsvård i Region Uppsala.

  Tisdag den 13 juni 2023 presenterade gruppledarna för Alliansen i Region Uppsala en rapport om förlossningsvården i regionen. Underlag och data till denna rapport bygger på statistik framtagen av SKR, Socialstyrelsen, Graviditetsregistret och Region Uppsalas Mödrahälsovårdsenhet, samt specialbeställd statistik.

  Alla kvinnor som bor i Uppsala län ska få god vård oavsett bakgrund. Det är mycket viktigt för oss att man känner en trygghet inför sin förlossning och i kontakten med vården so...

 • Invigning av ny vårdcentral i Östervåla

  Östervålas vårdcentral drabbades 2014 av en förödande vattenskada och verksamheten har sedan dess bedrivits i baracker. I valrörelsen 2018 lovade KD att bygga en ny vårdcentral vilket Björn-Owe Björk, som under förra mandatperioden var ordförande för Fastighetsnämnden, också klubbade. Han var i september 2021 med och tog det första spadtaget till den nya byggnaden  och var idag, nu i egenskap av ordförande för Vårdstyrelsen, på plats för invigning av de nya, friska, välanpa...

 • Alliansen presenterar politisk plattform

  Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill styra Uppsala kommun. Partierna har en gemensam värdegrund och bred samsyn i viktiga frågor. Alliansen kommer tillsammans kunna genomföra de nödvändiga förändringar och prioriteringar som krävs för att ta ansvar för Uppsala i ett svårt ekonomiskt läge.

  Partierna har tagit fram en överenskommelse med gemensamma förslag och en ny inriktning framåt för Uppsala. Alliansens politiska plattform innehåller bland annat förslag...

 • Alliansen presenterar politisk plattform

  Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill styra Uppsala kommun. Partierna har en gemensam värdegrund och bred samsyn i viktiga frågor. Alliansen kommer tillsammans kunna genomföra de nödvändiga förändringar och prioriteringar som krävs för att ta ansvar för Uppsala i ett svårt ekonomiskt läge.

  Partierna har tagit fram en överenskommelse med gemensamma förslag och en ny inriktning framåt för Uppsala. Alliansens politiska plattform innehåller bland annat förslag...

 • Nej till miljonprogram i Uppsala

  Vi Kristdemokrater i Uppsala är inte emot byggande och vi är inte emot fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, men utbyggnaden av Uppsala och Knivsta måste ske med sans och förnuft.

  De styrande partierna planerar just nu att bygga höghus i Bergsbrunna/Sävja och Knivsta för cirka 100 00 invånare, likt ”ett nytt Sundsvall”. Detta är ett helt orimligt projekt – menar kommunalråd Jonas Segersam.

  Denna utbyggnation betyder även att Knivstas befolkning skulle tredubblas på 30 år. Ett så...

 • Kristdemokraterna i Uppsala kommun söker politisk sekreterare

  Vill du vara med i ett spännande utvecklingsarbete för KD Uppsala inför valet 2022? Vi söker nu en politisk sekreterare att förstärka laget. Tjänsten är ett vikariat och omfattar 100 % från augusti 2021 till september 2022.

  Som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Uppsala kommun biträder du självständigt kommunalrådet och förtroendevalda i det löpande arbetet. Det innebär bland annat att ansvara för mediekontakter, att driva vår hemsida och våra sociala medier för att göra part...

 • Massiv kritik mot regeringens corona-sms

  Mikael Oscarsson var igår med på TV4-nyheterna om att regeringen beställt ett sms från MSB till alla medborgare om corona. – Sms verkar ju rimligt att använda, men varför har man väntat i 9 månader? Och när man äntligen gör det, varför gör man inte som danskarna och har tydliga länkar så att informationen kan gå fram? Jag förstår inte det här, säger han i inslaget.

  Se hela reportaget här: https://www.tv4play.se/…/nyhets…/13309730&first=13294943 ...
 • Tämnaren riskerar försvinna inom ett par sekler

  Utan åtgärder kan sjön Tämnaren, där Uppsala kommun får en femtedel av sitt dricksvatten, vara borta inom ett par sekler.

  – Uppsala kommun måste ta ledartröjan för att få till stånd en förändring – vi tar 20% av vårt dricksvatten där, och vi är den största kommunen som, tillsammans med Heby och Tierp, har muskler nog att åstadkomma en förändring, säger Jonas Segersam (KD).

  Sjödjupet har mer än halverats genom flera sänkningar de senaste 1...

 • Nej till skola på ”busstomten”

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala
  Kommunstyrelsen har mot KD:s vilja sagt ja till att marken i kvarteret ’Norra hovstallängen’ säljs för bygget av en ny skola och förskola för närmare 1 000 barn. Kvarteret ligger i hörnet Kungsgatan/Strandbogatan.

  Den nya skolan ska ha plats för 780 elever och förskolan för 144 barn, dessutom ska en fullstor idrottshall klämmas in, uppger UNT. Kristdemokraterna yrkade tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet emot bygget.

  – En av kommunens största utmaningar är at...

 • Nej till KD-förslag om äldreboendegaranti

  Alla över 85 år ska garanteras plats på äldreboenden – det föreslog Kristdemokraternas Jonas Segersam i en motion som behandlades på kommunstyrelsen den 6:e mars. ”Majoriteten” valde dock att säga nej.

  – Vi vill att alla personer över 85 år ska ha rätt att få en plats på ett anpassat boende när och om de så vill. Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt och håller ut så länge de orkar. När det stora och ibland svåra beslutet att ansöka om plats kommer b...

 • Ny biblioteksplan antagen

   

  Pressmeddelande 2018-02-26

   

   

  I Uppsala kommunfullmäktige antogs under eftermiddagen en ny biblioteksplan för kommunen. Syftet med biblioteksplanen är att man vill få barn och unga att läsa mer, samt att biblioteken ska bli mer tillgängliga för alla. När förslaget till biblioteksplan presenterades under kommunstyrelsesammanträdet den 7 februari hade Kristdemokraterna lagt fram ett ändringsyrkande i skrivelsen. Ändringsyrkandet fick stöd av samtliga par...

 • Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till riksdagslista

  Idag presenterar nomineringskommittén sitt förslag till riksdagslista i Uppsala. Nomineringskommittén föreslår att riksdagslistan toppas av partiledare Ebba Busch Thor som förstanamn och riksdagsledamot Mikael Oscarsson som andranamn. Ebba Busch Thor föreslås som förstanamn på flertalet listor över hela landet och har nu fått förtroendet att även stå högst upp på Uppsalas riksdagslista.

  – Vi är glada att Ebba Busch Thor toppar riksdagslistan i länet följt av vår nuvarande riksdag...

 • Kristdemokraterna kritiska till bristfälligt avtal om fyrspår

  Pressmeddelande 2017-12-11

   

  Under måndagsmorgonen höll företrädare från den rödgröna majoriteten tillsammans med Moderaterna en pressträff gällande avtalet mellan Staten, Region Uppsala och Uppsala kommun och om det planerade fyrspår som ska byggas för att förbättra järnvägsförbindelserna mellan Uppsala-Stockholm. Kristdemokraterna är positivt inställda till fyrspår och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Däremot anser Kristdemokraterna at...

 • Underskott för Akademiska

  S och MP gick till val på kortare köer och ordning i ekonomin. Köerna är längre än någonsin och nu visar det sig också att Akademiska sjukhuset tagit 125 milj kr för mycket i betalt för vård de sålt till andra landsting. De räknar nu med att gå 150 milj kr i underskott i år. Det innebär att de nästa år måste spara ytterligare 125 milj kr.

  Orsaken till de felaktiga fakturorna är brister i de interna IT rutinerna. Eftersom instruktionerna om vilken prislista som ska läggas in i IT-system...

 • KD forsatt mest ansvarstagande för äldre

  KD Uppsala har under föregående mandatperioder under 8 år utvecklat äldreomsorgen i Uppsala med värdighetsgaranti, valfrihet enligt LOV och ett nytt palliativt boende. Vänstermajoriteten håller nu på att rasera allt detta. 

  – Vänstermajoriteten i Uppsala påstår att KD gör nedskärningar på äldreomsorgen, medan fakta är att vi i vår budget ökar anslaget till äldrenämnden med 3% för 2018. Vi vill dessutom fortsätta utvecklingen genom bland annat äldreboendegaranti över 85 år, fler t...

 • Så vill vi ha framtidens primärvård

  Alliansen i Uppsala vill se att resurser flyttas från sjukhusvård till primärvård för att komma närmare patienterna och vara mer ändamålsenlig. Vi vill se fler förslag för att stärka primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Därför vill Alliansen att primärvården i Region Uppsala får 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten senast 2025.

  Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, fysiskt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändr...

 • En rödgrön utgiftsexplosion före kristdemokratiskt ansvarstagande

   

  Pressmeddelande 2017-11-07

   

  Mellan 6-7 november debatterade Uppsala kommunfullmäktige mål och budget för 2018. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade tillsammans lagt fram ett budgetförslag som innehöll stora oansvariga satsningar för 2018, följt av åtstramningar följande år. Kristdemokraterna lade istället fram ett eget budgetförslag som innehöll ansvarsfulla och långsiktiga satsningar inom den kommunala välfärdens kärna.

   

  ...
 • Rödgröna glömmer de äldre

  Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, kroppsligt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändras. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga med vården i vårt län oavsett var i livet man befinner sig. Därför behöver ett fortsatt samarbete utvecklas med kommunerna. De mest sjuka äldre har idag många vårdkontakter både med sin hemkommun och landstinget. När samordningen brister riskerar det att skapa onödig oro både för den äldre och dess anhöriga. Här skul...

 • Arbetsmiljöcertifiera sjukvården

  Att utveckla arbetsmiljöarbetet är inte bara ett myndighetskrav, utan även en konkurrensfaktor när det gäller att locka den bästa kompetensen, liksom en viktig komponent för att skapa en attraktiv arbetsplats. Det är uppenbart att regionen har stora utmaningar i hur vi ska kunna ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö så att de i sin tur orkar vårda patienterna. Detta kräver båda akuta insatser men också ett långsiktigt och strategiskt arbete som är minst lika viktigt som vårt miljöarbete.

 • Uppsala står värd för KD:s riksting 2017

  PRESSMEDDELANDE

   

  För första gången sedan 1964 så arrangerar Kristdemokraterna riksting i Uppsala. Arrangemanget som sätter igång nu på fredag väntas locka över 700 delegater från hela Sverige vilket Kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala, Jonas Segersam, ser fram emot.

   

  – Det är på våra riksting som vi beslutar om vilken politik som ska föra KD framåt de kommande åren, säger Jonas Segersam. Extra stort för i år är såklart dels att vi arrangerar ...

 • Kristdemokraterna i Uppsala kommun presenterar mål och budget för 2018

   

  PRESSMEDDELANDE

   

   

  Idag presenterade Kristdemokraterna i Uppsala kommun sitt förslag till mål och budget för 2018. Kristdemokraternas budget ”Ett bättre och tryggare Uppsala för alla” innefattar en rad satsningar inom äldreomsorg, trygghetsfrågor, familjefrågor och bostadsfrågor. I följande pressmeddelande presenterar Kristdemokraterna sina största satsningar i budgeten.

   

  – I vårt förslag till mål och budget så vill vi visa at...

 • Uppsalas vänsterkoalition gör besparingar på samhällets utsatta

  PRESSMEDDELANDE

   

  Till Uppsalas kommunfullmäktigesammanträde den 9 oktober hade Jonas Segersam, kommunalråd för Kristdemokraterna, lagt fram en interpellation om Skolfam. Skolfam är en verksamhet riktad mot familjehemsplacerade barn för att dessa ska ges samma förutsättningar att klara av skolan som övriga barn. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sedan tidigare fattat beslut att Skolfam-verksamheten ska avvecklas i kommunen.

   

  – Skol...

 • Fokus bör ligga på att motarbeta förluster istället för vinster i välfärden.

   

  PRESSMEDDELANDE

   

  En begränsning av vinster för företag inom t.ex. äldreomsorgen innebär minskade incitament att starta och driva verksamhet i Uppsala. Det innebär att färre utövare väljer att etablera sig i kommunen och resulterar i sämre möjligheter för våra medborgare att kunna välja den vård som passar varje enskild person bäst. Det är inte som Erik Pelling verkar framhäva i UNT att verksamheter per automatik kan erbjuda bättre kvalitet inom äldreomsorg ba...

 • Kristdemokraternas medlemsomröstning färdigräknad

   

  PRESSMEDDELANDE

   

  En rådgivande medlemsomröstning för Kristdemokraterna i Uppsala län är nu genomförd. Den är ett av underlagen i framtagande av förslag på listor till valet 2018. 

   

  – Man kan konstatera att nuvarande riksdagsledamot och regionråd får störst stöd i omröstningen, säger Jonas Segersam, ordförande i länets nomineringskommitté, som ska ta fram förslag för riksdags- och regionlistor. Mikael Oscarsson, Almunge har ett grundm...

 • (KD): Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas

  PRESSMEDDELANDE

  Kristdemokraterna säger Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas.

  När kostnadsramarna för restaureringen av Nya Studenternas presenterades 2015 så landade prislappen på 630 miljoner kronor (388 miljoner kronor för själva fotbollsarenan). Två år senare befinner sig Uppsala kommun nu i ett läge där den totala kostnaden stigit till 860 miljoner kronor (488-518 miljoner kronor för arenakostnaden), dvs en kostnadsöknin...

 • Alliansen i gemensamt utspel: Skrota Arbetsförmedlingen

  PRESSMEDDELANDE

  Låt fler bidra!

  Alliansens kommunalråd i Uppsala höll idag en pressträff om gemensamma satsningar på jobb, under rubriken ”Låt fler bidra”.  Ett antal förslag för att få fler Uppsalabor i jobb och på så sätt klara sin egen försörjning och därigenom också få ökad frihet i sin vardag presenterades.

  Ett av dessa förslag var att slopa arbetsförmedlingen. Alliansen menar att arbetsförmedlingen har misslyckats i sitt arbete med att matcha arbetssökande med ledig...

 • Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!

  PRESSMEDDELANDE

  I och med att beslut fattats kring den senaste översiktsplanen så fastställdes det ett särskilt programarbete för Stabby-Flogsta-området. Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att det ska byggas stad i Stabby-området, något vi kristdemokrater ställer oss kritiska till. Istället för att bygga på ett sätt som riskerar att staden flyter ut från Librobäck utöver Stabbyfälten med hus på 5-7 våningar så vill vi kristdemokrater istället bygga vad vi kallar ...

 • Framtida planer för Stabby

  Vid senaste kommunfullmäktige den 11 september lämnade Jonas Segersam, kommunalråd (KD) in en motion gällande framtida planer för Stabby. Nedan finnes motionen i sin helhet.

   

  Motion om Stabby Trädgårdsstad

  I samband med beslut om översiktsplanen fattades beslut om ett särskilt programarbete för Stabby – Flogsta – området. Vi kristdemokrater delar synen att ett sådant program behövs, men troligen inte syfte eller mål med det.

   

  Erik Pelling, ansvar...

 • (KD): Dags för Nya Uppsala

  PRESSMEDDELANDE

    

  1273 flyttade Uppsala från nuvarande Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros. Nu har vi chansen att bygga Nya Uppsala.

  Igår föreslog Trafikverket fyrspår mellan Stockholm-Uppsala och idag har Johan Edstav, statens samordnare för nya städer, presenterat Uppsala-Knivsta som en möjlig plats för byggande av ca 20.000 bostäder. 

  Kristdemokraterna i Uppsala välkomnar projektet, och lanserade redan i sitt program inför valet 2014 idén om utbyggnaden av ...

 • Ytterligare ett rödgrönt svek mot samhällets utsatta medborgare

  PRESSMEDDELANDE

   

  Sedan 2012 har Uppsala kommun använt sig av SkolFam som verksamhet efter att ha sett tydliga och positiva resultat från verksamheten i Helsingborg och på flera andra håll i landet. SkolFam är en verksamhet riktad till familjehemsplacerade barn med målet att dessa barn ska lyckas lika bra i skolan som övriga barn. Trots det positiva lyft som SkolFam bidrar med så vill nu de rödgröna i Uppsala kommun lägga ned SkolFam-verksamheten.

   

  ̵...

 • (KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora

  PRESSMEDDELANDE 

  Idag skickade Uppsala kommun ett pressmeddelade om att Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott vill bygga 1 550 lägenheter i Börjetull, och därutöver också bland annat en förskola. Förskolan planeras få 16 avdelningar med plats för 288 barn. Det skulle innebära 18 barn per avdelning och går därmed i klar strid med Skolverkets riktlinjer för hur stora barngrupper i förskolan bör vara.

  – Skolverkets riktmärken för barn 1-3 år är grupper om sex till tolv bar...

 • Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala

  Uppsala är för de flesta en bra plats att leva på, men många upplever en ökad otrygghet. Allt fler tycker att det är obehagligt att vistas ute på kvällstid, oroar sig för att bli utsatta för brott och anser att deras livskvalitet påverkas negativt av otryggheten. I juni 2017 avslöjades dessutom att Polisen adderat Uppsalastadsdelen Gottsunda på sin nationella lista över särskilt utsatta områden.

  Alliansen i Uppsala kommun sitter per dagens datum i opposition men har länge drivit på för...

 • Seger för KD – får rätt om BUP i Östhammar

  29 september förra året ville KD Östhammar att kommunen skulle agera i frågan om neddragningar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Tyvärr fick förslaget kalla handen av den rödgröna majoriteten. UNT skrev då: ”Ett KD-förslag och att uppvakta sjukhusstyrelsen angående barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östhammar fick inget gehör vid senaste fullmäktige.” (UNT 29/9-16)

  Men nu, nio månader senare, har Kristdemokraterna äntligen fått rätt. UNT rapporterar att det från och ...

 • (KD): Så vill vi göra Gottsunda tryggare

  I veckan rapporterade UNT om att Polisens nationella operativa avdelning (NOA) nu klassar åtta nya särskilt utsatta områden i Sverige, däribland återfinns Gottsunda – totalt är det alltså nu 23 sådana områden i Sverige. För att klassas som särskilt utsatt område behöver platsen kännetecknas av bland annat parallella samhällsstrukturer, svårigheter för Polisen att fullfölja sitt uppdrag och våldsbejakande religiös extremism.

  Redan 2015 frågade vi kristdemokrater om den rödgröna majorite...

 • (KD): Öppna fler Träffpunkter för de som är 65+

  Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående, inte minst bland våra äldre, det kan därför ses som både förebyggande och livskvalitetshöjande. Tyvärr vet vi att många äldre kan känna sig ensamma i hemmet, och steget att själv motionera kan vara stort. Genom att erbjuda en mötesplats för fysisk aktivitet ges såväl socialt sammanhang som hälsofrämjande åtgärder.

  Idag finns Seniorgym på sju ställen i kommunen, varav fem ligger nära staden (Karl-Johan, Bozorgan, Sävja, ...

 • Lediga tjänster hos Kristdemokraterna Uppsala kommun och län

  Inom Kristdemokraternas Uppsaladistrikt utlyses just nu tre tjänster. Inom både Uppsala kommun och region Uppsala arbetar vi i opposition, men det är något vi nu ska försöka ändra på. Valet närmar sig med stormsteg och tempot ökar. Även om ett par av tjänsterna är vikariat kan det finnas möjlighet till fortsättning i olika former även under valåret.

  För samtliga tjänster gäller att du självklart delar Kristdemokraternas värderingar och är engagerad för att dessa ska få genomslag i Upps...

 • (KD): Nu är det nog – sätt in alla medel mot brottsligheten

  Natten mot fredag har tre lokaler utsatts för bränder i Gottsunda, rapporterar UNT. Det rör sig om två kommunala byggnader, varav ena tillhör Socialförvaltningen, och en grönsakshandel. Polisen har på fredagsförmiddagen inte gripit någon misstänkt och rubricerar händelserna som försök till mordbrand.

  Tidigare i veckan har UNT bland annat rapporterat om en 11-årig flicka som utsatts för försökt till våldtäkt vid Resecentrum omkring 9.30-tiden på morgonen, samt om två unga kvinnor som dr...

 • (KD): Hur går det med kommunala ordningsvakter?

  2017-03-27

  Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter

  Vi kristdemokrater förslog i vår budget att kommunen till att börja med borde anställa 10 kommunala ordningsvakter. Bakgrunden är naturligtvis den ökning av brott i centrala Uppsala – där personrån och sexuella våldsbrott ökat med 30-40% på senare tid. Vi ser också flera exempel på oro i stadens ytterområden med stenkastning och bilbränder, där en ökad närvaro av personal med ordningsfunktion är önskvä...

 • (KD): Dags att agera mot brottsligheten vid resecentrum

  Under fredagen rapporterades om ett våldtäktsförsök mot en flicka vid Resecentrum i Uppsala vid 9.30-tiden. Polisen har inlett en förundersökning om försök till våldtäkt mot barn alternativt sexuellt ofredande.

  – Det är fullständigt oacceptabelt. Föräldrar ska kunna vara trygga med att deras barn kan gå till skolan utan att råka ut för sånt här. Vi måste anställa fler poliser, sätta upp de utlovade trygghetskamerorna och stoppa heroinvågen – nu! Kom...

 • Vi söker deltagare till spetsutbildning!

  Kristdemokraterna Uppsala jobbar för en tryggare kommun för dig, din stad och din familj! Vi söker just nu fler som vill vara med i det arbetet, här genom att gå en spetsutbildning med sikte på valet 2018. Nya som gamla medlemmar är lika välkomna!

  Är du inte redan medlem går det bra att skicka in din ansökan så hjälper vi till med medlemskapet. Skicka in din ansökan senast torsdagen den 23 mars via denna länk: http://kd.nu/Zmr

 • (KD): Socialismen slår mot de svagaste

  Kajans friskola tvingas nu stänga på grund av den rödgröna majoriteten i Uppsala kommuns ideologiska kompass. Istället för att fokusera på den kvalitet som Kajan ger till barn med särskilda behov har de rödgröna politikerna valt att fokusera på ägarformen – vilket nu resulterar i stängning.

  Kajan tappar nu sitt tilläggsbelopp och tvingas stänga. Det finns ingen plan för de elever som drabbas, och det verkar inte heller finnas någon vilja hos Caroline Hoffstedt (S), ordförande i U...

 • (KD): Inför palliativt team för kommunens äldreboenden

  11/3 2017 skriver Kristdemokraterna om palliativ vård i UNT. Läs artikeln i sin helhet genom att klicka här.

  Den palliativa vården (vård vid livets slut) är mycket viktig för att kunna ge ett så fridfullt avslut som möjligt. Tyvärr är den här typen av vård ett eftersatt område generellt, och personal på våra äldreboenden kan i dag sakna relevant utbildning i klinisk smärtbedömning, trots att de har en sjukvårdsutbildning för övrigt. Det här kan i praktiken innebära att under helger, då...

 • (KD): Vi har allvarligare problem i Uppsala än könssuffix

  Idag behandlar kommunstyrelsen i Uppsala ett uppmärksammat ärende om att avskaffa könssuffix i kommunala texter. Kristdemokraterna yrkar då avslag.

  – Medan vi står inför allvarliga problem med att tryggheten försämras för framförallt kvinnor i Uppsala har vi betydligt viktigare punkter på dagordningen än vilka ord som används i den kommunala byråkratin. Vi Kristdemokrater vill förbättra kvinnors villkor genom att göra Uppsalas gator tryggare och genom att jämställa arbetsmarknade...

 • (KD): Stoppa heroinvågen i Uppsala – nu

  I helgen slog Polisen i Uppsala larm om en drastiskt förändrad gatubild. I ett pressmeddelande uppger dom att antalet anmälda personrån och sexuella ofredanden i centrala Uppsala ökat med omkring 60 %. På flera centrala platser sker också narkotikaförsäljning av framförallt heroin öppet. Idag har därför Kristdemokraterna Uppsala, med besök av gruppledaren i riksdagen Andreas Carlsson och riksdagsmannen Mikael Oscarsson, besökt Polisen för att få en uppdatering av läget.

  – Det off...

 • Inför palliativt vårdteam för våra äldreboenden

  Hur människor dör är en viktig värdemätare på tillståndet i samhället. Därför motsätter vi oss bestämt aktiv dödshjälp, som skulle innebära att människolivet börjar graderas. Men i de allra flesta fall kommer inte döden oväntat, utan blir ett, om än sorgligt så ändå oundvikligt, slut på åldrandeprocessen. Idealt sett borde alla få sluta livet i kretsen av nära och kära, med smärtlindring och ett sammanhang som innebär ett värdigt döende. Tyvärr är detta något som många aldrig får uppleva i vå...

 • (KD): Inga bilar ska brinna i Uppsala

  Inga bilar ska brinna i Uppsala – dags att införa kommunala ordningsvakter

  Säkerheten i Uppsala har försämrats. De senaste åren har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i bland annat Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september 2016 rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare,...

 • KD Uppsala bakom motion om migrationspolitik

  Under våren kommer ett antal partiavdelningar behandla en ny rikstäckande motion om partiets migrationspolitik. Motionärerna är i stort nöjda med partiledningens inslagna linje, men kompletterar med sina förslag de brister i systemet som uppdagats under de senaste åren. Det handlar bland annat om att förkorta asylprocessen och att öka välfärdssystemets kapacitet.

  – Jag tycker det är viktigt att vi lyfter denna fråga ur olika perspektiv, vilket vi nu kommer göra på det riksting so...

 • KD-kravet: Granska arbetsmiljön inom barnomsorgen

  Studier visar att utbrändhet och ljudtrötthet är vanligare inom barnomsorgen än inom andra yrken. Om arbetsmiljön är dålig för personalen kan vi utgå från att den också är dålig för barnen.  Nu vill Kristdemokraterna i Uppsala särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.

   År 2011 genomfördes en studie av Fredrik Sjödin m fl i Umeå. Den slog fast att de höga stressmiljöerna i förskolan slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och allmäntrötthet än i and...

 • KD motsätter sig den bilfientliga politiken

  Uttalande med anledning av Gatu- och samhällsmiljönämndens budget

  2016-12-14

  Gatu- och samhällsmiljönämnden har en viktig roll, inte minst i utvecklandet av transportinfrastrukturen i kommunens tätorter. Såväl kollektivtrafik, biltrafik som gång- och cykeltrafik ska ges utrymme och planeras långsiktigt och med ett helhetsperspektiv.

  Kristdemokraterna vill inte vara en del av de rödgrönas (S+MP+V) variant av ”aktiv parkeringspolitik” eller ”omställning till hållbara transp...

 • Interpellation angående bättre vård vid livets slut i Uppsalas äldreomsorg

  Inlämnad 7 december

  Hur människor dör är en viktig värdemätare på tillståndet i samhället. Att sluta livet i kretsen av nära och kära, med smärtlindring och ett sammanhang som innebär ett värdigt döende är ett ideal som tyvärr det svenska samhället ligger långt ifrån. I vårt samhälle där många människor slutar sina liv på boenden och i hemmen, har kommunens äldreomsorg i form av särskilda boenden och hemtjänst en avgörande betydelse för en professionell och god palliativ vård.

  S...

 • KD får ökat stöd i Uppsala

  Kristdemokraterna i Uppsala ökar! I SCB:s årliga novembermätning för 2016 visar resultatet en ökning från 3,2% till 5,6 %.

  ”Det är ett bevis på att Uppsalas invånare, liksom vi, ser behovet av goda värderingar i samhällsbygget. Vi kommer fortsätta stå upp för trygghet i staden, för familjerna och för individerna!” hälsar Jonas Segersam (KD), kommunalråd i Uppsala.

  Här kan ni läsa hela resultatet: http://www.scb.se/…/Partisympatiundersokningen…/12436/12443/

  ...
 • Kristdemokraterna visar vägen!

  Läs vår motion (och socialdemokraternas svar) om gatumat här

  _________

  I Stockholm pågår ett försök med så kallade ”Food-trucks” en modell med amerikansk förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks.nu). I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade långa till ett stort antal gatuserveringar.

  <...
 • KD: Anställ 10 kommunala ordningsvakter

  Säkerheten i Uppsala har försämrats. Det senaste halvåret har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog till följd av att räddningstjänsten inte hann fram i tid på gru...

 • Kristdemokraternas budget för 2017

  Inga bilar ska brinna 5 miljoner till kommunala ordningsvakter Säkerheten i Uppsala har försämrats. Det senaste halvåret har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog ...

 • Nya seniorträffpunkter i Uppsala kommun

  Inlämnad 3 oktober 2016

  Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående, inte minst bland våra äldre, det kan därför ses som både förebyggande och livskvalitetshöjande. Tyvärr vet vi att många äldre kan känna sig ensamma i hemmet, och steget att själv motionera kan vara stort. Genom att erbjuda en mötesplats för fysisk aktivitet ges såväl socialt sammanhang som hälsofrämjande åtgärder.

  Idag finns Seniorgym på sju ställen i kommunen, varav fem ligger nära staden...

 • Hårda kravet från KD: Bygg 700 modulhus i Uppsala

  2016 anvisas 616 personer med beviljade uppehållstillstånd till Uppsala kommun, ett snitt på 51 personer i månaden. Av dessa återstår 424 personer fram till årsskiftet. Snedfördelningen beror på politisk prioritering eftersom kommunen nästan helt saknar boenden. Nu har man löst 140 platser genom dyra vandrarhem, och denna vecka fattas i KS beslut om 70 platser på Samariterhemmet vilket innebär att 214 boenden saknas bara i år.

  En nyanländ får idag 308 kr om dagen fem dagar i veckan i e...

 • Politikutveckling: migration

  Idag besökte vi Andrés måleri för att prata enkla jobb för nyanlända, och därefter flyktingboendet i Ribbingebäck. Har du inspel på vad som behöver förbättras inom migrationspolitiken? Svara gärna på vår enkät: https://sv.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=hCOSnE_2F2oTdOxY562n4zuJYaSkI8BhUsVTaeGQi_2BBeE_3D

   

 • Segersam (KD): ”Jag häpnar”

  Under det senaste året har KD lyft frågan om en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Uppsala. Efter Parisattentaten 13-14 november, där 130 personer dödades, betonade regeringens samordnare Mona Sahlin vikten av att Sveriges kommuner upprättar handlingsplaner för att förebygga terrorism i vårt land. Vi tog därför initiativ till att skriva en handlingsplan, men har under tidens gångs mötts av mycket svalt intresse av vänstermajoriteten. 

  – Jag häpnar över att det tycks fi...

 • Oscarsson: Nej till Nord Stream 2

  SvD rapporterar om Nord Stream 2 – efter Mikael Oscarsson (KD) begärt interpellationsdebatt. – Regeringens taktik har varit att ducka och avvakta, men nu måste man bekänna färg. Ryssland vill helst av allt bli av med sanktionerna och en ny ledning skulle öka möjligheterna att använda gasleveranser till Europa som ett påtryckningsmedel.

  Nord Stream 2 ska läggas ut inom svensk ekonomisk zon i Östersjön, men utanför den svenska territorialvattengränsen vid den gotländska kusten. För...

 • Vänsterfeministerna får polisen att förringa övergreppen

  I somras skrev ordf. Felicia Sundmark om övergreppen på festivaler. Läs artikeln på SVT Opinion här

  ”Naturligtvis förekommer det även i vårt land övergrepp och våld mot kvinnor, men det har inget med den svenska kulturen att göra och den svensk som har den minsta anständighet i kroppen fördömer den typen av beteende å det grövsta.

  Redan i 1734 års lag stod det: ”Tager man kvinna med våld, och emot hennes vilja främja sin onda lusta, och varder lagliga därtill vunnen: miste...

 • KD kräver modigare handlingsplan mot våldsbejakande islamistisk extremism

  Kristdemokraterna i Uppsala har under det senaste året uppmanat majoriteten att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vi välkomnar att den finns färdig för behandling till morgondagens kommunstyrelse, men är besvikna över att den saknar handlingskraft och inte tar problemen på tillräckligt allvar.

  – Hela syftet med handlingsplanen är att jobba förebyggande, men den aspekten har man nästan missat helt. Man hänvisar till att det inte finns bekräftade uppgifter på att någ...

 • Ordning och reda i mottagandet – KD vill flytta över ensamkommande

  Efter förra årets flyktingtillströmning till Sverige uppstod en stor oreda i att hitta boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Av de 1 326 placerade i Uppsala kommun har 618 placerats här av andra kommuner, vilket gör insatserna svåra att koordinera. Nu ber Jonas Segersam (KD) den rödgröna majoriteten att påbörja överflyttningen.

  Migrationsverket placerar ungdomar i olika kommuner i landet, men det är

  inte ovanligt att de kommunerna i sin tur placerar d...

 • Modersmålsbeslut måste grundas på kunskap

  Majoriteten i Utbildningsnämnden har lagt ännu ett besparingsförslag. Som vanligt med vänstermajoriteten har processen blivit fel, och i stället för en dialog med de som drabbas av förändringen blir det namnunderskrifter, upprop och protester mot det som uppfattas som ett redan fattat beslut.

  Efter omfattande kritik från såväl forskare som föräldrar och modersmålspedagoger finns nu ett modifierat förslag till Utbildningsnämndens möte 1 juni. Detta går i rätt riktning men vi skulle vilj...

 • Sundmark (KD) tar plats i jämställdhetsråd – är inte feminist

  Jämställdhet är en av Kristdemokraternas viktigaste frågor, och nu axlar Felicia Sundmark rollen som ledamot i kommunens nya jämställdhetsråd.

  – Jag har under hela mitt politiska engagemang jobbat för att samhället ska bli mer jämställt, men kallar mig inte feminist. Jag hoppas att det här jämställdhetsrådet inte blir ytterligare ett politiskt organ som vill detaljstyra människors liv och påtvinga dem idéer som de inte tror på, säger Felicia Sundmark (KD) ledamot i jämställdhetsr...

 • KD: Vänstern slår sönder en av Sveriges bästa egenregier

  Under dagens sammanträde väntas Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny nämndorganisation. Kristdemokraterna har under hela processen varit kritiska och kommer att reservera sig i ärendet.

  – Stora organisationsförändringar ska vara välgrundade och långsiktiga, och ske i politiskt samförstånd med bred uppslutning. Processen kring detta har från början varit forcerad och dåligt förankrad. Att genomföra denna förändring när Alliansen samlat är emot skapar en osäkerhet i hela organisat...

 • Landstinget presenterar budget

  Hälso-och sjukvård – Patienten före systemet Uppsala län växer och det gör även behovet av vård. Vi menar att det inte är realistiskt eller önskvärt att all den ökade specialistvården ska utföras på Akademiska sjukhuset. En sådan utveckling skulle leda till tre saker; längre vårdköer, att Akademiskas uppdrag som högspecialiserat sjukhuset försvagas och att vården blir dyr. Tilltagande specialisering av vården gör att sjukhuset snarare behöver renodla sin verksamhet och att enklare speci...

 • Fortsatt fel att köpa eget vindkraftverk

  Under dagens kommunfullmäktigesammanträde i Uppsala kom beskedet: (MP) backar inte från beslutet att Uppsala kommun ska köpa vindkraftverk. De öppnar till och med för att köpa Knivsta kommuns förlust-vindkraftverk.

  Vi kristdemokrater har länge varnat för vilken förlustaffär det skulle bli att köpa dyra vindkraftverk. Särskilt när de går med underskott. Vi alltid kämpat för ett gott förvaltande av våra resurser för kommande generationer, det gäller inte minst energiproduktionen där vi ...

 • Uppmärksamma våra toppidrottare

  Nu satsar kommunen stort på en hel del investeringar i arenainfrastruktur, som ger bättre villkor för några sporter. Och det är nödvändigt i Sveriges fjärde största stad, även om det ur ett kommunalt perspektiv vore välkommet med ett större ekonomiskt stöd från näringslivets sida. Det finns emellertid många sporter som behöver lyftas upp, som inte drar lika stor publik men som är viktiga för Uppsalas medborgare. 

  – Tyvärr har Uppsala för närvarande inga lag i de högsta serierna i...

 • Kampanj: Trygghet

  Utanförskap bland unga kan leda till kriminalitet. Vi tror att det finns två grundbultar i samhället som behöver stärkas för att kunna förebygga det.

  Den första är familjen. Starka familjer ger tryggare barn, därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop genom fler enkla jobb, flexibla barnomsorgslösningar och skyddsnät som fungerar.

  Den andra är skolan. Om inte skolgången fungerar riskerar livet runtomkring också att sluta fungera. Att inte gå ut med gymnasiebehörigh...

 • Årsredovisning: Jonas Segersam (KD)

  Nu kan du läsa ett urval av Jonas Segersams motioner, interpellationer och träffar i UNT från 2015.

  Jonas tillträdde som kommunalråd i slutet av april. Ladda ned dokumentet här: Årsredovisning Jonas Segersam (KD)

 • Segersam: Planera för småbåtshamn och utveckla sjötrafiken

  Motion angående ny småbåtshamn och utvecklad sjötrafik i Uppsala

  Uppsala har stolta anor som hamn- och sjöfartsstad, alltsedan Ärkebiskopssätet 1252 flyttade från numera Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros (dagens Uppsala), hamnen som anlagts vid Salaåns (numera ”Fyrisåns”) mynning. Även om Uppsala numera inte upplevs som någon hamnstad är det fortfarande så att hamnen vid Islandsfallet är med farleder förbundna med Östersjön via Stockholms sluss/Södertälje kanal.

  Vi ser run...

 • Interpellation om placering av flyktingar i familjehem

  Vi står nu inför ett omfattande arbete i Sverige och Uppsala att ta emot alla de som söker asyl, och som har fått eller kommer att beviljas asyl. Det gäller såväl ensamkommande flyktingbarn som vuxna asylsökande, både ensamstående och familjer. För Uppsalas del ställer det krav på ett aktivt agerande för att ta vara på den resurs som dessa människor utgör, att ge dem ett värdigt och gott mottagande, och att både före och efter ett beslut om asyl tillgodose olika behov och verka för en smidig ...

 • Initiera förebyggande åtgärder som kan förhindra våldsdåd

  DEBATT. Uppsala behöver en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, det skriver Jonas Segersam, kommunalråd (KD).

  ”Nyligen gav vänsterregeringen besked om att Sverige kommer att delta på ett mycket blygsamt sätt i en av Frankrike och USA påkallad militär insats mot IS i Syrien och Irak. Ebba Busch Thor tog bladet från munnen redan i somras och krävde att Sverige borde ställa upp med Jas-plan som assistans i bekämpandet av den våldsförhärligande extremismen i regionen.

  L...

 • Bygg upp beroendevård för barn

  Anna-Karin Klomp, landstingsråd (KD) skriver om barns missbruk i UNT 16/11:

  ”Kristdemokraterna vill att landstinget bygger upp beroendevård för barn med Maria Ungdom som förebild

  Ångest, stress och psykiska besvär leder i många fall till att unga testar droger och hamnar i missbruk. I andra fall är det drogerna som är orsaken till att de senare utvecklar psykisk ohälsa. Oavsett hur ett barn börjar missbruka är det allvarligt, och barnet har rätt till snabb hjälp. Vi kristdem...
 • KD föreslår en differentiering

  Martin Wisell, Felicia Sundmark och Jonas Segersam skriver om förskolan i Uppsala kommun. Debattartikel i UNT 15/11:

  ”I Uppsala föreslår nu majoriteten en minskning av vistelsetiden för barn till föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande. Det tycker vi är rätt, men vi föreslår att man differentierar detta genom att ge en högre tid för de arbetssökande och en lägre för de föräldralediga, som ändå är hemma från jobbet för att ta hand om småsyskon.

  Det är dock helt ri...

 • Ta cyberstriden!

  Debattartikel i UNT:

  ”Ett av de senaste fallen av desinformation och försök till destabiliserande aktion mot Sverige är ett brev som verkar ha sänts från försvarsministern.

  Det förfalskade brevet gratulerar tillverkaren av artillerisystemet Archer. Gratulationerna är riktade till tillverkaren för en order de skulle fått från Ukraina. Brevet är författat på regeringens brevpapper och avslutas med försvarsministerns namnteckning. Detta är ett falsarium och ett ytterst allvar...

 • Nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring!

  Inom kort kommer riksdagen klubba igenom en utökad kvotering av föräldraförsäkringen. Ytterligare en månad kommer att vara knuten till vardera föräldern, vilket minskar den möjlighet som i dag finns för föräldrarna att överlåta dagar mellan varandra. Återigen bekräftas att så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. (mer …)

 • Budgetfullmäktige i Uppsala kommun

  I dagarna två har budgetfullmäktige pågått i Uppsala kommun. Klart står att den nya rödgröna majoriteten höjer skatten med 30 öre för kommunens medborgare. Tillsammans med den skattehöjning som (det rödgröna styret i) Landstinget har genomfört blir den totala förändringen 85 öre. För en barnfamilj med två föräldrar där båda tjänar 25 000 kronor i månaden blir det 5 000 kronor om året. Det är mer än vad vi i genomsnitt köper julklappar för.

  Att kommunens ekonomi blöder är inget nytt. Kr...

 • Villkora Palestinas bistånd

  Palestinska myndighetens överträdelser mot barn och deras utbildning, men även mot andra grupper, är så allvarliga att Sverige behöver se över biståndet. Det skriver Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD) i tidningen Dagen.

  USA:s förre utrikesminister Hillary Clinton har yttrat följande: ”Jag tror att utbildning är en av nycklarna till en varaktig fred i Mellanöstern … Det har inte skett någon förändring på området, trots att vi tog upp frågan för flera år sedan med den palestins...

 • Uppsala läns delegation på Rikstinget

  Här är Uppsala läns stolta och glada delegation på Rikstinget. Under fyra intensiva dagar i Västerås har vi fått se en rad frågor gå den väg vi kämpat och argumenterat för, exempelvis; avskaffande av DÖ, ja till Nato och ja till samvetsfrihet. På bilden saknas Magnus Andersson, Jonas Segersam.

 • KD i Uppsala kommun har presenterat budget

  I dagens UNT berättar vi om Kristdemokraternas budget för Uppsala kommun. Den fokuserar på tre områden:

  – Hejda kostnadsgaloppen och minska administrationen så att vi kan satsa på verksamheterna – Minska utanförskapet genom att lotsa människor ut i studier och arbetsliv, inte minst nyanlända svenska – Barn och ungdomar, vi satsar bland annat på mindre grupper i förskolan, och att ett barnperspektiv präglar kommunens verksamhet

  När det gäller ekonomin presentera...

 • Minskade barngrupper i Knivsta

  Reportage i UNT 26/8 2015: Hopp stiger om minskade barngrupper 

  Barngrupperna i Knivsta kommun är bland de största i landet och debatten om att minska dessa har varit het de senaste åren. Utbildningsnämndens ordförande Björn-Owe Björk tror att de nya förskolorna kan bidra till att lösa det problemet.

  – För att minska barngrupperna behövs fler avdelningar och för att få fler avdelningar behövs fler förskolor. Vi har skjutit till medel för att minska barngrupperna med ett halvt ba...

 • Se bilder från vår Brysselresa!

  Den 23-25 juni besökte Uppsala län och Östergötlands län vår europaparlamentariker Lars Adaktusson i Bryssel. Vi började med att besöka NATO där vi fick träffa den svenska ambassadören för att ställa frågor, därefter begav vi oss till Europaparlamentet och sist men inte minst: Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen.

  Mycket nöje!

  Fotograf: Ateljé Carlsbecker (mer …)

 • Lyssna på debatten!

  Imorgon tisdag (30 juni) kommer Uppsala kommuns kommunalråd Jonas Segersam att debattera uppsalapolitk direkt i 24UNT i Almedalen. Surfa in på www.unt.se/24unt för att följa debatten live!

  Följ även gärna vår partiledare Ebba Busch Thor under dagen, med höjdpunkten klockan 19:00 då hon talar i Almedalsparken. Följ det på plats eller via SVT Forum och SVT 2! http://www.svt.se/nyheter/svtforum/

  Kl 10.00 håller vi vårt seminarium om integration. Följ det plats eller via vår Bambuse...

 • Distriktet nominerar Ebba Busch Thor!

  Beslutet fattades av en enig distriktsstyrelse under torsdagskvällen.

  Ebba Busch Thor har en bevisad förmåga att leda sitt parti till valvinst. I valet 2014 blev hon med 2477 personröster kommunvalets mest kryssade politiker.

  – Ebba är inte bara en bra individuell spelare utan också en lagkapten av rang. För Ebba är laget alltid större än jaget, säger distriktsordförande Mikael Oscarsson. – Hon har framgångsrikt utvecklat partiets politik och skapat en entusiasm hos ...

 • Uppsaladistriktets höststämma

  Lördagen den 15 november ägde Uppsaladistriktets höststämma rum i Knivsta kommunhus. Ett fyrtiotal stämmodeltagare och ombud fick lyssna till ett inspirerande tal av riksdagsledamoten Andreas Carlson på det uppfordrande temat: ”Kristdemokraterna – vem bryr sig”. Därefter fick ordförande för KD i Knivsta, Per Lindström, dela med sig av sina erfarenheter av valrörelsen 2014. Framför allt var det framgångsfaktorer som lyftes fram, eftersom KD lokalt i kommunen fördubblade sitt ...

 • Rädda och utveckla RUT!

  Artikel i Arbetarbladet 8/9

  Hemarbete har varit lågt värderat genom tiderna och betraktats som obetald kvinnosyssla, skriver kristdemokraten Marianne Nygren från Älvkarleby.

  Tack och lov så är det slut på detta synsätt. Hemarbetet har fått ett pris genom RUT-reformen. Från det att enbart personer med en tjock plånbok som kunnat betala hjälp i hemmet har det växt fram tjänsteföretag som utför de mest skiftande arbeten och antalet svarta tjänster har minskat. För ett rimligt pris ka...
 • Försvarspolitisk rapport av Oscarsson

  Läs hela rapporten digitalt här:

  (mer …)

 • Stärk den ideella sektorn

  En av de mest angelägna frågorna för min del handlar om det civila samhället. Hur skapar vi bäst förutsättningar för samhällsaktörer som varken drivs av näringslivet eller det offentliga? Det är frågor som sällan hamnar i politikens mittpunkt, men som enligt mitt förmenande är av avgörande betydelse inför framtiden.

  Samhället är större än stat och kapital, och bidrag till de...

 • Inför ekonomiska sanktioner mot Islamiska statens finansiärer

  På senare år har hundratusentals kristna flytt från Irak. Det är en situation som länge har krävt vår uppmärksamhet, men som nu har gått från allvarlig till katastrofal. Rapporterna om Islamiska statens (IS, före detta ISIS) övergrepp och massakrer i Irak fortsätter strömma in. En pastor berättar för en frilansjournalist hur en av den anglikanska församlingen i staden Bakhdidas grundare fått sin femåriga son kluven på mitten av IS som straff f...

 • Fler kvinnor deltar i mammografi i dag

  Replik i Arbetarbladet på MP:s debattartikel om mammografi

  Miljöpartiet hävdar att centraliseringen lett till många kvinnor uteblir från mammografiscreening och att speciellt kvinnor med utländsk härkomst drabbats. Den statistik som finns för Uppsala län ger inget stöd för påståendena.Vid årsskiftet 2009 centraliserades mammografiscreeningen i vårt län till Samariterhemmet i Uppsala. Anledningen till detta var att landstinget under många år inte följt Socialstyrelsens riktlinjer. Verksam...
 • Ögonmottagningen i Tierp ska finnas kvar

  UNT 23/8

  Socialdemokraterna säger att ögonmottagningen i Tierp är hotad till en följd av vårdval. Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) säger att detta är en missuppfattning och lovar att ögonmottagningen ska vara kvar.

  (mer …)

 • Uppsala – en kommun med tid för barnen

  Kristdemokraterna i Uppsala har idag presenterat sitt valmanifest med prioriteringarna inför kommande mandatperiod.

  (mer …)

 • Ungdomsmottagning i Heby och psykologer i Knivsta och Gimo

  Pressmeddelande 2014-08-18

  I dagsläget finns ingen mottagning för unga i Heby och det saknas psykolog på ungdomsmottagningarna i Knivsta och Gimo. Det vill Kristdemokraterna ändra på och föreslår inför 2015 att landstinget satsar på en till ungdomsmottagning och fler psykologer.

  – Den psykiska ohälsan ökar hos unga och för att hjälpa ungdomarna på ett bra sätt behövs fler psykologer och mottagning i hela länet. Genom detta kan vi förbättra ung...

 • Landstinget bör anställa funktionshindrade för bättre tillgänglighet

  Kristdemokraterna vill att funktionshindrade personer anställs för att utveckla den fysiska tillgängligheten i landstingets verksamheter.

  – Ska vi komma till rätta med bristerna i den fysiska tillgängligheten, behöver vi bli bättre på att involvera personer i arbetet som faktiskt berörs av problemen, menar Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp.

  En stor del av samhällsservicen ges idag i landstinget. För att även personer med funktionshinder ska kunna ta del av ...

 • Uppsala visar hur katastrofer kan mötas

  Artikel i dagens samhälle 11/8

  Kommunerna och landstingen bör få ett tydligare ansvar vid katastrofer. Den slutsatsen drar vi efter att ha sett svårigheterna med att klara den nationella krisberedskapen vid Salabranden och andra katastrofer som Gudrun, tsunamin och Estonia, skriver Kristdemokrater i Uppsala.   

  Ett viktigt skäl till varför vi tror att en nationell katastrofpåbyggnad inte kommer att fungera är att den aldrig används i vardagen. Något som inte används i vardagen k...

 • Klomp anmäler Studio Ett-inslag till granskningsnämnden

  Studio Ett 6/8

  Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp har idag anmält ett inslag i radioprogrammet Studio Ett (6 augusti) till granskningsnämnden för radio och tv:s tillsynsarbete.

  Inslaget handlade om ändrade alkoholvanor och normer kring alkohol. Anne Heberlein och Viggo Kavling förde en diskussion om alkoholens för- och nackdelar. Mitt i inslaget säger Kavling och Heberlein att de vill ha mindre alkohol och mer cannabis. Programledarna invänder då och undrar om deb...

 • KD: Fungerande tågtrafik ett måste

  Artikel i UNT

  Järnvägen måste behandlas som den kritiska del av det moderna samhällets infrastruktur den faktiskt är. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Ebba Busch (KD).

  Sedan nästan två veckor har den spårbundna trafiken mellan Uppsala och Stockholm i princip stått still. Trafiken återupptogs i mycket reducerad skala i förra veckan för att åter stå still under söndagen och måndagen. Sträckan mellan Stockholm-Uppsala står för Sveriges största regionalpendling. Tusentals männi...

 • Patienterna får vård allt snabbare i Uppsala län

  Även i april får landstinget del av den statliga kömiljarden. Landstinget får cirka 1,2 miljoner för att man klarar prestationskravet för att över 70 procent av patienterna får behandling inom 60 dagar.

  – Det är glädjande att se att våra satsningar börjar ge resultat i form av kortare väntetider. Patienterna i vårt län får vård allt snabbare och det är mycket tack vare vårdpersonalens goda arbete, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD).

  Man...