• Ungdomsmottagning i Heby och psykologer i Knivsta och Gimo

  Pressmeddelande 2014-08-18

  I dagsläget finns ingen mottagning för unga i Heby och det saknas psykolog på ungdomsmottagningarna i Knivsta och Gimo. Det vill Kristdemokraterna ändra på och föreslår inför 2015 att landstinget satsar på en till ungdomsmottagning och fler psykologer.

  – Den psykiska ohälsan ökar hos unga och för att hjälpa ungdomarna på ett bra sätt behövs fler psykologer och mottagning i hela länet. Genom detta kan vi förbättra ung...

 • Landstinget bör anställa funktionshindrade för bättre tillgänglighet

  Kristdemokraterna vill att funktionshindrade personer anställs för att utveckla den fysiska tillgängligheten i landstingets verksamheter.

  – Ska vi komma till rätta med bristerna i den fysiska tillgängligheten, behöver vi bli bättre på att involvera personer i arbetet som faktiskt berörs av problemen, menar Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp.

  En stor del av samhällsservicen ges idag i landstinget. För att även personer med funktionshinder ska kunna ta del av ...

 • Uppsala visar hur katastrofer kan mötas

  Artikel i dagens samhälle 11/8

  Kommunerna och landstingen bör få ett tydligare ansvar vid katastrofer. Den slutsatsen drar vi efter att ha sett svårigheterna med att klara den nationella krisberedskapen vid Salabranden och andra katastrofer som Gudrun, tsunamin och Estonia, skriver Kristdemokrater i Uppsala.   

  Ett viktigt skäl till varför vi tror att en nationell katastrofpåbyggnad inte kommer att fungera är att den aldrig används i vardagen. Något som inte används i vardagen k...

 • Klomp anmäler Studio Ett-inslag till granskningsnämnden

  Studio Ett 6/8

  Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp har idag anmält ett inslag i radioprogrammet Studio Ett (6 augusti) till granskningsnämnden för radio och tv:s tillsynsarbete.

  Inslaget handlade om ändrade alkoholvanor och normer kring alkohol. Anne Heberlein och Viggo Kavling förde en diskussion om alkoholens för- och nackdelar. Mitt i inslaget säger Kavling och Heberlein att de vill ha mindre alkohol och mer cannabis. Programledarna invänder då och undrar om deb...

 • KD: Fungerande tågtrafik ett måste

  Artikel i UNT

  Järnvägen måste behandlas som den kritiska del av det moderna samhällets infrastruktur den faktiskt är. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Ebba Busch (KD).

  Sedan nästan två veckor har den spårbundna trafiken mellan Uppsala och Stockholm i princip stått still. Trafiken återupptogs i mycket reducerad skala i förra veckan för att åter stå still under söndagen och måndagen. Sträckan mellan Stockholm-Uppsala står för Sveriges största regionalpendling. Tusentals männi...

 • Patienterna får vård allt snabbare i Uppsala län

  Även i april får landstinget del av den statliga kömiljarden. Landstinget får cirka 1,2 miljoner för att man klarar prestationskravet för att över 70 procent av patienterna får behandling inom 60 dagar.

  – Det är glädjande att se att våra satsningar börjar ge resultat i form av kortare väntetider. Patienterna i vårt län får vård allt snabbare och det är mycket tack vare vårdpersonalens goda arbete, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD).

  Man...

 • Nytt ersättningssystem ska ge landstingets sjukhus stabilare ekonomi

  Pressmeddelande om nytt ersättningsystem

  Landstinget har sett över ersättningssystemet för sjukhus. Enligt ett förslag ska sjukhusen i framtiden huvudsakligen finansieras genom en fast ersättning, till skillnad från den nuvarande situationen med en hög rörlig andel.

  – Som universitetssjukhus har Akademiska sjukhuset ett komplext uppdrag. Erfarenheter från andra landsting visar att det i sådana fall fungerar bättre med anslag, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- oc...

 • Brister i rehabilitering ska åtgärdas

  Notis i P4 Uppland 29 april 2014

  Det finns många brister i vårdkedjan för rehabiliteringen inom flera områden. Det framgår av en utredningsrapport som presenterades på hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag. Nu ska en åtgärdsplan tas fram för att rätta till bristerna.

  – Rehabiliteringen är en viktig del av vården och vi behöver åtgärda de brister som finns idag, så att patienterna inte ska riskera att komma i kläm, säger Anna-Karin Klomp (KD) ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrels...

 • Köerna i sjukvården kortas

  Vid landstinget i Uppsala län kapas köerna i sjukvården i rasande fart. Under mars månad opererades drygt 1600 personer, vilket är den högsta siffran på flera år. Detta gjorde att landstinget för mars månad får del av kömiljarden.

  – Detta är goda nyheter för våra patienter. Vi kunde i oktober 2013 se ett trendbrott och den positiva utvecklingen kvarstår. Våra sjukhus levererar vård så det ryker, säger landstingsrådet och tillika hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Kari...

 • Familjen först – 1 maj i Uppsala

  För tionde året i rad får vänstern konkurrens den första maj i Uppsala. Även 2014 blir det en demonstration och stort finalmöte med familjen i fokus.

  Förra året slog vi publikrekord med 1 000 personer, och vi tror att vi kan bli ännu fler än så detta år.

  I år medverkar journalisten och EU-kandidaten Lars Adaktusson, kommunalrådet och EU-kandidaten Ebba Busch Thor, poeten och debattören Marcus Birro, EU-parlamentariker Alf Svensson samt chefredaktör för tidningen NEO Paulina Neud...

 • Rehabilitering – en investering i människor

  Artikel i UNT 13 april

  Vi menar att vården behöver bli bättre på att ta tillvara på varje persons fulla potential och hjälpa alla att leva ett bra liv. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), tillsammans med allianskollegorna Lina Nordqvist (FP), Nina Lagh (M) och Johan Örjes (C) replikerar om rehabilitering.

  Lindberg med flera från Neuroförbunden i länet och Strokeföreningen (UNT 3/4) undrar hur partierna ser på frågan om rehabilitering. (mer …)

 • Nytt och bättre prissystem i kollektivtrafiken

  Alliansartikel i UNT 1 april

  I dag införs det prissystem som ska göra kollektivtrafiken attraktivare, skriver Alliansens landstingsråd Johan Örjes (C), Erik Weiman (M), Lina Nordquist (FP) och Anna-Karin Klomp (KD).

  Under ledning av Alliansen i landstinget har kollektivtrafiken i Uppsala län stärkts. Vi har målmedvetet satsat på bättre service och ökat ­resande. Under mandatperioden har antalet resande ökat med över sju miljoner. (mer …)

 • Vi ses väl på Första maj!

  Klicka på bilden för att göra den större

 • Vi tror på Akademiska

  Replik i UNT 23 mars 2014

  Socialdemokraterna har inte noterat att Akademiska sjukhuset rankas som landets tredje bästa, skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Nina Lagh (M):

  S fortsätter sin berättelse om att Akademiska sjukhuset är hotat (UNT 16/3). De har inte noterat att sjukhuset rankas som landets tredje bästa universitetssjukhus.

  De har också missat att vi bygger om och till stora delar av sjukhuset för mångmiljardbelopp, för att även i framtiden kunna bedriva vård i vä...

 • Fler vårdval för att öka möjligheten att välja

  I SVT Uppsala: Vårdval införs inom ortopedi och hudsjukvård

  Alliansen öppnar upp för fler vårdval. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att landstinget ska förbereda för att kunna införa vårdval inom specialiserad ortopedi och hudsjukvård i öppenvård.

  – Vi fortsätter att utveckla och utöka vården, så att fler patienter ska kunna välja vårdgivare och få vård snabbare, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  La...

 • Vårstämma i Knivsta kommunhus

  Kristdemokraterna i Uppsala län hade sin vårstämma i Knivsta lördagen den 8 mars. Partiordförande Göran Hägglund inledningstalade inför ett sjuttiotal medlemmar och sympatisörer. Därefter följde lunch som lokalavdelningen i Knivsta förtjänstfullt hade ordnat med, samt stämmoförhandlingar. Bland annat diskuterades och fastslogs kristdemokraternas landstingsprogram för den kommande mandatperioden.

  I direkt anslutning till stämman genomfördes en valutbildning för alla som vill engagera s...

 • Om tv-serien Sjukhuset: Allt lämpar sig inte för TV

  1. Artikel i Vårdfokus 2. Artikel i UNT: Allt lämpar sig inte för TV

  Vi som har det politiska ansvaret för verksamheten i Uppsala läns landsting har noggrant sett över regelverk och riktlinjer för att säkra integriteten för patienter och anhöriga. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), Lina Nordqvist (FP) och Nina Lagh (M).

  Från 1994-2009 var dramaserien Cityakuten (ER) en av västvärldens mest populära TV-serier. Den följdes av en rad underhållande dokumentärserier om sjukvårdens va...

 • Vi driver frågan om betald specialistutbildning för sjuksköterskor

  Artikel i Dagens Medicin 11 mars 2014

  Betald specialistutbildning skulle öka sjuksköterskors framtidstro och samtidigt ge arbetsgivarna större möjligheter att planera sin kompetensförsörjning, anser kristdemokraterna Anna-Karin Klomp och Ella Bohlin.

  Svensk hälso- och sjukvård står inför många utmaningar. En utmaning som det i tider av protester bland sjuksköterskorna och hot om uppsägningar talas allt mer om, är dels att klara bemanningen, dels att upprätthålla kompetensen hos ...

 • Patienter i Uppsala län näst nöjdast i landet med sin vård

  Patienterna i Uppsala län är på det hela taget nöjda med den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län har det näst högsta betyget i landet, visar en resultatet av en stor enkätundersökning som presenteras idag. Högst betyg fick Halland.

  – Genom vårdvalet har vi gett patienterna mer inflytande i vården och det visar sig nu i att vi har landets näst nöjdaste patienter, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  Den v...

 • Årsmöte i Östhammars lokalavdelning

  Kristdemokraterna i Östhammars kommun höll sitt årsmöte i Alunda tisdagen den 4 februari. Till ny ordförande valdes Susanne Lundberg från Alunda. Lena Hagman, den tidigare ordföranden, blir nu istället vice. Man beslutade om valplan för valåret 2014 och diskuterade även ett förslag till lista inför höstens kommunval. Den slutgiltiga utformningen kommer att beslutas senare. Glädjande är att flera nya namn finns med på listan. Länets riksdagsledamot Mikael Oscarsson höll ett inspirerande tal o...

 • Anna-Karin Klomp (KD): Vårda patientintresset!

   

  Artikel i UNT 16/1

  Inte är det väl etiskt rätt att spara pengar genom att försvåra tillgängligheten i vården? Det skriver Anna-Karin Klomp (KD) i en replik på socialdemokraternas artikel ”Farsartade turer kring cancervården”.

  Vivianne Macdisi (S) angriper Alliansen i raljerande ordalag för att sakna etisk kompass och att bedriva affär i vården. Det är att förenkla verkligheten till oigenkännlighet.Macdisi (S) tycker att det är farsartat att Alliansen försö...
 • Ytterligare några bilder från jubileumsfesten

  Fotograf Truls Busch-Christensen #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

 • Kampanj på Forumtorget

  Vid lunchtid 14 december kampanjade Kristdemokraterna i Uppsala på Forumtorget. Vi delade ut glögg, pepparkakor och vår nya Lucia-kampanj. Trots den kyliga temperaturen blev kampanjen mycket uppskattad!

  Den nya kampanjen fokuserar på gåvoavdraget som tack vare Kristdemokraterna trädde i kraft 1 januari 2012. Vi vill utöka detta avdrag ytterligare. För att läsa mer om den nya kampanjen se här.  

 • Landstinget har kortat väntetiderna i vården

  P4 Uppland rapporterar: Kortare väntetid i vården

  De som väntade på att få träffa en specialist i vården fick under november vänta lite kortare än tidigare.

  – Landstinget har under en längre tid haft problem med att klara kraven för kömiljarden, men under hösten har produktionskurvan pekat stadigt uppåt, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).

  75% fick behandling inom 60 dagar. Det innebär att Landstinget i Uppsala län klarade en del av kravet för kömiljarden d...

 • Mellanvårdsavdelning på Kronparksgården

  Radio P4 Uppland: Mellanvårdsavdelning öppnas i Kronparken

  Landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse beslutade igår att den blivande mellanvårdsavdelningen ska lokaliseras till Kronparken istället för avdelning 170.

  Orsaken till förändringarna är att avdelningen kommer att öppna i andra lokaler än man tänkt, säger kristdemokraten Anna-Karin Klomp, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  – Man har fått omvärdera hur mycket renovering som behövs på avdelning 170 och så ...

 • KD Uppsala 50 år (bilder)

  Kristdemokraterna i Uppsala Län firade sitt femtioårsjubileum den 23 november 2013 med en stor fest. Här dokumenterat med bilder av Harald Klomp.

  #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ...
 • Hur var det med KDS i Uppsala? Exposé över Kristdemokraterna i Uppsala 1964 till 2000.

  Skriven av Hugo Fiévet till KD-Uppsala läns stämma och jubileumsfest 2013.

  1964 hade Kristen Demokratisk Samling bildats och Birger Ekstedt valts till partiordförande. Uppsala distriktet kunde bildas efter en period av kontakt med den dåvarande partisekreterare, Bertil Karlsson, som hjälpte till att starta upp en interimsstyrelse. Efter årsmöte blev Ingvar Harknäs Uppsala länsdistriktets första ordförande. Ordförande för den första lokalavdelningsstyrelsen, i Uppsala, blev Lars-Erik Pr...

 • Valplanering

  Här planerar vi för valframgång 2014! Trine Wirén, Sarah Lundgren, Ebba Busch-Thoor och Mikael Oscarsson.

 • Fler bostäder och nya spårvagnslinjer för 350 000 invånare i Uppsala!

  Kristdemokraterna i Uppsala kommun har idag presenterat en rapport med nya förslag för att öka Uppsalas attraktionskraft och göra staden mer tillgänglig och integrerad.

  Vi vill investera närmare nio miljarder kronor i ny infrastruktur, nya bostäder och kontorslokaler och bättre kollektivtrafik för att kunna öka Uppsala från 200 000 invånare till 350 000 invånare till år 2050.

  Bland annat vill vi bygga två nya spårvagnslinjer mellan Gränby och Gottsunda och mellan Stenhagen, via ...

 • Temadag om barn och unga

  Kristdemokraterna vill göra Sverige till världens bästa land för barn och unga att växa upp i. Trygga familjer och goda uppväxtvillkor är viktigt för varje enskilt barn. I förlängningen handlar det om Sveriges välstånd. Kristdemokraterna i Uppsala inbjuder till en inspirationsdag lördagen den 19 oktober om hur barn och unga kan få de bästa möjliga förutsättningarna i livet.

  Varmt välkommen!

  Tid: Lördagen den 19 oktober klockan 9:30-15.00

  Plats: Lokföraren, Stationsgatan 1...

 • Lördag 19/10 inspirationsdag om barns och ungas uppväxtvillkor

  Save the date! Välkommen till inspirationsdag om barns och ungas uppväxtvillkor. Kristdemokraterna i Uppsala inbjuder till en inspirationsdag lördagen den 19 oktober om hur barn och unga kan få bästa möjliga förutsättningar i livet.

  Vi vill lyfta fram goda initiativ men också ha en diskussion om hur Uppsala kan bli en av Sveriges bästa kommuner att växa upp i. Ett program för dagen kommer att läggas ut under veckan.

  Varmt välkommen!

 • Nu inför vi LOV för äldreboenden i Uppsala

  Den 2 oktober fattade Äldrenämnden beslut om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av vård- och omsorgsboenden för äldre. Detta gör det möjligt för utförare att starta ett nytt vård- och omsorgsboende enligt LOV, under förutsättning att de uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.

  2009 införde äldreminister Maria Larsson en ny lag (LOV) för att skapa valfrihet för äldre att välja sitt omsorgsboende och för att skapa större mångfald med...

 • Attefall presenterade Alliansbudgeten på Uppsala universitet

  Idag har civil- och bostadsminister Stefan Attefall presenterat Alliansens höstbudget på Uppsala universitet. Efter presentationen följde ett akademiskt inslag – opposition av nationalekonomiskt slag.

  Ministern gjorde mycket bra ifrån sig. Han svarade kunnigt och med stort engagemang på alla frågor. Även de från åhörarna, vilka till stor del utgjordes av studenter.

 • Hösthälsning från länets riksdagsman och distriktsordförande

   

  Mycket arbete! Mycket glädje!

  Med ett år kvar till valet i september, och Europavalet redan den 25 maj 2014, vet vi att det är ett hektiskt år vi har framför oss. Mycket arbete! Mycket glädje!

  Redan nu har arbetet med att hitta gamla och nya kandidater påbörjats, men det är inte bara kandidater som behöver vara på plats till valet. Vi behöver också en valstrategi – och fråga oss hur vi på bästa sätt lyfter fram den kristdemokratiska politiken för väljarna. Hur sku...

 • Raoul Wallenbergs dag firades för första gången

  För första året firades Raoul Wallenbergs dag i år, den 27 augusti. Detta skedde efter ett aktivt arbete av bland annat länets kristdemokratiske riksdagsledamot Mikael Oscarsson.

  – Förra året skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Det uppmärksammades stort i Sverige och över hela världen, men vi var många som fruktade att intresset snart skulle vändas i glömska.

  – Därför är det så glädjande att Raouls namnsdag, den 27 augusti, nu officiellt har utsetts till ”Raoul Wallenbergs...

 • Provvalsresultat för Uppsala kommun

  Provvalet för Kristdemokraterna i Uppsala som genomfördes under maj månad är sedan en tid tillbaka färdigräknat. För Uppsala kommun är det Ebba Busch Thor som har störst förtroende av medlemmarna, följd av Jonas Segersam.

  I det rådgivande provvalet har ca en femtedel av våra medlemmar röstat. Resultatet ger en god fingervisning om vilka kandidater våra sympatisörer har förtroende för, men även andra faktorer kommer att spela in när nomineringskommittén nu fortsätter arbetet med att ta ...

 • Resultat provval för landstinget

  Klomp, Anna-Karin 707 p, 47 st 1-placeringar Eriksson, Miriam 634 p, 32 st 1-placeringar Busch-Christensen, Helena 433 p, 7 st 1-placeringar Vaz Contreiras, Anna-Karin 424 p, 6 st 1-placeringar Westergård, Magnus 351 p, 3 st 1-placeringar Borgström, Margit 274 p, 3 st 1-placeringar Borgström, Rolf 273 p, 2 st 1-placeringar Karlå, Petra 267 p, 2 st 1-placeringar Ahlezon, Frida 263 p, 8 st 1-placeringar Braf, Alexandra 240 p, 3 st 1-placeringar Stenmark, Be...
 • Resultat av provvalet i Uppsala län

  Provvalet för Kristdemokraterna i Uppsala län som genomfördes under maj månad är nu färdigräknat. För riksdagsvalet är det Mikael Oscarsson som har störst förtroende av medlemmarna, följd av Lars Adaktusson och för landstingsvalet Anna-Karin Klomp, följd av Miriam Eriksson.

  Detta är ett rådgivande provval som genomfördes bland medlemmarna under maj månad. Med tanke på att det är ca en femtedel av våra drygt 1000 medlemmar som röstar, och att det är mer än ett år innan valet får man t...

 • Vitsippepriset i Heby

  Då har vi gjort det igen! Ännu en person i Heby kommun har tilldelats kristdemokraternas vitsippepris! Stort grattis till Kermit i Morgongåva som blev årets pristagare!

 • Succé för familjemanifestation

  Lars Adaktusson Första maj-talar

   

   

   

   

   

   

   

  Stort tack till alla er som gjorde 1 maj till en så lyckad manifestation för familjen!

  Det var vårt näst största tåg någonsin med 753 personer i tåget. På St Eriks torg möte ytterligar drygt 250 personer upp och gjorde att vi hade det största mötet och det näst största tåget efter Vänstern, men fler än Socialdemokraterna som medierna också noterat. Afton...

 • Nu firar vi Första maj igen

   

  Från 1 maj 2011

  – Socialdemokraterna kräver allmän förskola för två-åringar och hotar att skrota vårdnadsbidraget. Folkpartiet vill ha allmän förskola från ett års ålder 30 timmar i veckan. Vi behövs verkligen i dag, ett parti som vill ge makten tillbaka till föräldrarna – och är högljudda om det!

  Det säger Mikael Oscarsson inför årets Första maj-demonstration. I år är det nionde gången Uppsala-distriktet inbjuder...

 • Målet: 1000 deltagare igen

  Onsdagen den 1 maj, är alla som står upp för familjens rätt till mer makt över sin vardag välkomna att delta i vårt Första majtåg, med efterföljande finalmöte på St Eriks torg (nedanför domkyrkan). Förra året samlade vi 1000 deltagare – hur många blir vi i år?

  13.00 samling vid Vaksala torg 13.30 avmarsch 14.00 final på St Eriks torg

  Medverkande: Lars Adaktusson, Markus Birro, Louise Hallin och Mikael Oscarsson Barnkör. Alla bjuds på fika.

  Här är några goda skäl til...

 • Maria Larsson på besök i Heby

  Idag besökte vår barn- och äldreminister Maria Larsson Heby Kommun. Hon fick se och höra om Hela Människans verksamhet i Heby. Ett mycket trevligt besök med givande och intressant samtal.

 • Medlemskväll om Kriminalpolitik

  På onsdagen den 10/10 hålls medlemsmöte i Stadshuset. Temat för kvällen är Kristdemokratisk kriminal- och rättspolitik och leds av Charlie Weimers som arbetar som politisk sakkunnig på Socialdepartementet.

  Till medlemskväll samlas vi för att få information om olika politiska frågor i kommunen och diskutera dessa gemensamt. Alla medlemmar är välkommna.

  Tid: Onsdagen den 10 oktober, klockan 19.00 Plats: Stadshuset, Gunnar Leche-rummet OSA: om du kommer på simon.westberg@kristdemok...

 • Medlemsmöte för lokalavdelningen i Heby

  Ikväll har vi haft avdelningsmöte för KD i Heby kommun. Vi har bl.a. diskuterat kollektivtrafik, befolkningsutveckling, budget samt den nya parlamentariska gruppen som skall utvärdera kommunens organisation.

 • Fråga till S om kvoterad föräldraförsäkring

  Tänker de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet rösta ja i riksdagen till en kvoterad föräldraförsäkring? frågar sig Björn-Ove Björk, Kd Knivsta.

  http://www.unt.se/debatt/varfor-struntar-s-i-livspusslet-1801585.aspx

 • 500 nya arbetstillfällen till Knivsta…

  …kommande treårsperiod. Det är målsättningen för den satsning som Kd presenterade vid fullmäktigesammanträdet den 14 september.

  – Med tanke på Knivstas läge i Sveriges största tillväxtregion, att vi har högutbildad befolkning och tillgång till mark med utbyggd infrastruktur så borde intresset för att etablera företag här vara större än det är i dag, säger Björn-Owe Björk.

  Genom bl a kartläggning av konkurrensförsämrade faktorer i förhållande till grannkommuner och fokusera...

 • Kd-Uppsala välkomnar satsning på förenklade byggregler

  – Jag är väldigt glad att Stefan Attefall idag markerat att regeringens linje är att dagens byggregler är för strikta och motverkar byggandet av små billiga lägenheter. Men för mig är en förenkling av byggreglerna för ungdoms- och studentbostäder bara ett första steg. Det finns även andra grupper där många idag söker lite enklare och billigare lägenheter dessa bör också få möjligheten att hitta en boende som passar dem, säger Ebba Busch i en kommentar

  Idag har bostadsminister Ste...

 • Sommaren debattartiklar

  Under sommaren har kristdemokraterna i Uppsala publicerat ett antal debattartiklar i UNT rörande lokala frågor.

  Uppsalaskolor värnar miljön

  Hållbar utveckling är lika viktigt lokalt som globalt. Därför avsätter vi varje år en miljon för att undervisningen i Uppsalas skolor om miljöarbete ska hålla högsta klass

  IB-skola gör Uppsala attraktivare

  För att lättare lockare företag och forskare till Uppsala bör den befintliga IB-utbildningen på gymnasienivå kompletteras med en grunds...

 • Om kvoterad föräldraförsäkring!

  I bifogat debattinlägg frågar kristdemokraten Björn-Owe Björk från Knivsta hur länets socialdemokratiska riksdagsledamöter avser rösta i frågan om kvoterad föräldraförsäkring.

  Vi kristdemokrater vill att besluten om föräldrarnas tid med barnen ska fattas vid köksborden och inte vid sammanträdesborden, säger Björn-Owe Björk.

  http://www.unt.se/debatt/varfor-struntar-s-i-livspusslet-1801585.aspx

 • Kd uppmanar föreningar till momsprotest

  I morgon fredag (15/6) kl 10.30 besöker riksdagsledamot Mikael Oscarsson och kommunalrådet Ebba Busch föreningen Storvreta IK på Skogsvallens IP för att diskutera vad en momsbeläggning skulle innebära för länets idrottsföreningar, ekonomiskt och som administrativ belastning. Storvreta IK:s ordförande Lars Göransson ska bland annat få frågan om hur ett sådant evenemang som den gångna helgens UNT-cup skulle påverkas om allt blir momsbelagt.

  Efter sommaren väntas EU:s ministerråd fatta sl...

 • KD kampanj i Bålsta på nationaldagen.

  Kristdemokraternas Håboavdelning var ute och mötte folk på nationaldagsfirandet i gamla Bålsta centrum. En del av Stockholmsvägen stängs av för trafik och blir en fin gågata.  Som vanligt var gasfyllda ballonger mycket uppskattat av Bålstas yngre befolkning. Vi fick även en del fina samtal kring bl a familjepolitiken. Trine från Uppsala var med och förstärkte och hade med sig lite material.

 • Ge föräldrarna ersättning om kommunen inte ger förskola

  Kristdemokraterna har i Uppsalalyft frågan om att kunna ge föräldrar ersättning för utebliven förskoleplats om inte kommunen lyckats tillhandahålla platsen inom de lagstadgade fyra månaderna. Detta är idag omöjligt för kommunerna att göra på grund av nationella hinder i lagstiftningen. KD välkomnar därför biträdande utbildningsminister Nyamko Sabunis utspel om att tvinga kommunerna till ersättning samt regeringens utredning av frågan.

  – Vi gick till val på att flytta makten från ...

 • Återremmiterad motion

  Vår motion om att ligga i framkant när det gäller skolmat återremitterades till miljö och tekniknämnden när den kom upp i kommunstyrelsen. Detta är en halv seger, flera stödde vårt förslag. Motivet var att detta skulle vara ett pilotprojekt. Fred.

 • Temakväll om social utsatthet bland barn och unga

  Igår samlades Kd-Uppsala till temakväll om arbetet mot social utsatthet bland barn och unga i kommunen. Temakvällar är något vi i partiet arrangerar två gånger per termin i syfte att sprida kunskap om och inom gruppen diskutera olika kommunala frågor. Kvällarna är öppna för alla medlemmar som är intresserade av att lyssna och vara en del av samtalet.

  Igår gästades vi av Eva Köpman, chef för Råd och Stöd (http://vb.uppsala.se/webb/radostod/), som berättade mer om deras arbete och utmani...

 • Vitsippepriset

  Den 12 Maj delade vi ut vitsippepriset för andra året i rad. Detta år gick priset till Leif Lindh som driver Gårdsjö Älgpark i Morgongåva.

  Vitsippepriset

  Besök oss gärna på Facebook

 • KD kampanj på Internationella familjedagen

  Mikael Oscarsson, Hugo Fiévet, Felicia Lundqvist, Joel Pierrou, Jonas Segersam, Ebba Busch är ute och kampanjar på Familjedagen. Flygbladen går som smör i solsken. Frihet för familjen!

 • Bilder från 1 maj 2012 i Uppsala

  Bilder från Kristdemokraternas 1 maj-firande i Uppsala. Temat för årets arrangemang är ”Upp till kamp för familjen!”, vilket tar spjärn emot de inskränkningar i familjens frihet som börjar få nytt gehör inom politiken – även från Kristdemokraternas Allianskollegor. Omkring tusen personer slöt upp under arrangemanget.

  Foto: Truls Busch-Christensen

  [nggallery id=1]

 • Marcus Birro Första maj-talare. Årets tema: ”Upp till kamp för familjen!”

  Årets talare vid Kristdemokraternas Första maj-demonstration i Uppsala är Marcus Birro, poet, krönikör och debattör.

  – Marcus personifierar kampen för familjen med sina ord, sitt engagemang och sin känsla – och han gör det på ett sätt som berör stora delar av svenska folket.

  – Han är en tydlig röst som når ut, och vi är väldigt glada över att han vill komma. Det säger Mikael Oscarsson, kristdemokratisk riksdagsledamot och distriktsordförande i Uppsala läns distrikt. Temat för ...

 • Vi inför äldrepeng

  Uppsala har med sina drygt 200 000 invånare fler än 30 000 invånare som är över 65 år. Tiden då varje människa som passerat det magiska ålderstrecket 65 klassades som ”äldre” och därmed endast sågs som en del av en grupp med samma behov och önskemål är förbi.

  Äldreomsorgen har under alliansens ledning tagit viktiga steg i att möta detta förändrade synsätt. Förenklad biståndshandläggning och eget val inom hemtjänsten är två exempel på reformer som vi är stolta över. Det finns dock mycke...

 • Alkohol spelar en för stor roll

  Den här veckan uppmärksammas att vart femte barn lever i en familj med någon form av missbruk. I Uppsala finns Trappan som stöd. Men en restriktiv alkoholpolitik är också viktig, skriver landstingsråden Miriam Eriksson (KD) och Johan Örjes (C) idag i Uppsalatidningen.

  Många barn i Sverige växer upp i familjer där alkohol eller and­ra droger spelar en för stor roll. Folkhälsoinstitutet uppskattar att omkring 400 000 barn har minst en förälder med en riskabel alkohol- eller narkotikakons...

 • Miriam Eriksson och Monica Landén (KD) om vikten att skydda utsatta barn

   

  Stoppa barnmisshandeln

   

  Allt fler fall av barnmisshandel och våldtäkt mot barn mellan 15 och 17 år anmäls i Uppsala län. En ny avdelning på Akademiska ska motverka detta, skriver Miriam Eriksson och Monica Landén.

   

  I dag invigs barnskyddsteamet på Akademiska barnsjukhuset. Sjukhuset har den unika kompetens som krävs för att bli Sveriges första fullskaliga barnskyddsteam. Avdelningen ska underlätta utredningar av barnmisshandel och sexuella överg...
 • Årsmöte 2012 Uppsala lokalavdelning

  Tisdagen den 7 februari kl 18.30 Uppsalas Kristdemokrater håller årsmöte i Vaksalaskolans matsal.

  Årsmötesförhandlingar samt medverkan av Jessica Nyberg (kommunalråd) och Erik Sjöstedt, båda från Kristdemokraterna Lidingö.

  Hjärtligt välkomna!

 • Årsmöte 2012 Kristdemokraterna i Håbo

  Tisdagen den 14/2 kl 19.00. Plats: Björksäterkyrkan (vid OK/Q8) Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Riksdagsman Mikael Oscarsson medverkar. Vi bjuder på fika.

  Medlemmar och sympatisörer hälsas hjärtligt välkomna!

 • Årsmöte 2012 Kristdemokraterna i Enköping

  Onsdagen den 8:e februari 2012 i Kommunhuset kl 18.30.

  Vi kommer under årsmöteskvällen gästas av Maria Lindelöf KD Västerås. Efter mötet blir det förtäring!

  Hjärtligt välkomna!

 • Anders Borg krävs på besked om EU-momsen

  – Momsbefrielsen för viss verksamhet som bedrivs av ideella föreningar har under flera år varit en varnagel i ögat på EU-kommissionen. Det gäller bland annat hjälpverksamheten som finansieras via en Second hand-butik, korven vid fotbollsmatchen och kyrkkaffet på söndagen.

  Nu har EU-kommissionen presenterat ett förslag om att samma momsregler ska gälla i hela EU, vilket innebär att den svenska momsbefrielsen döms ut. Detta är ett beslut som med rätta mött hård kritik. Det gäller inte mi...

 • Höststämma på Forsmark

 • Kampanj på Stora Torget i Uppsala

  Kampanj på Stora Torget i Uppsala. Vi mötte många positiva Uppsalabor.

 • Vårddjungeln ska bli mindre snårig

  Vården uppfattas ofta av patienterna som en djungel. Vi behöver utreda hur bra vården samordnas i dag. Är det så att det finns stora brister, kan införandet av vårdlotsar vara en lösning på problemet, säger Miriam Eriksson (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen

  http://www.unt.se/uppsala/varddjungeln-ska-bli-mindre-snarig-1533119.aspx

 • Uppsala följer redan upp vårdboenden

  Vänsterpartiet kräver att vårdföretaget Caremas boenden ska granskas. Ebba Busch (KD), koommunalråd i Uppsala menar att man redan har en uppföljningsverksamhet. Kommer den verksamheten fram till att vårdboendena inte uppfyller kraven så åker man ut.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4800480

 • Nej till riksintag gör skola sårbar

  Forsmarks skola får medhåll av riksdagsledamoten Mikael Oscarsson i frågan om riksintag. Frågan förtjänar att tas upp, för att ta reda på om Jan Björklund (FP) har pejl på att Skolverket är så fyrkantigt som stoppar en skola som funnits i 25 år och som utexaminerat runt 1 500 elever kanske helt försvinner, säger han.

  http://www.unt.se/osthammar/nej-till-riksintag-gor-skola-sarbar-1513868.aspx