• Nedläggningen av Omtanken är vårdslös!

  Igår skrev Kristdemokraternas Ulla Johansson tillsammans med 3 andra företrädare för de borgerliga partierna i äldrenämnden att majoriteten har hanterat nedläggningen av Omtanken vårdslöst. Läs artikeln nedan eller via denna länk till UNT.

  DEBATT Ett av välfärdssamhällets viktigare åtaganden är att ge vård och service till våra medmänniskor som befinner sig i livets slutskede. Omtankens vårdenhet i Uppsala har gett trygg, kunnig och kvalitativ palliativ vård till de människor som behöv...

 • Lägg inte ned Omtanken!

  Läs debattartikeln på UNT:s hemsida genom att klicka här

  ___

  När alliansen fick förtroendet att utveckla Uppsala län och kommun 2006 så var det utifrån ett läge med starka motsättningar mellan kommun och landsting. Många utskrivningsklara äldre låg på Akademiska sjukhuset och väntade på platser i särskilda boenden. Efter åtta år är köerna borta, även om de nu riskerar komma tillbaka genom vänstermajoritetens kommunaliseringsprogram. Även när det gäller närvård har samarbetet varit...
 • Interpellation om palliativ vård

  Interpellation av Jonas Segersam (KD) med anledning av aviserad nedläggning av Omtanken

  För ett par år sedan inrättades ett särskilt Palliativt Centrum i Uppsala. Bakgrunden för kommunens del var att Omtanken flyttade från andra lokaler till Geneticum vid Ultuna. I samband med detta fick man till stånd en välkommen samordning av Uppsala kommuns och landstingets insatser för palliativ vård.

  Vi kristdemokrater är måna om att samarbetet mellan kommun och landsting skall utvecklas,...

 • Lägg inte energin på högriskprojekt!

  Debattartikel i Uppsalatidningen och Knivstabygden 28/5

  Lägg inte energin på högriskprojekt

  I Uppsala kommun vill nu Miljöpartiet dra med det nya vänsterstyret och hela Uppsala kommun in i ett högriskprojekt genom att bygga ett egna kommunala vindkraftverk. Enligt deras egna kalkyler skulle detta ge ett överskott på 2 miljoner kronor per år, men detta förutsätter att produktionskostnaden skulle vara 20-25 öre/kWh, vilket är långt ifrån de 50-60 öre/kWh som Energimyndigheten uppg...

 • Stå upp för familjen på första maj!

  Fredagen den 1 maj anordnar Kristdemokraterna traditionsenligt en familjemanifestation och folkfest i Uppsala, för att bilda opinion kring familjens stora betydelse i samhället.

  Att det behövs en stor, årlig manifestation till stöd för familjen blir mer och mer tydligt.

  I den röd-gröna regeringens familjepolitik är det inte barnens och familjernas behov som står i fokus. Istället är det är ambitionen att inskränka valfriheten och strömlinjeforma som är vägledande.

  Vi anse...

 • Orättvist monopol

  Vi motsätter oss den monopolisering det innebär om kommunen ansöker om att bli Fairtrade City, skriver fem allianskommunalråd, däribland Ebba Busch Thor (KD), på UNT debatt.

  Vi föreslår istället att Uppsala kommun ska förspråka rättvisa och hållbara produkter samt en mångfald av märkningar. Det är vad vi kommer att förespråka på kommunfullmäktiges sammanträde idag 23/2.

  Läs artikeln här

 • Uppsala lokalavdelning nominerar Ebba Busch Thor!

  Idag har årsmötet för Kristdemokraternas lokalavdelning i Uppsala beslutat att nominera Ebba Busch Thor till partiledare!

  Ebba har varit kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala Kommun sedan 2010. I valet 2014 fick Busch Thor 2 477 personröster vilket var fler kryss än någon annan politiker i kommunen.

  Busch Thor är också ledamot i partiets partistyrelse samt kristdemokraternas ersättare till Europaparlamentet. I valet 2010 gjorde kristdemokraterna i Uppsala under Busch Thor le...

 • Angående Uppsala kommuns budget

  Interpellation

  Till Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande ”Varför följer inte Uppsala kommun kommunallagen om budgeten?”

  I pausen under senaste kommunstyrelsesammanträdet frågade jag dig varför vi inte behandlar budgetfrågan inför kommunfullmäktige i november. Jag fick då svaret att frågan kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december. (mer …)

 • Små barngrupper i Uppsalas förskolor

  Ebba Busch Thor och Jonas Segersam i UNT idag: ”Av alla Uppsalas barn i åldern ett till fem år går 81 procent i förskolan. Efterfrågan på en förskoleplats är stor och alliansen har gjort betydande insatser för att kapa köerna och erbjuda en plats till alla familjer som så önskar. Men vi nöjer oss inte med en god tillgång till förskolan – förskolan ska även hålla en hög kvalitet. Kristdemokraterna är beredda att satsa för att storleken på barngrupperna ska bli mindre, särskilt för de all...

 • Trygghetboendegaranti för Uppsalas äldre

  Partiledarna för Alliansen har idag presenterat en ny satsning som garanterar alla äldre över 85 år en plats i ett trygghetsboende.

  (mer …)

 • KD: Fungerande tågtrafik ett måste

  Artikel i UNT

  Järnvägen måste behandlas som den kritiska del av det moderna samhällets infrastruktur den faktiskt är. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Ebba Busch (KD).

  Sedan nästan två veckor har den spårbundna trafiken mellan Uppsala och Stockholm i princip stått still. Trafiken återupptogs i mycket reducerad skala i förra veckan för att åter stå still under söndagen och måndagen. Sträckan mellan Stockholm-Uppsala står för Sveriges största regionalpendling. Tusentals männi...

 • Patienterna får vård allt snabbare i Uppsala län

  Även i april får landstinget del av den statliga kömiljarden. Landstinget får cirka 1,2 miljoner för att man klarar prestationskravet för att över 70 procent av patienterna får behandling inom 60 dagar.

  – Det är glädjande att se att våra satsningar börjar ge resultat i form av kortare väntetider. Patienterna i vårt län får vård allt snabbare och det är mycket tack vare vårdpersonalens goda arbete, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD).

  Man...

 • Ebba Busch Thor toppar kommunlistan

  Ebba Busch Thor är förstanamn på Kristdemokraternas valsedel till Uppsala kommun. Listan fastställdes av Kristdemokraternas årsmöte den 8 februari. Sedan 2010 är Ebba Busch Thor ett av fyra ledande kommunalråd i Uppsala. Hon är även ordförande i äldrenämnden.

   – Jag är glad och tacksam över förtroendet. Tillsammans med de andra i KD-teamet kommer jag att lägga fram förslag som ska göra Uppsala till den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i, säger Ebba Busch Thor...

 • Bidrag till föreningar för stöd till hemlösa EU-migranter

  Kommunstyrelsen kommer idag, onsdag 5 februari, fattat beslut om att bevilja ekonomiskt bidrag för akuta stödinsatser för hemlösa EU-migranter.

  Antalet hemlösa EU-migranter på gatorna i Uppsala har ökat de senaste åren. De har enligt de EU-bestämmelser Sverige står bakom rätt att vistas fritt i landet upp till tre månader med egen försörjning. Många är från östeuropeiska länder som är medlemmar i EU enligt uppgifter från bland annat polisen. Faktum kvarstår dock att de ofta bor i sin...

 • Busch Thor föreslås toppa kommunvalsedeln

  Ebba Busch Thor föreslås toppa Kristdemokraternas valsedel till Uppsala kommun. Busch Thor är sedan 2010 ett av Uppsalas fyra ledande kommunalråd i alliansmajoriteten. Hon är ordförande i äldrenämnden och ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse.

  – Ebba Busch Thor har visat förmåga att gå från ord till handling och förverkliga kristdemokratisk politik i praktiken. Hon är en färgstark, ansvarsfull och tydlig politiker djupt förankrad i den kristdemokratiska värdegrunden och hon...

 • Fler bostäder och nya spårvagnslinjer för 350 000 invånare i Uppsala!

  Kristdemokraterna i Uppsala kommun har idag presenterat en rapport med nya förslag för att öka Uppsalas attraktionskraft och göra staden mer tillgänglig och integrerad.

  Vi vill investera närmare nio miljarder kronor i ny infrastruktur, nya bostäder och kontorslokaler och bättre kollektivtrafik för att kunna öka Uppsala från 200 000 invånare till 350 000 invånare till år 2050.

  Bland annat vill vi bygga två nya spårvagnslinjer mellan Gränby och Gottsunda och mellan Stenhagen, via ...

 • Nu inför vi LOV för äldreboenden i Uppsala

  Den 2 oktober fattade Äldrenämnden beslut om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av vård- och omsorgsboenden för äldre. Detta gör det möjligt för utförare att starta ett nytt vård- och omsorgsboende enligt LOV, under förutsättning att de uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.

  2009 införde äldreminister Maria Larsson en ny lag (LOV) för att skapa valfrihet för äldre att välja sitt omsorgsboende och för att skapa större mångfald med...

 • Attefall presenterade Alliansbudgeten på Uppsala universitet

  Idag har civil- och bostadsminister Stefan Attefall presenterat Alliansens höstbudget på Uppsala universitet. Efter presentationen följde ett akademiskt inslag – opposition av nationalekonomiskt slag.

  Ministern gjorde mycket bra ifrån sig. Han svarade kunnigt och med stort engagemang på alla frågor. Även de från åhörarna, vilka till stor del utgjordes av studenter.

 • Kd-Uppsala välkomnar satsning på förenklade byggregler

  – Jag är väldigt glad att Stefan Attefall idag markerat att regeringens linje är att dagens byggregler är för strikta och motverkar byggandet av små billiga lägenheter. Men för mig är en förenkling av byggreglerna för ungdoms- och studentbostäder bara ett första steg. Det finns även andra grupper där många idag söker lite enklare och billigare lägenheter dessa bör också få möjligheten att hitta en boende som passar dem, säger Ebba Busch i en kommentar

  Idag har bostadsminister Ste...

 • Vi inför äldrepeng

  Uppsala har med sina drygt 200 000 invånare fler än 30 000 invånare som är över 65 år. Tiden då varje människa som passerat det magiska ålderstrecket 65 klassades som ”äldre” och därmed endast sågs som en del av en grupp med samma behov och önskemål är förbi.

  Äldreomsorgen har under alliansens ledning tagit viktiga steg i att möta detta förändrade synsätt. Förenklad biståndshandläggning och eget val inom hemtjänsten är två exempel på reformer som vi är stolta över. Det finns dock mycke...