This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

8 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från kommunfullmäktiges sammanträde 27 januari - som gick på drygt en timme och var helt fri från omröstningar och reservationer.

Kommunfullmäktige beslutade anta en Näringslivsstrategi för 2020--2024 - efter att näringslivschefen Oskar Lundgren gjort en dragning där han bl.a. berättade att antalet offentliga arbeten i kommunen minskat med 64 från 2009 till 2018, men att antalet privata arbeten i kommunen motsvarande period ökat med 255. Det finns hopp om framtiden i Vansbro kommun!
... Se merSe mindre

Se på Facebook

9 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Idag har Kristdemokraterna Vansbro skickat ut ett brev till alla medlemmar och informerat om betalning av medlemsavgiften på 150 kronor, om vår facebooksida, om årsmötet i februari och om planerad utbildning i ideologi och praktisk politik. Någon som inte fått medlemsbrev, men gärna vill ha så är det bara att höra av sig till undertecknad ordförande - det går givetvis bra även för nya medlemmar att få medlemsbrevet, det är bara att höra av sig./Torsten Larsson ... Se merSe mindre

Se på Facebook

9 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från årets sista sammanträde med kommunfullmäktige i Vansbro kommun 16 december:

Kommunfullmäktige beslutade bl.a:
1. Utöka kommunstyrelsens budget med 13,356 Mkr genom 7,5 Mkr tack vare nytt kostnadsutjämningssystem och resten genom sänkning av överskottsmålet från 2 till 0,4%.KD påpekade behovet av att det i statsbudgeten tillförs ökade medel för generella statsbidrag till kommunerna för att klara välfärden samt att budgetbeslutet i kommunfullmäktige i fortsättningen måste omfatta inte enbart anslag till kommunstyrelsen utan även fördelning till verksamheter.
2. Ingå borgen för Inlandståget AB med 500 tkr - M och KD gick på kommunstyrelsens förslag om borgen med 53 tkr motsvarande aktieägandet och lämnade reservation mot beslutet.
3. Anta ny VA-taxa för 2020 innebärande bl.a. höjning av brukningsavgifterna med 3% - detta efter omröstning som slutade 22-7 där en minoritet önskade oförändrad taxa.
4. Avslå motion från V om 6 timmars arbetsdag.
5. Avslå motion från S om införande av ISO 45001-standard om arbetsmiljöarbete - efter omröstning 16-12 där S fick stöd av V och KP.
6. Anse motion från KP om visselblåsarsystem besvarad med det arbete som pågår.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

10 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Årets sista sammanträde med kommunstyrelsen i Vansbro kommun hade god stämning och kommunalrådet bjöd på tårta (av egna medel och inte av skattemedel).

Bland besluten kan nämnas:

Kommunstyrelsen beslutade:
x Fastställa budget för 2020 innehållande krav på kostnadsreduceringar inom kommunstyrelsen mot idag på cirka 15 Mkr under förutsättning att kommunfullmäktige ökar ramen med 14,157 Mkr (7,5 för ny kostnadsutjämning, och 6,657 Mkr för minskat överskottsmål från 2 till 0,4%). Ökas ej ramen ökar kravet på kostnadsreduceringar med 14,157 Mkr
x Uppdra till förvaltningen fram till juni 2020 arbeta vidare med utredning av skolans organisation och i utredningen beakta elevprognoser, pedagogiska aspekter och ekonomiska aspekter. Det blir därmed inga större organisationsförändringar för läsåret 2020/2021
x Bibehålla dagverksamheten för dementa
x Till ny ledamot i utskottet leva och bo välja Dick Bergkvist

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
x Utöka budgeten för kommunstyrelsen med 14,157 Mkr (enligt ovan)
x Behålla oförändrad renhållningstaxa och införa möjlighet till tömning av brännbart avfall varannan vecka
Höja VA-taxan med 3% för brukningsavgifter och 5% för anläggningsavgifter
x Tacka ja till erbjudandet att gå med i Gysam (gymnasiesamverkan)
x Avslå motion om 6 timmars arbetsdag.

Det inlämnades reservationer mot en del beslut, men denna gång inga reservationer från kristdemokraterna.

Kommunfullmäktige behandlar dessa förslag vid årets sista sammanträde 16 december./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

10 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från kommunfullmäktige 18 november:

Kommunfullmäktige beslutade godkänna delårsrapport visande -4,5 Mkr godkändes. Prognosen för 2019 är på -20,4 Mkr och kommunstyrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för ekonomisk balans.

Till ny ersättare i kommunstyrelsen för kristdemokraterna valdes Dick Bergkvist att efterträda Christer Spett. Dick välkomnas därmed tillbaka till kommunstyrelsen efter några års frånvaro.
... Se merSe mindre

Se på Facebook