Snabbt sammanträde idag i kommunstyrelsen i Vansbro kommun - 15 ärenden på 30 minuter, god stämning och inga varken omröstningar eller reservationer utan full enighet i samtliga ärenden.

Bland besluten kan särskilt nämnas några förslag till kommunfullmäktige:

1. Anslå 2310 tkr för fortsatt fiberutbyggnad.
2. Förlängd tid till juni för återrapportering till kommunfullmäktige av projektet nytt särskilt boende (remiss till politiska partier till 31 mars).
3. Biblioteksplan för 2019--2022.
4. Kommunal borgen för Brandkåren Norra Dalarna.

För Kristdemokraterna deltog denna gång undertecknad och Christer Spett (ersättare för Nathalie Larsson Berglund)/Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

1 månad sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Ebba på besök hos Skavlan. Sänds i Svt klockan 21.00 ikväll fredag. Missa inte det./Torsten Larsson.Ebba Busch Thor (KD) är gäst hos Fredrik Skavlan fredag 15 februari 21.00 (SVT1). Missa inte det! ☺️ ... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kristdemokraternas partiavdelning i Vansbro kommun håller årsmöte torsdagen den 28 februari klockan 18.30. Plats: Ryggåsstugan, Snöån.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer de förtroendevalda som representerar kristdemokraterna i kommunen att informera om aktuella kommunala frågor som nya särskilda boenden för äldre i kommunen, eventuell flytt av avloppsreningsverk, invallning av Vansbro och drift av campingen i Vansbro.

Medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från måndagskvällens möte med kommunfullmäktige i Vansbro kommun.

Bland besluten märks försäljning av Herrgården direkt till Vansbrosimningen och att acceptera Malung-Sälen kommunfullmäktiges beslut att Västerdalarnas Utbildningsförbund likvideras. I beslutet understryks att det är angeläget att skyndsamt påbörja processen med avveckling i samverkan med ägarkommunerna och att verksamhetsövergång sker om möjligt vid årsskiftet 2019/2020 samt att det blir minsta möjliga påverkan på den dagliga verksamheten för elever och personal.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

På måndag 28 januari möts kommunfullmäktige i Vansbro kommun och bland ärendena finns försäljning av Herrgården och framtida verksamhet inom Västerdalarnas Utbildningsförbund.

När det gäller Herrgården är kommunstyrelsens förslag att Fastigheten Vansbro 11:1 styckas av och Herrgården säljs direkt till Vansbrosimningen. Försäljningspriset får inte understiga bokfört värde 431 000 kronor.

När det gäller Västerdalarnas Utbildningsförbund är kommunstyrelsens förslag:
1. Vansbro kommun accepterar Malung-Sälens kommunfullmäktiges beslut att Västerdalarnas Utbildningsförbund likvideras.
2. Vansbro kommun uppdrar till direktionen för Västerdalarnas Utbildningsförbund att skyndsamt påbörja processen med avveckling i samverkan med ägarkommunerna och att verksamhetsövergång sker om möjligt vid årsskiftet 2019/2020. Processen ska ske i samförstånd mellan ägarkommunerna och med minsta möjliga påverkan av den dagliga verksamheten för elever och personal.
3. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen för Västerdalarnas Utbildningsförbund att kalla till ett ägarråd för att komma överens om formerna och slutgiltig tidpunkt för likvidation.

Det är två långdragna ärenden som nu kommer upp till beslut i kommunfullmäktige och kristdemokraterna står bakom kommunstyrelsens förslag i båda ärendena.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Summerar årets andra beslutssammanträde med kommunstyrelsen i Vansbro kommun.

Bland besluten kan nämnas genomförande av upphandling av konsulter för projektering av ombyggnad, renovering och nybyggnad av hus 06 på Bäckaskog samt uppdrag till förvaltningen att träffa en överenskommelse med Adium Omsorg AB om förlängning t o m 2022-03-31 enligt gällande avtal (d v s nyttjande av den 2-åriga optionen gällande drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo).

För övrigt god stämning vid kommunstyrelsemötet som var klart på drygt en timme och genomfördes i enighet - inga reservationer.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Kommunstyrelsens första sammanträde för mandatperioden genomförd enligt planeringen med val av utskott. Kristdemokraterna finns representerade med ordinarie ledamöter i alla utskott enligt följande: Omsorgsutskottet Nathalie Larsson Berglund, leva och bo Christer Spett, utbildning och arbete Torsten Larsson (tillika ordförande) samt kommunstyrelsens arbetsutskott Torsten Larsson. ... Se merSe mindre

Se på Facebook