17 timmar sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Mitt främsta fokus ligger på valet till Vansbro kommunfullmäktige, men jag kandiderar också till Landstingsfullmäktige - här finns mycket att göra och inte minst gäller det att skapa bättre villkor för vårdpersonalen som verkligen behöver uppskattning och att delaktighet och inflytande prioriteras. Landstinget Dalarna måste arbeta på att behålla personalen och även rekrytera ny personal. För att det ska lyckas måste personalen lyssnas på.BÄTTRE VILLKOR FÖR VÅRDPERSONALEN

✔️ Jag vill arbeta för bättre arbetsförutsättningar för vårdpersonalen genom en bra personalpolitik för att behålla personal och rekrytera nya. Det handlar mycket om delaktighet och inflytande över det dagliga arbetet.

✔️ För mig är det viktigt att arbeta för bättre vägar och järnvägar i Dalarna, särskilt bra tågförbindelser via Dalabanan, bra kollektivtrafik som även är anpassade för personer med funktionshinder. Kollektivtrafiken i länet måste bli mer attraktiv för invånarna.

✅ Kryssa Torsten Larsson, Dala-Järna, på landstingslistan!
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Precis sett ett inslag i SVT Dalarna under torsdagskvällen inför kommunvalet i Vansbro. Inför programmet blev jag intervjuad och fick frågan varför väljarna i Vansbro kommun ska rösta på KD. Jag svarade för att vi vill arbeta kraftfullt för att få kommunens ekonomi i balans (överskott 2010-2016, underskott 2017 och sannolikt också 2018) och prioritera kommunens kärnverksamhet som förskolan (med små barngrupper i småbarnsavdelningar), skolan (prioritera arbetsvillkoren för lärare och elever) och äldreomsorgen (behålla privat utförare i Äppelbo på Bergheden, högre personalkontinuitet inom hemtjänsten mm). Det kom inte med i sändningen, men däremot vad vi ska prioritera ner - och då nämnde jag medfinansiering av projekt, konsultkostnader och att inte äga fastigheter där kommunen inte bedriver verksamhet som exempel. I vår valtidning som kommer nästa vecka till hushållen kommer våra förslag mer utförligt./Torsten Larsson ... Se merSe mindre

Se på Facebook

TORSDAG 16/8 20.00 I SVT1
UTFRÅGNING AV EBBA BUSCH THOR (KD)

Ebba är en av Sveriges skickligaste talare, en orädd politiker och partiledare för ett litet parti som vågar mycket och håller vad vi lovar. Den här utfrågningen måste du följa ifall du ska rösta i riksdagsvalet 9 september. Speciellt om du vill byta regering. För utan KD blir det inget.

Glöm dina fördomar om KD. Vi är ett frihetligt parti som bygger på en stabil etisk grund. En del tror att man behöver vara religiös för att rösta på KD. Inte alls. Vår politik bygger på samma kristna tradition och humanism som ligger till grund för det västerländska samhället.

UTAN OSS BLIR DET INGET REGERINGSSKIFTE
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kommunal parkeringsövervakning och flygfältet i Dala-Järna - se där de två ärenden som blev mest diskuterade vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen, för övrigt det sista sammanträdet före sommaruppehållet.

Under försöksverksamheten med kommunal parkeringsövervakning har 61 böter utfärdats till en total kostnad av c:a 29 tkr medan övervakningen kostat c:a 20 tkr, alltså ingen kostnad för kommunen. Beslutet blev att permanenta verksamheten, vilket jag stödde. Däremot lämnades tre reservationer mot beslutet.

Kommunstyrelsen beslutade teckna 30-åriga arrendeavtal och nyttjanderättsavtal gällande flygfältet i Dala-Järna. Endast reservation från KD, som nu konsekvent driver linjen att kommunen inte ska äga fastigheter där kommunen inte bedriver verksamhet./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook