Tidig valupptakt hos Kristdemokraterna

De inbjudna medlemmarna var engagerade i de intressanta diskussionerna

Kristdemokraterna i Vansbro kommun har haft tidig valupptakt på Dala-Järna hotell.

Tio kristdemokrater gjorde en avstämning av valprogrammet från 2010 och konstaterade att mycket av det kristdemokraterna då gick till val på har antingen genomförts eller är på gång. Glädjande är att den ekonomiska utvecklingen för kommunen gått åt rätt håll. Årets resultat har varit positivt tre år i följd 2010—2012 och väntas bli positivt även 2013 och låneskulden har minskat från ett tag över 100 miljoner kronor till 25 miljoner kronor 31/8 2013.

Torsten Larsson

Annat positivt är att det upplevda företagsklimatet förbättrats – enligt svenskt Näringslivs ranking från plats 201 år 2010 till plats 77 år 2013 -, att seniorboende nu finns även i Vansbro och att beslut fattats om att tillskapa ett familjeteam från 2014.

Bland frågor att arbeta med framåt lyftes en skola med god kvalitet särskilt fram och som förslag fanns betoning av bemötande och tidiga insatser. Andra synpunkter var mer aktiviteter inom äldreomsorgen, mindre barngrupper inom förskolan och fortsatt arbete för en ekonomi i balans.

KD delade ut pris för ideella insatser

utmarkelse-utdelning-2013
I drygt två år har eldsjälarna i Nås erbjudit flyktingarna hjälp, musik, umgänge, lekar, kulturutbyte och kaffe. ”Coffee House” som flyktingarna själva började kalla onsdagsträffarna är nu så populärt att personalen på migrationsverket måste söka sig dit om de vill träffa några asylsökande. I veckan belönades de med Kristdemokraternas pris för ideellt arbete.
När Kristdemokraterna Vansbro delade ut sin Utmärkelse för betydande ideella insatser för första gången gick det till medarbetarna på Coffee House i Nås. Syftet med priset är att uppmuntra de frivilliga arbeten som uträttas i kommunen med hopp om att det ska smitta av sig.
– Samhället måste vara större än det offentliga. Utan en ideell sektor vore det omöjligt för samhället att fungera och kunna möta alla behov, fastslog Torsten Larsson, ordförande i Kristdemokraterna Vansbro, för de som samlats med anledning av det nyinstiftade priset.

Det var den 27 juli 2011 som dörrarna öppnades för flyktingarna för första gången som ett enkelt välkomnande till Sverige, och till Nås. Lokalen som fanns att tillgå var missionshuset och bullarna var då som nu hembakade.
– Samma kväll frågade de om de fick komma tillbaka nästa vecka. Då var ju svaret ja, förstås, berättar Berit Karlsson. Sedan dess har de utan undantag haft öppet varje onsdag eftermiddag. Programmet anpassas kväll för kväll eftersom språkbarriären ofta kommer i vägen, men musik är ett stående inslag som alltid uppskattas.
– Sångerna blir svenskalektioner också för både barn och vuxna när vi sjunger ”Klappa händerna” och ”Huvud, axlar, knä och tå” med rörelser.
De flesta kan bara lite engelska, men där tar man datorn till hjälp och försöker med hjälp av översättningsprogram förklara allt ifrån vilken sida av vägen man får cykla på till vad det står i ett kommunalt brev eller hur allemansrätten fungerar.

Att det är liv i luckan råder det inget tvivel om, men enligt Kerstin Jons har det varit både roligt och påfrestande:
–De asylsökande är väldigt tacksamma, men det är klart det känns jobbigt när de man har lärt känna plötsligt kan vara borta, suckar hon och berättar att det bara är en familj som är kvar av de som kom från början. För tillfället bor 41 personer i de lägenheter som Migrationsverket hyr i Nås.

– Ni är otroligt duktiga på att välkomna de asylsökande som kommer till oss, uppmuntrade Torsten tacksamt och överlämnade tillsammans med ett inramat diplom också ett presentkort hos den lokala restaurangen dit eldsjälarna nu kan gå och unna sig en måltid tillsammans.