NU KAN DU RÖSTA I EU-VALET 2014 – GÖR DET!

Här kan du läsa information från Vansbro kommuns hemsida om EU-valet 2014

Valet till europaparlamentet genomförs den 25 maj 2014. Alla medlemsländer i EU går då till valurnorna för att välja total 751 ledamöter till parlamentet som är unionens direktvalda organ. Antal ledamöter är baserat på folkmängd och Sverige har 20 mandat.

Öppettider under valdagen
Vansbro bibliotek 08.00 – 21.00
Dala-Järna bibliotek 08.00 – 21.00
Nås Nederborgs skola 08.00 – 13.00, 16.00 – 21.00
Äppelbo Berghedens skola 08.00 – 13.00 , 16.00 – 21.00

Förtidsröstning
Samtliga lokaler har förtidsröstning under hela öppettiden på valdagen. Dala-Järna och Vansbro har förtidsröstning vid ytterligare tillfällen enligt följande:
Vansbro, biblioteket
7 maj klockan 15.00 – 18.00
9 maj klockan 11.00 – 13.00
12,13,14,15,16 maj klockan 15.00 – 18.00
19,20,21,22,23 maj klockan 11.00 – 13.00, 15.00 – 18.00
25 maj klockan 08.00 – 21.00

Dala-Järna, biblioteket
13 maj klockan 15.00 – 18.00
15 maj klockan 15.00 – 18.00
20 maj klockan 15.00 – 18.00
22 maj klockan 15.00 – 18.00
25 maj klockan 08.00 – 21.00

Onsdagsräkning
Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra rösträkning, allmänt kallad onsdagsräkning. Vid onsdagsräkningen behandlar kommunen:
– De förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen
– De förtidsröster som inte granskats i vallokalen (Förtidsrsöter från andra kommuner, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som aldrig skickats ut till vallokal eller kommit till kommunen efter valdagen)

Onsdagsräkningen är ett offentligt sammanträde och kommer att äga rum onsdagen den 28 maj klockan 10.00 i Järnarummet som ligger på övre våningen i Medborgarhuset.

Mer info om EU-valet finns på EU-upplysningens temasida.