Använd din röst i valet till kommun, landsting och riksdag!

Texten finns också på följande länk på Vansbro kommuns hemsida:

http://www.vansbro.se/organisation/val-2014/rkl-val-2014

Den 14 september 2014 är den stora valdagen i Sverige. Då väljs nytt kommunfullmäktige på lokal nivå, nytt landstingsfullmäktige på regional nivå och en ny riksdag på nationell nivå.

Den svenska demokratin är att betrakta som vital då Sverige generellt har ett gott valdeltagande med siffror på uppåt 85% röstande. Högt valdeltagande är viktigt för demokratins legitimitet.

Till riksdagen väljer vi 349 ledamöter. Antalet ledamöter till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige kan variera mellan kommunerna och länen. Kommunfullmäktige i Vansbro kommun har 31 ledamöter och landstingsfullmäktige i Dalarna har 83 ledamöter.

Öppettider under valdagen
Vansbro bibliotek                                         08.00 – 20.00
Dala-Järna bibliotek                                     08.00 – 20.00
Nås Nederborgs skola         08.00 – 13.00, 16.00 – 20.00
Äppelbo Berghedens skola  08.00 – 13.00 , 16.00 – 20.00

Förtidsröstning
Samtliga lokaler har förtidsröstning under hela öppettiden på valdagen. Dala-Järna och Vansbro har förtidsröstning vid ytterligare tillfällen enligt följande:
Vansbro, biblioteket
27,28 augusti klockan 15.00 – 18.00
29 augusti klockan 15.00 – 17.00
1,2,3,4 september klockan 12.00 – 18.00
5 september klockan 12.00 – 17.00
8,9,10,11 september klockan 11.00 – 18.00
12 september klockan 11.00 – 17.00
13 september klockan 10.00 – 13.00
14 september klockan 08.00 – 20.00

Dala-Järna, biblioteket
september klockan 14.00 – 18.00
september klockan 14.00 – 18.00
september klockan 14.00 – 18.00
11 september klockan 14.00 – 18.00
14 september klockan 08.00 – 20.00

Onsdagsräkning
Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra rösträkning, allmänt kallad onsdagsräkning. Vid onsdagsräkningen behandlar kommunen:
– De förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen
– De förtidsröster som inte granskats i vallokalen (Förtidsröster från andra kommuner, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som aldrig skickats ut till vallokal eller kommit till kommunen efter valdagen)

Onsdagsräkningen är ett offentligt sammanträde och kommer att äga rum onsdagen den 17 september klockan 10.00 i Järnarummet som ligger på övre våningen i Medborgarhuset.

 

Senast uppdaterad: 4 augusti 2014
Uppdaterad av: Timmie Aspelin
Informationsansvarig: Timmie Aspelin

Kontak