Första styrelsemötet för året genomfördes i Nås.

Torsten vid ordförandeklubban som vanligt. Kvällens värd skymtas bakom blommorna.
Ikväll var det styrelsemöte hemma hos Siv i Nås. God uppslutning med även en representant från valberedningen på plats. Förutom rapporter från diverse sammanträden ägnades nämligen en stor del av kvällen till kommande årsmöte som kommer gå av stapeln den 5 februari klockan 18:30. Håll utkik efter annonser i lokalbladet gällande plats.

Vi satt en stund och diskuterade ett kommande ärende till Kommunstyrelsen gällande huruvida kommunen ska erbjuda barnomsorgsplats i fall vid delad vårdnad. Det är lite av ett moraliskt dilemma. Generellt sägs det vara negativt för små barn att vara i två olika grupper. Samtidigt ses det förstås också som negativt för barnet att inte kunna vara hos båda sina föräldrar.
Ekonomiskt är det en förlust eftersom förskolan kan behöva ta höjd för en hel plats medan man får betalt av den andra kommunen endast för en halv. Vi var dock helt överens om att vi vill lämna det beslutet till föräldrarna. Alla förstår förstås att vad som är bäst för barnet i ett sådant här fall kan variera från situation till situation. Vi kan inte som politiker kategoriskt ta ett sådant finkänsligt beslut över familjernas huvuden. Det måste vara upp till föräldrarna att avgöra.

Siv bjöd på gott fika och vi hade mycket trevligt.

Samuel och Josephine hade det gott i den mjuka soffan.