MÅNGA SAMTAL VID MARKNADEN

Kristdemokraterna fanns under lördagen på plats vid Guldmarknaden i Dala-Järna. Det blev många samtal inom olika områden. Frågor som kom upp var: Hur förbättra integrationen, stoppa ökad kvotering i föräldraförsäkringen, stoppa spelreklam på TV och rädda vårdcentralen. Mest uppskattat var nog ändå KD-karamellerna som uppskattades och nästan tog slut.

KRISTDEMOKRATERNA PÅ GULDMARKNADEN

På lördag den 13 juni kommer kristdemokraterna att finnas på Guldmarknaden i Dala-Järna. Vi lyssnar till synpunkter och svarar på frågor – kommunala frågor om bland annat skolan och äldreomsorgen, landstingsfrågor om bland annat hälso- och sjukvården, regionala frågor om bland annat kollektivtrafiken och riksfrågor om bland annat integration och familjer. Välkommen och besök oss med synpunkter och frågor!

Styrelsemöte 1 juni

Kristdemokraterna i Vansbro lokalavdelning håller styrelsemöte hos Andre Ihlar. Styrelsen resonerar om ärenden till kommunstyrelsens sammanträde 9 juni om bl a taxa för fiberanslutning och investering Rättargården vid Snöån. Avdelningen kommer att medverka vid Guldmarknaden i Dala-Järna lördagen den 13 juni och finnas på plats för att svara på frågor om hur kristdemokraterna ställer sig kring olika frågor som berör Vansbro kommun, Landstinget Dalarna (Landstingsfullmäktige har möte 15-16 juni) och Sverige,