Det här vill vi göra i Vansbro

I kristdemokraterna försöker vi göra kommunen till en bättre plats att bo på för oss själva och de som kommer efter. Vi vill ta vårt ansvar inom alla de områden som berör kommunala verksamheter och beröringsområden. Vi utgår från vår värdegrund, lyssnar på kommuninvånarna och resonerar utifrån erfarenheter och kunskap.

Kristdemokraternas valprogram 2018
För Vansbro Kommun

  • Högst 12 barn per småbarnsgrupp i förskolan
  • Pedagogisk omsorg kvar som komplement till förskolan
  • Prioritering av arbetssituationen för personal och elever i skolan
  • Brukare av hemtjänsten besöks av högst 12 personal på 14 dagar
  • Förlängt avtal med Adium Omsorg i Äppelbo
  • Stärkt politisk styrning av övergripande förvaltningsorganisation
  • Minska behovet av chefer genom förstärkt stöd
  • Rimliga renhållningsavgifter för fritidshus i kommunen

Kristdemokraterna i Vansbro Prioriterar kommunens kärnverksamheter som förskola, skola och äldreomsorg

Små barn behöver uppmärksamhet. Därför vill vi införa ett tak på 12 barn per småbarnsgrupp i förskolan. Kristdemokraterna önskar valfrihet inom barnomsorgen och vill behålla pedagogisk omsorg (familjedaghem) som komplement till förskolan.

För att förbättra skolans resultat behövs insatser för att behålla och rekrytera personal. Därför vill vi särskilt arbeta med personalens och elevernas arbetssituation samt prioritera skolan extra i budgetarbetet.

För äldres trygghet är det viktigt med god personalkontinuitet och att man känner igen och är trygg med den personal man har kontakt med. Vi vill därför att högst 12 olika personer i hemtjänsten besöker en brukare under en 14-dagarsperiod. Vi vill fortsatt ha särskilda boenden med hög kvalitet i både Vansbro och Äppelbo. Vi önskar förlängning av avtalet med Adium Omsorg i Äppelbo.

Kristdemokraterna vill stärka den politiska styrningen av den övergripande förvaltningsorganisationen och minska behovet av chefer genom förstärkt stöd. För att prioritera förskolan, skolan och äldreomsorgen behöver verksamheter effektiviseras och annat prioriteras ner. Kommunen ska inte äga fastigheter där inte kommunal verksamhet bedrivs, inköpsverksamheten ska effektiviseras, anlitande av konsulter prövas noga och stor restriktivitet ska gälla beträffande medfinansiering av projekt. Ordning, reda och ansvar ska prägla den kommunala förvaltningen. Kristdemokraterna har motionerat om justerade renhållningsavgifter för fritidshus för de som äger bostadshus i kommunen. Vi kommer bevaka frågan och avvaktar den rättsliga prövningen av överklagan av kommunfullmäktiges beslut om renhållningstaxor för 2018.

Kristdemokratiska Studentförbundet har tagit fram en introduktion till kristdemokratisk filosofi som du kan läsa som pdf här.