Lokalavdelningens årsmöte 17 februari 2014

Då är det dags för årsmöte. Alla medlemmar hälsas välkomna till Snöå Bruk kl. 19.00.

Vi börjar med kaffe/the/mineralvatten & en god smörgås.

Sedan är det sedvanligt årsmöte.

Extra i år är att vi ska fastställa kommunvalslistan inför valet i höst.

Varmt välkomna!

/Styrelsen