Styrelsemöte 1 juni

Kristdemokraterna i Vansbro lokalavdelning håller styrelsemöte hos Andre Ihlar. Styrelsen resonerar om ärenden till kommunstyrelsens sammanträde 9 juni om bl a taxa för fiberanslutning och investering Rättargården vid Snöån. Avdelningen kommer att medverka vid Guldmarknaden i Dala-Järna lördagen den 13 juni och finnas på plats för att svara på frågor om hur kristdemokraterna ställer sig kring olika frågor som berör Vansbro kommun, Landstinget Dalarna (Landstingsfullmäktige har möte 15-16 juni) och Sverige,