Tidig valupptakt hos Kristdemokraterna

De inbjudna medlemmarna var engagerade i de intressanta diskussionerna

Kristdemokraterna i Vansbro kommun har haft tidig valupptakt på Dala-Järna hotell.

Tio kristdemokrater gjorde en avstämning av valprogrammet från 2010 och konstaterade att mycket av det kristdemokraterna då gick till val på har antingen genomförts eller är på gång. Glädjande är att den ekonomiska utvecklingen för kommunen gått åt rätt håll. Årets resultat har varit positivt tre år i följd 2010—2012 och väntas bli positivt även 2013 och låneskulden har minskat från ett tag över 100 miljoner kronor till 25 miljoner kronor 31/8 2013.

Torsten Larsson

Annat positivt är att det upplevda företagsklimatet förbättrats – enligt svenskt Näringslivs ranking från plats 201 år 2010 till plats 77 år 2013 -, att seniorboende nu finns även i Vansbro och att beslut fattats om att tillskapa ett familjeteam från 2014.

Bland frågor att arbeta med framåt lyftes en skola med god kvalitet särskilt fram och som förslag fanns betoning av bemötande och tidiga insatser. Andra synpunkter var mer aktiviteter inom äldreomsorgen, mindre barngrupper inom förskolan och fortsatt arbete för en ekonomi i balans.