Christer Spett

Christer Spett

Jag är 45 år och jag bor i Dala-Järna med min fru och våra 2 barn. Jag har varit medlem i Kristdemokraterna sedan 1997. Anledningen till att jag är politiskt engagerad är att jag bryr mig! Jag vill vara med och påverka det som händer omkring mig och berör min vardag.

Varför Kristdemokrat? För att det är det parti som står mina egna personliga värderingar närmast. Ett parti som tydligt står upp för familjens och dom svaga och behövande i vårt samhälle.

Ett av Kristdemokraternas ledord är att vi jobbar för Subsidiaritetsprincipen. Den innebär att alla beslut ska fattas på så låg nivå och så nära som möjligt kring dom det berör. Det tycker jag är självklart och jag är övertygad att det blir det billigaste och bästa för alla.

Jag jobbar för att kommunens kärnverksamheter ska fungera väl och ha tillräckliga resurser. Dit hör bland annat skola, äldrevård, räddningstjänst, vatten och avlopp samt kommunala vägar. Jag brinner för en omsorg och skola där individens behov och utveckling står i centrum. En skola som tar hänsyn till elevernas förutsättningar där elevernas utveckling skall uppmuntras att växa som individer och gruppmedlemmar.

Jag verkar för att kommunens ekonomi skall vara i balans och gå ihop. Där nytta alltid går före nöje. Där långsiktig planering och kollektivt ansvarstagande är absolut nödvändigt.

Som politiskt engagerad önskar jag att fler ska engagera sig och ta ansvar för det som vi har gemensamt. Dina åsikter är viktiga och jag lyssnar gärna till vad du tycker. Tveka inte att höra av dig.

Hälsningar Christer Spett
E-post: spett68@gmail.com
Mobil: 070-665 14 95