Siv Hansson

Siv HanssonJag är senior och bor i Nås.

I mitt yrkesliv har jag från 1970 arbetat till största delen i äldreomsorgen i Vansbro kommun. Jag har sedan 1988 arbetat som chef och biståndshandläggare i olika hemtjänstdistrikt. Från 2002 och fram till pensioneringen 2009 enbart biståndshandläggare.

Jag är nu pensionär, men min tid fylls av ideellt arbete bland asylsökande flyktingar som bor i Nås. Bland annat är jag medansvarig för en samlingsplats i Nås som benämns Coffee House, vilket är öppet varje onsdag och har varit det sedan sommaren 2011 då de första flyktingarna kom till Nås.

För mig är det viktigt med en bra äldreomsorg. En fungerande hemtjänst där man kan känna sig trygg i det egna hemmet hela dygnet, men också väl fungerande särskilda boenden där även makar kan bo tillsammans.

För mig är det viktigt med bra barnomsorg och en bra fungerande skola. Det är viktigt att både de unga och vårdnadshavare känner sig trygga. Det är också av vikt att lärarna får det stöd som behövs för att göra ett gott arbete.

Det är också viktigt att det finns ett öppet klimat för invandrare så även de kan känna sig trygga och må bra i vår kommun.

E-post: siv.brusgatan@hotmail.com
Telefon: 0281-302 75