• Ge äldre det liv de förtjänar!

    # Slopa pensionärsskatten. Pension är uppskjuten lön. # Ta tillvara äldre i arbetslivet. Tag bort den särskilda löneskatten för äldre. # Inför en äldreboendegaranti. Minska otrygghet och ensamhet. # Inför hemtagningsteam. Öka tryggheten efter sjukhusvistelser. # Låt mormor vara med barnen. Gör det möjligt att överlåta föräldrapenningdagar fritt mellan föräldrarna och till närstående som mor- och farföräldrar.