• Styrelsen

  Ordförande Roger Kardemark
  Vice Ordförande Morgan Börjesson
  Kassör Karl-Gunnar Svensson
  Ledamot Anki Herdell
  Ledamot Gunnar Lyngsaa
  Ledamot Pelle Johansson
  Ledamot Boris Melvås
  Ersättare Ingemar Svalander
  Ersättare Björn Jonasson
  Ersättare Christina Svalander