• Toppkandidater

   

   

   

   

   

  Morgan Börjesson Toppkandidat till kommunfullmäktige
  Har arbetat som arbetsmiljöingenjör, Väröbacka

  – Varberg är en bra kommun att bo och leva i och vi står nu inför en spännande
  utveckling och tillväxt i kommunen. Vi inom KD verkar för att hela kommunen skall
  vara delaktiga i denna tillväxt då centralort och landsbygd är beroende av varandra.
  Vi arbetar för en landsbygd med självförtroende med god kommunal service och trygghet.
  En röst på KD är en röst på de värderingar som vi byggt vårt land på och det är också en
  röst för en väl fungerande välfärd där alla skall känna sig trygga i vetskapen om en god
  och fungerande sjuk vård och äldrevård efter individens behov.
  Vi vill se mindre barngrupper i våra förskolor och vi måste ha resurser för att möte våra
  barn och ungdomars psykiska ohälsa genom en satsning på elevhälsan.

   

   

   

   

   

   

  Roger Kardemark, andranamn på kommunlistan
  Har arbetat som Leg. Biomedicinsk analytiker numera Senior, Varberg

  -Viktigaste politiska område är familjepolitiken samt skola och barnomsorg.
  Trygga familjer ger ett tryggt samhälle. Goda normer och värderingar överförs vid köksbordet,
  och skapar grunden för framtiden, först i skolan och vidare i livet.

   

   

   

   

   

   

  Anki Herdell tredjenamn på kommunlistan
  Arbetar som Förskollärare, Veddige

   

   

   

   

   

   

   

  Reneé Ljung fjärdenamn på kommunlistan
  Arbetar som Sjuksköterska, Varberg