• Jobb och näringsliv

  Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir lättare att driva företag. En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. Värmdö har halkat ner i rankningar av kommuners företagsklimat. Det måste vi vända. Ytterst är det en fråga om attityder, service och förståelse för företagens vardag och villkor. Genom ett bra företagsklimat lockar vi fler företag till kommunen vilket ger jobb och ökade skatteintäkter.

   

  Kristdemokraterna anser att:

  • Värmdö successivt ska stiga i Svenskt Näringslivs rankning över företagsklimatet i kommunsektorn. Visionen ska vara att Värmdö ska bli en av Sveriges tio-i-topp rankade kommuner när det gäller näringslivsklimat.
  • kommunen bör anställa en Företagarlots, som ska fungera som en länk mellan kommunens olika nämnder och företagaren.
  • upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för kommunen.
  • kommunen bör så långt möjligt dela upp kontrakten för att underlätta för små- och medelstora företag att delta i upphandlingar.
  • kommunledningen bör varje månad genomföra åtminstone två företagsbesök.
  • kommunen ska inte äga bolag som driver verksamhet på den öppna marknaden, d v s konkurrerar med privata företag.
  • Näringslivsnämnden ska i samverkan med näringslivet intensifiera arbetet för att fler personer långt från arbetsmarknaden ska kunna få praktikplats och arbete.