• Värna och utveckla skärgården

  Kristdemokraterna vill verka för förbättrade förutsättningar att både bo och verka i skärgården. Skärgården är ett viktigt turistmål och vill vi att den hållbara turismen ska öka måste människor både kunna bo och driva verksamhet i skärgården. Allt hänger ihop.

  KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT

  • den digitala infrastrukturen är avgörande för den bofasta befolkningen, exempelvis tillgång till bredband, fjärrundervisning i skolorna, tillgång till läkare och hjälp för de äldre via digitala kanaler.
  • strandskyddsregelverket måste göras om. Idag försvårar det en utveckling av boende i skärgården.
  • ambulanshelikoptern räddar liv och har en given plats på Värmdö.
  • Horstensleden ska inte byggas.
  • avloppsfrågan i skärgården ska lösas.
  • näringslivet i skärgården ska breddas och underlättas.
  • kommunen ska utreda hur vattenvägarna kan utnyttjas bättre för arbetsplatspendling.