• Trafikborgarrådet är ute och cyklar

    -Trafikborgarrådet i Stockholm är ute och cyklar i vanlig ordning. Förslaget att ta bort ytterligare ett bilkörfält vid Slussen är verklighetsfrånvänt. Det säger Anders Josephsson, ordförande för Kristdemokraterna i Värmdö, med anledning av att trafikborgarrådet i Stockholm, Daniel Hellden, MP,  redan till våren 2018 vill ta bort ett körfält för bilarna vid Stadsgårdsleden för att maka plats åt cyklister.

    -Redan sitter bilisterna i oändliga köer vid Slussen. Att göra situationen ännu...

  • Egen gymnasieskola inom kommunen

    Värmdö kommuns utbildningsnämnd har för överskådlig tid avgjort frågan om kommunen ska satsa på en ny egen gymnasieskola inom kommunen. Av dagens 1700 Värmdöelever på gymnasienivå, går endast 266 elever på våra egna gymnasium i Gustavsberg eller Gullmarsplan. Under ett antal år har alltfler elever sökt sig ut till andra kommuners egna eller fristående gymnasieskolor.

    Slutsatsen blir att det inte går att investera flera hundra miljoner kr på en skola som det inte finns elever… till.