• Här är laget för kommande mandatperiod

  Här är laget som ska sitta i nämnder och styrelser för Kristdemokraterna i Värmdö kommande mandatperiod! (mer…)

 • Engelska Skolan till Värmdö

  Nyfikenhet och sökandet efter kunskap är ett grundläggande drag i den mänskliga naturen. Skolan har i uppgift att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt att nå dun fulla potential. Att välja en skola ska vara en rättighet.

  Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om att Turako blir byggherre för grundskolan i Charlottendal och deras samarbetspartner är den välrenommerade Engelska Skolan. Vi väntar nu på att skolinspektionen godkänner Engelska Skolans ansökan om etablering med...

 • Bräddledning till Hemmesta Träsk stängs

  Under senare tid har bräddningar till Hemmesta Träsk diskuterats och debatterats flitigt och skapat oro bland de boende i området. På gårdagens nämndsammanträde med Tekniska nämnden tog nämnden beslut om att helt sonika stänga bräddledningen till Hemmesta Träsk. Hemmesta avloppstation har två bräddledningar och den ena mynnar ut i Hemmesta Träsk.

  P-O Fransson, kristdemokraternas representant i nämnden, var drivande och är glad över beslutet:

  -Det här är det enda rätta. Nu pågå...

 • Förändringar i Kristdemokraterna Värmdö

  Peter Brännström blir från 3 april ny ordförande i Värmdö kommuns Vård- och omsorgsnämnd. Han efterträder Jan Dolk som trappar ned sina uppdrag. Anna Lipinska blir ny ledamot i kommunstyrelsen för KD och ny gruppledare.

  På gårdagens kommunfullmäktige i Värmdö valdes Peter Brännström till ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden efter Jan Dolk.

  Peter Brännström är managementkonsult och har lång ledarskapsbakgrund från bland annat Posten och PostNord. Mellan 2004 och 2014 var han produ...