• Kristdemokraterna glömmer inte de äldre

    Kristdemokraterna glömmer inte de äldre, de som varit med och byggt det samhälle vi lever i idag. Kristdemokraterna har ett brett program för en bättre äldrepolitik. Nu senast i Kristdemokraternas vårmotion i riksdagen föreslås en rad satsningar för att ge de äldre en god omsorg:
    – Hemvård för äldre. Alla äldre ska ha rätt till hemsjukvård. 122 000 vårddygn inom slutenvården skulle kunna undvikas genom att skapa en bättre personcentrerad organisation runt äldre med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov.
    – Alla kommuner ska erbjuda äldre samtal. Vissa kommuner bjuder idag in äldre till samtal om livssituationen och hälsa. Det kan bidra till att bryta ensamhet, skapa trygghet, främja hälsa och upptäcka medinska behov i tid. Vi anser att alla kommuner ska erbjuda dessa samtal till äldre.
    Tycker du också att kvalitén på ett samhälle avgörs hur vi behandlar de äldre så ska du rösta på Kristdemokraterna den 9 september.