• Elisabeth Kihlström, Regionråd

    Värmlänningarna har rätt till en vård i världsklass. Många kroniskt sjuka, liksom äldre och personer med många sjukdomar, tvingas idag åka ut och in på sjukhus. Det är inte bara krångligt, det är dessutom ohälsosamt och ovärdigt.

    Av den anledningen vill vi att fler ska kunna få mer vård hemma, även läkarvård

    Andra upplever att man tvingas stå i långa telefonköer för att sedan få beskedet att telefontiden är slut. Detta är oacceptabelt! Därför vill vi införa en kontaktgaranti.

    Vi vill även ha dygnetruntöppna vårdcentraler i våra större kommuner och fler kvällsöppna vårdcentraler generellt. På så sätt ökar tillgängligheten och akuterna kan fokusera på just akutsjukvård. Idag finns stora skillnader mellan sjukvården i olika delar av landet både vad gäller kvalitet och väntetider.

    För att vården ska bli mer jämlik i hela landet anser vi att staten ska ta över huvudansvaret för sjukhusvården.