• En sjukvård i världsklass

  Förstatliga sjukhusvården
  Idag finns stora skillnader mellan sjukvården i olika delar av landet både vad gäller kvalitet och väntetider. För att vården ska bli mer jämlik i hela landet anser vi att staten ska ta över huvudansvaret för sjukhusvården. Därtill vill vi återinföra kömiljarden för att minska köerna.

  Mobila team
  Värmlänningarna har rätt till en vård i världsklass. Många kroniskt sjuka, äldre och personer med många sjukdomar, tvingas idag åka ut och in på sjukhus. Det är inte bara krångligt, det är dessutom ohälsosamt och ovärdigt. Av den anledningen vill vi att fler ska kunna få mer vård hemma, även läkarvård.

  Dygnetruntöppna vårdcentraler
  KontaktgarantiI våra större kommuner vill vi ha dygnetruntöppna vårdcentraler och på andra orter ska fler vårdcentraler vara kvällsöppna. På så sätt ökar tillgängligheten och akutmottagningarna kan fokusera på just akutsjukvård. Du ska känna dig trygg med att du får rätt vård när du behöver den.

  Äldrevaccinationsprogram
  Äldre har mycket att vinna på att slippa sjukdomar som går att förebygga. Vaccination är ett mycket effektivt sätt att främja hälsa och förebygga sjukdomar som ibland kan ge livslånga komplikationer. Vi vill avgiftsfritt erbjuda alla äldre ett vaccinationsprogram där vaccination mot influensa och pneumokocker även vaccination mot Bältros ska ingå. Dessutom vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta om behov av påfyllnadsdos finns.

  Hemtagningsteam
  När en äldre person varit en tid på sjukhus är hemkomsten en kritisk tidpunkt. Många kan med rätt rehabilitering återkomma till ett aktivt liv. Men om man blir sittande eller i värsta fall liggande är det svårt att senare ”komma tillbaka”. Vi arbetar idag tillsammans med bland annat Karlstads kommun med hemtagningteam där intensiv rehabilitering ingår de första veckorna. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt. Det vill vi fortsätta utveckla.