• – Hammrö

  1. Mattias Joelsson, projektledare, Götetorp
  2. Marianne Carlsson, upphandlingskonsult, Lillängen
  3. Kenth Carlsson, civilingenjör, Lillängen
  4. Petra Weström, dialyssjuksköterska, Lövnäs
  5. Magnus Eriksson, officer, Rud
  6. Sten-Ove Jönsson, sjöingenjör, Gunnarskär
  7. Barbro Thelaus, undersköterska, Edsviken
  8. Lars Larsson, officer, Götetorp
  9. Anna Joelsson, distriktssköterska, Götetorp
  10. John R Pettersson, officer, Hammar
  11. Agneta Gottlow-Pettersson, speciallärare, Hammar
  12. David Hellholm, professor em., Hammar
  13. Berit Hellholm, fil. kand., Hammar
  14. Lena Lindström, verksamhetsutvecklare, Skoghall