• Landstinget/regionen

  1. Elisabeth Kihlström, landstingsråd, Karlstad
  2. Mattias J Fröding, gymnasielärare, Karlstad
  3. Agneta Nilsson, distriktssköterska, Årjäng
  4. Kenth Carlsson, civilingenjör, Hammarö
  5. Monica Ståhl, adjunkt, Storfors
  6. Kjell-Arne Ottosson, lärare, Töcksfors
  7. Susanne Engstad Clarke, butikschef, Arvika
  8. Jonny Mattsson, överste, Karlstad
  9. Sara Kihlström, lärare, Karlstad
  10. Mattias Joelsson, projektledare, Skoghall
  11. Stefan Moberg, företagare, Töcksfors
  12. Catharina Hellgren, socionom, Karlstad
  13. Rolf Örnborg, ljudtekninker, Sunne
  14. Johan Lokander, platschef, Skattkärr
  15. Anders Gustafsson, undersköterska, Charlottenberg
  16. Catarina Jansson, enhetschef, Åmotfors
  17. Ellen Skaare Håkansson, administratör, Kristinehamn
  18. Erik Nilsson, kommunalråd, Karlstad
  19. Jan Länsberg, gymnasielärare, Karlstad
  20. Fredrik Roos, lärare, Karlstad
  21. Marie Ullenius, socionom, Karlstad
  22. Kjell Gillberg, teol. kand., fil. kand., Karlstad
  23. Marianne Carlsson, upphandlingskonsult, Hammarö
  24. Sten-Ove Jönsson, sjöingenjör, Skoghall
  25. Mogens Nielsen, pastor, Töcksfors
  26. Peter Kullgren, bitr. partisekreterare, Karlstad