• Kalender

  På gång hos Kristdemokraterna Värnamo 2021

  Tid Aktivitet Plats
  Måndag 22 februari 18: Partiavdelningsårsmöte Zoom
  Tisdag 23 februari 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Zoom
  Skype
  Torsdag 25 februari 18: Kommunfullmäktige Arken
  Onsdag 3 mars Introduktionsutbildning ABC Sydost, del 3 (4) Zoom
  Måndag 8 mars 17: Styrelsemöte
  18: 
  Gruppmöte
  Zoom
  Onsdag 17 mars Introduktionsutbildning ABC Sydost, del 4 (4) Zoom
  Tisdag 23 mars 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Zoom
  Skype
  Torsdag 25 mars 18: Kommunfullmäktige Arken
  Lördag 27 mars Partidistriktsårsmöte Zoom
  Måndag 12 april 18: Gruppmöte Zoom
  Fredag-lördag 16-17 april Kommun- och regionpolitiska dagar Zoom
  Tisdag 27 april 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Zoom
  Skype
  Torsdag 29 april 18: Kommunfullmäktige Arken
  Måndag 10 maj 18: Gruppmöte Zoom
  Tisdag 25 maj 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Zoom
  Skype
  Torsdag 27 maj 18: Kommunfullmäktige Arken
  Måndag 14 juni 18: Gruppmöte Zoom
  Tisdag 22 juni 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Zoom
  Skype
  Torsdag 23 juni 14: Kommunfullmäktige Arken
  Söndag 4 juli Kristdemokraternas dag Almedalen, Visby
  Måndag 9 augusti 18: Gruppmöte Zoom
  Tisdag 24 augusti 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Stadshuset
  KF-salen
  Torsdag 26 augusti 18: Kommunfullmäktige Stadshuset
  Måndag 13 september 18: Gruppmöte Zoom
  Tisdag 28 september 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Stadshuset
  KF-salen
  Torsdag 30 september 18: Kommunfullmäktige Stadshuset
  Måndag 11 oktober 18: Gruppmöte Zoom
  Tisdag 26 oktober 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Stadshuset
  KF-salen
  Torsdag 28 oktober 18: Kommunfullmäktige Stadshuset
  Måndag 8 november 18: Gruppmöte Zoom
  Fredag-söndag 12-14 november Riksting Norrköping
  Tisdag 23 november 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Stadshuset
  KF-salen
  Torsdag 25 november 18: Kommunfullmäktige Stadshuset
  Måndag 6 december 18: Gruppmöte Zoom
  Tisdag 14 december 18.30: Fullmäktigegruppmöte
  19: Alliansgruppmöte
  Stadshuset
  KF-salen
  Torsdag 16 december 18: Kommunfullmäktige Stadshuset

  Med reservation för ändringar. Den senaste tillgängliga informationen finns här på webben i normala fall.