Årsmöte i Västmanlands partidistrikt

Partidistriktet i Västmanlands årsmöte

Tid: lördagen den 23 mars 2019
Plats: Värdshuset Engelbrekt, Norberg
Pris: 250 kronor per stämmodeltagare. Kostnaden faktureras partiavdelningen där medlemmen är registrerad.
Anmälan: sänds till Joakim Widell så snart som möjligt och senast den 18 mars 2019 joakim.widell@kristdemokraterna.se alt joakim.widell@vasteras.se eller ring
070-2668036, alt 021-12 13 10 Anmälan krävs för att få lunch och fika.
Meddela även allergier, vegetariskt eller andra önskemål.

Inbjuden talare är:

Sara Skyttedal, Kristdemokraternas förstanamn till Europaparlamentet gästar oss

Program för partidistriktsårsmöte den 23 mars 2019
Fika från 09.30
Inledningsord 10:00-10:15
Regioninformation 10:15-10:35
Valanalysgruppen 10:35-10:55
Paus 10:55-11:10
Sara Skyttedal har ordet 11:10-12:00
Lunch 12.00-13.00 i Stadshotellet
Förhandlingar 13:00-15:30
Fika och avslutning 15:30
Avslutningstiden är preliminär och kan bli senarelagd

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet!