Fokusgrupper inom KPA för förtroendevalda och medlemmar

Hej Kristdemokrater,

Vid senaste KPA mötet informerade gruppledaren om att det kommer att bli ett antal arbetsgrupper/fokusgrupper som under en tid får jobba med specifika frågor och sammanställa materialet, som kan bli underlag för inlägg, debattartiklar o liknande och som ska nyttjas till att vara underlag för ett kommunalt handlingsprogram vid valet 2018.

Gruppledaren har nu fastställt 3 specifika grupper som skall verka i ungefär ett års tid inom följande områden:

Integration, Hur skapar vi ett Västerås som håller ihop? Hur fungerar vård och service för olika grupper? Hur bemöter vi nya västeråsare och olika kulturer.

– Barnkonventionen, Barn får ta plats, Hur uppfyller vi och säkerställer vi Barnens rätt till vård, utbildning och kultur. Stärka värdegrundsarbetet.

Staden utan gränser, Ekonomi och samhällsutveckling, stadsplanefrågor, översiktsplaner med miljöperspektiv, utifrån vårt kommunala handlingsprogram.

Som sammankallande till grupperna kommer de som sitter i fullmäktige att utgöra. Eric Söderberg tar hand om Staden utan gränser. Lars Lindén tar hand om Barnkonventionsgruppen, och Elisabeth Wäneskog tar hand om Integrationsgruppen.

Alla förtroendevalda förväntas deltaga i någon grupp. Det är öppet för alla medlemmar att deltaga. Sänd in intresseanmälan till vår politiske sekreterare på mail: joakim.widell@vasteras.se. Skriv vilken grupp du vill vara i och kontaktuppgifter. Start för grupperna beslutar den sammankallande om. Sedan bestämmer gruppen själv mötestider och arbetssätt.

Ta chansen att påverka vår kristdemokratiska politik i staden. Kom med oss i arbetet. Välkomna med er anmälan!

Joakim Widell politisk sekreterare

joakim.widell@vasteras.se

021-39 31 22