Hög tid att sända in motioner till Rikstinget 2017

Kristdemokraternas ordinarie riksting hålls den 20-22 oktober 2017 (v. 42) i Uppsala
För att motioner skall hinna in till rikstinget så skall de behandlas av partidistriktets årsmöte i Västmanland som hålls den 18 mars 2017 i Kungsör. Partidistriktet har fastställt sista inlämningsdatum till den 15 februari 2017 för att hinna bereda dessa motioner till partidistriktes årsmöte.

Vi uppmanar er alla som har idéer och tankar som behövs i det kristdemokratiska arbetet att fatta pennan eller tangentbordet och skriva ned dem. För er hjälp så har vi tagit fram en kort motionsskola för att ni skall kunna formulera motionen. Behöver ni mer hjälp så är det bara att kontakta vår politiske sekreterare Joakim Widell så kan ni bolla idéer eller få hjälp med formuleringar och tankar.

Att skriva en motion
Lite motionsskola

1) Vad är en motion?
-Förslag på något man vill förändra
-Förslag på ett uttalande
-Förslag på ett ställningstagande
-Förslag på något man vill utreda

2) Hur skriver man en motion
-Rubrik
-Inledning
-Brödtext
-Att-sats

3) Viktigt!
-Rubriken ska spegla innehållet
-Inled kort med motionens problemställning
-Brödtexten innehåller en lite utförligare beskrivning. Viktigt med faktakoll och källhänvisning om man hänvisat till fakta.

4) Att-satsen
-Att satsen är det viktigaste en motion.
-Det är i att-satsen/satserna som man formulerar det faktiska förslaget
-Det finns ingen begränsning i hur många att satser en motion får innehålla.
-Viktigaste orsaken till avslag på en motion är en dåligt formulerad att-sats.
-Koncentrera att-satsen till det du vill förändra
-Att partistyrelsen får i uppdrag…
-Att rikstinget uttalar…
-Att partistyrelsen verkar för…

5) Skillnader?
Vad är skillnad på en motion till region, kommun och riksdag jämfört med internt i partiet?
-I kommunfullmäktige är det kommunstyrelsen som får uppdragen.
-I regionen är det regionstyrelsen som får uppdragen.
-I riksdagen är att satserna formulerade ”att riksdagen som sin mening tillkännager för regeringen…”

6) Motion till rikstinget
-Alla medlemmar har motionsrätt
-Alla motionärer har talartid på rikstinget (kongressen), även om man inte är ombud
-En motion till rikstinget måste passera partidistriktsstämman på våren. Först via distriktsstyrelsen för yttrande.
-Partidistriktsstämman måste aktivt yttra sig om motionen innan den går vidare.

Så kom ihåg att sända in motioner senast den 15 februari till Partidistriktet Västmanland. Det går bra att maila in till vår administratör och politiske sekreterare Joakim Widell på joakim.widell@kristdemokraterna.se Via brev så är adressen Kristdemokraterna i Västmanland, Västgötegatan 2A, 72211 Västerås