Kristdemokraterna i Västerås sörjer för god kompetens i flygplatsstyrelsen

I ett antal artiklar i VLT har flygplatsstyrelsen kommenterats och det har påståtts att styrelsen saknar nödvändig kompetens. Nu senast är det Ulf Hedman som har en artikel inne i VLT den 10 juni. http://vlt.se/asikt/debatt/1.3957591-flygplatsstyrelse-saknar-kompetens

Vi som parti kan inte gå in och svara för vad andra partier utgått ifrån vid val av sina ledamöter och tänker därför inte besvara insändaren. Vår ledamot Stefan Sturesson har uttalat sig tidigare och står för sina svar. Vi Kristdemokrater har stort förtroende för vår ledamot Stefan Sturesson och vill därför delge er det CV som Stefan har och som visar på mycket stor kompetens inom många områden. Vi känner oss mycket trygga med hans kunskaper i flygplatsstyrelsen.

CV Stefan Sturesson