Kristdemokraternas ledamot i flygplatsstyrelsen avgår

Kristdemokraternas ledamot i styrelsen i Nya Västerås Flygplats AB, Stefan Sturesson, avgår idag på egen begäran

– Orsaken är att i stort sett hela den gamla styrelsen avsagt sig av olika skäl, där naturligtvis kritiken för Nextjet-affären varit avgörande. Själv hade jag ingen möjlighet att ta ställning till Nextjet-avtalet, eftersom jag då befann mig utomlands. Det framgår av protokollen att jag inte på något sätt varit delaktig i den beslutsprocessen. Därför är jag glad att revisorerna beviljar mig ansvarsfrihet.

Stefan Sturesson gick in i det mycket svåra uppdraget med en stark ambition att bidra till Flygplatsens utveckling. Stefan har lång erfarenhet av styrelseuppdrag och att utveckla affärer i bolag. Stefan har med sin kompetens bidragit till att skapa en bättre förutsättning för vidare arbete in i bolaget för flygplatsstyrelsen.

– Personligen tror jag att grunden är lagd för att Flygplatsbolaget ska kunna utvecklas i den riktning som kommunens ledning önskar säger Stefan Sturesson

Kristdemokraterna har förtroende för Stefan och ser att hans ansvarstagande, breda erfarenhet och kunskap har spelat en viktig roll för flygplatsen och dess styrelse. Vi tackar honom för den insats han gjort för bolaget och alla västeråsare, säger Amanda Agestav.