Motionsdags till Kristdemokraternas Riksting i november

Hej Kristdemokrat i Västerås

I år är det Riksting igen, 8-10 november 2019. Kristdemokraternas högsta beslutande organ.
Till det uppmanas alla medlemmar att skriva motioner och komma med idéer som ni vill driva.
Sista datum för att lämna in motioner så att vi hinner behandla den till Västerås partiavdelnings årsmöte den 18 februari är måndag den 28 januari. (Årsmötet är i Vallbykyrkan den 18 februari kl. 18:00, kallelse kommer i början av februari.)
Motion går att lämna in senare, men blir då ej behandlad av Västerås partiavdelning.

Allra senaste dag att lämna in är då den 25 februari 2019.
Motion mailas till nedanstående mail, alt sänds på nedanstående adress.
Fatta era tangentbord och skriv ned era idéer.
Har ni frågor eller funderingar, kontakta undertecknad

Med Vänliga Hälsningar
Joakim Widell
Organisationssekreterare
Kristdemokraterna Västmanland
Västgötegatan 2A
722 11 Västerås
mobil: +46-70 266 80 36
joakim.widell@vasteras.se
joakim.widell@kristdemokraterna.se