Öppet möte om parkeringsutredningen för Västerås stad 19 januari

Vi Kristdemokrater i Västerås inbjuder till öppet medlemsmöte för att diskutera parkeringsutredningen i Västerås samt därtill hörande stadsplaneringsfrågor, bl.a om hur vi bygger för vårt boende, citykärnan, köpcentren etc.

Vid vårt senaste KPA möte den 8 januari beslöt vi att lägga parkeringsutredningen i ett särskilt möte så att vi ordentligt kan diskutera frågan då den hör ihop med många andra stadsplaneringsfrågor. Många har synpunkter på utredningen och tillsammans hoppas vi kunna komma fram till ett bra kristdemokratiskt remissvar på parkeringsriktlinjer. Parkeringsprogrammet och Parkeringsriktlinjerna bifogas här nedan.

Varmt Välkomna till vårt kansli på Västgötegatan 2 i Västerås Måndagen den 19 januari 2015 kl. 18:30.

Inbjudare och mötesvärdar är Eric Söderberg, Kommunstyrelsen o Byggnadsnämnden samt Pauline Sturesson ifrån den Tekniska nämnden

Vi bjuder på enklare förtäring

Parkeringsriktlinjer till remiss

Parkeringsprogram