Partidistriktsårsmöte för Västmanland lördag 18 mars

Kristdemokraterna i Västmanland håller på lördag den 18 mars årsmöte i Kungsör, för att välja ny ordförande.
Kristdemokraternas tf. partiledare Jacob Forssmed gästar Kungsör och partidistriktsårsmötet

Kristdemokraterna i Västmanlands distriktsordförande Börje Hultin har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Vi i Västerås, distriktets största partiavdelning, vill ta vårt ansvar för att Kristdemokraterna skall bidra och göra skillnad i Västmanland och i Regionen. Det är av absolut största vikt att vi syns, märks och gör avtryck i politiken på Regionens alla nivåer och i alla kommuner. Vi skall synas i media och vi skall märkas på avtrycken vi gör i politiken. Vi bör därför fullt ut nyttja de krafter vi har till hands inom politiken och som lägger ned heltidsarbete för att politiken skall fungera i kristdemokratins tecken.

Västerås och Köping har därför beslutat att nominera Amanda Agestav som ny distriktsordförande samt Tommy Emterby som vice ordförande i distriktet. Till detta har nu även Hallstahammars och Kungsörs Kristdemokrater valt att stödja Amandas och Tommys kandidaturer.

Vi ser det som mycket viktigt att hela Västmanland är representerat i presidiet för distriktsstyrelsen, och att det är nyckelpersoner för länet. Amanda Agestav är idag kommunalråd på heltid i majoriteten för Västerås stad, hon är kommunstyrelsens förste vice ordförande och hon är mycket engagerad i att driva de kristdemokratiska frågorna. Hon besitter kunskaper som behöver spridas i länet och är välkänd för många utanför Västerås. Hon är bördig från Surahammar och har tidigare suttit i Riksdagen vilket är en stark merit med de kontakter hon fått genom det.

Tommy Emterby sitter i kommunstyrelsen i Hallstahammar och har mångårig politisk erfarenhet. Uppvuxen med politiken från barndomshemmet så har han senare varit med och byggt upp ett helt nytt parti och fått in det i Riksdagen och många kommuner. Idag är Tommy ordförande i Hallstahammars lokalavdelning och kommer senare i vår att bli heltidspolitiker och lägga all energi på den kommande valrörelsen.

Amanda och Tommy är nyckelpersoner som behöver ta platserna som ordförande respektive vice ordförande i distrikt Västmanland. Tillsammans med regionrådet Malin Gabrielsson är de personer som gör skillnad för Västmanland. Valen till ny distriktsstyrelse sker vid årsmötet i Kungsör, Centrumgården lördagen den 18 mars 2017 med start 9:30. Vår tf. partiledare Jacob Forssmed inledningstalar och gästar Kungsör denna dag.

Varmt Välkomna till en mycket intressant dag i Kungsör!