Styrelse och Förtroendevalda

Kristdemokraterna i Västerås

Partiavdelningens styrelse:


Ordförande: Samuel Stengård


Vice ordförande: Joakim Widell

Ledamöter i styrelsen:
Amanda Agestav
Jesper Songer
Elin Granqvist
Eric Söderberg
Malin Gabrielsson, Valledare

Ersättare i styrelsen:
Andreas Burenfjäll
Micael Larsson
Pauline Sturesson
Ibrahim Onar

Våra politiker i Västerås

Förtroendevalda i kommunfullmäktige
i Västerås stad:

Ordinarie ledamöter:
Amanda Agestav
Gruppledare
Telefon: 021-39 31 23
Mobil: 073-855 25 82
e-post. amanda.agestav@vasteras.se
e-post: amanda@kristdemokraterna.se

http://amanda-agestav.blogspot.com


Samuel Stengård
Telefon: 073-913 05 27
e-post: samuel.stengard@citykyrkan.org
e-post: samuel.stengard@kristdemokraterna.se

Ibrahim Onar
Telefon: 076-208 00 58
e-post: ibrahim.onar@vasteras.se
e-post: ibrahim.onar@kristdemokraterna.se

Ersättande ledamöter i Fullmäktige:


Elisabeth Wäneskog
Tel: 073-662 96 90
e-post: elisabeth.waneskog@kristdemokraterna.se
e-post: elisabeth.waneskog@vasteras.se

JW
Joakim Widell
mobil: 070-266 80 36
e-post: joakim.widell@vasteras.se
e-post: joakim.widell@kristdemokraterna.se

 

Förtroendevalda i nämnder och styrelser:

Kommunstyrelsen/ Västerås stadshus AB
Ordinarie: Amanda Agestav
tel. stadshuset 021-39 31 23
Ers. Samuel Stengård
telefon: 073-913 05 27

Förskolenämnden
Ers: Micael Larsson

Grundskolenämnden
Ers: Amanda Agestav

Utbildning- & arbetsmarknadsnämnden
Ers: Carl Olehäll

Individ- och familjenämnden

Ersättare: Juhani Nikula,

Äldrenämnden
Ledamot: Elisabeth Wäneskog

Nämnden för funktionshindrade
Ord. Elin Granqvist, ers. Stefan Sturesson

Kulturnämnden
Ord. Ibrahim Onar

Nämnden för idrott och friluftsliv
Ord. Samuel Stengård

Teknisk nämnd
Ers. Joakim Widell

Fastighetsnämnden
Led: Eric Söderberg

Byggnadsnämnden
Ers. Jesper Songer

Miljö-och konsumentnämnd
Ers. Mats Westerlund

Kommunrevisionen
Ord. Börje Hultin

Överförmyndarnämnden
Ord. Joakim Widell

Kommunförbundet Teater
1:e vice ordf. Elisabeth Wäneskog

Kommunförbundet Musik
Ers. Ibrahim Onar

Valberedningen
Ord. Samuel Stengård. ers. Amanda Agestav

Valnämnden
Ord. Joakim Widell, ers. Ibrahim Onar

Mälarenergi AB samt Mälarenergi stadsnät
ers. Sture Torseng

Fibra AB
Ers. Samuel Stengård

Byggnads AB Mimer
2:e vice ordf. Amanda Agestav

Nya Västerås flygplats styrelse
Ord. Joakim Widell

Skultuna kommundelsnämnd
Ord. Pauline Sturesson

MBR, Mälardalens brand o räddning
Ers. Samuel Stengård

Nämndemän vid Västmanlands tingsrätt:
Thord Emdén
Kerstin Lundell
Maj-Britt Lilja