• Styrelse och Förtroendevalda

  Kristdemokraterna i Västerås

  Partiavdelningens styrelse:


  Ordförande: Samuel Stengård

  Vice ordförande: Eric Söderberg

  Ledamöter i styrelsen:

  Amanda Grönlund
  Elin Granqvist

  Curt-Åke Larsson

  Micael Larsson

  Mats Westerlund

  Ersättare i styrelsen:

  Andrew Burns
  Desiree Eriksson
  Pauline Sturesson
  Ibrahim Onar

  Emil Thessén

  Filip Ringström

  Nilla Kuul, Val o kampanjledare

  Hans Stergel, Val o kampanjledare

   

  Våra politiker i Västerås

  Förtroendevalda i kommunfullmäktige
  i Västerås stad:

  Ordinarie ledamöter:
  Amanda Grönlund
  Gruppledare
  Telefon: 021-39 31 23
  Mobil: 073-855 25 82
  e-post. amanda.gronlund@vasteras.se
  e-post: amanda@kristdemokraterna.se

  http://amanda-agestav.blogspot.com


  Samuel Stengård
  Telefon: 073-913 05 27
  e-post: samuel.stengard@citykyrkan.org
  e-post: samuel.stengard@kristdemokraterna.se

  Ibrahim Onar
  Telefon: 076-208 00 58
  e-post: ibrahim.onar@vasteras.se
  e-post: ibrahim.onar@kristdemokraterna.se

  Ersättande ledamöter i Fullmäktige:


  Elisabeth Wäneskog
  Tel: 073-662 96 90
  e-post: elisabeth.waneskog@kristdemokraterna.se
  e-post: elisabeth.waneskog@vasteras.se

  JW
  Joakim Widell
  mobil: 070-266 80 36
  e-post: joakim.widell@vasteras.se
  e-post: joakim.widell@kristdemokraterna.se

   

  Förtroendevalda i nämnder och styrelser:

  Kommunstyrelsen/ Västerås stadshus AB
  Ordinarie: Amanda Grönlund
  tel. stadshuset 021-39 31 23
  Ers. Samuel Stengård
  telefon: 073-913 05 27

  Förskolenämnden
  Ers: Micael Larsson

  Grundskolenämnden
  Ers: Amanda Grönlund

  Utbildning- & arbetsmarknadsnämnden
  Ers: Filip Ringström

  Individ- och familjenämnden

  Ersättare: Elin Granqvist

  Äldrenämnden
  Ledamot: Amanda Grönlund

  Nämnden för funktionshindrade
  Ord. Elin Granqvist, ers. Göran Sjödahl

  Kulturnämnden
  Ord. Ibrahim Onar

  Nämnden för idrott och friluftsliv
  Ord. Samuel Stengård

  Teknisk nämnd
  Ers. Samuel Stengård

  Fastighetsnämnden
  Led: Eric Söderberg

  Byggnadsnämnden
  Led. Jens-Ove Johansson, Ers. Stefan Sturesson

  Miljö-och konsumentnämnd
  Ers. Mats Westerlund

  Kommunrevisionen
  Ord. Hans Stergel

  Överförmyndarnämnden
  Ord. Joakim Widell

  Kommunförbundet Teater
  1:e vice ordf. Elisabeth Wäneskog

  Kommunförbundet Musik
  Ers. Ibrahim Onar

  Valberedningen
  Ord. Samuel Stengård. ers. Amanda Agestav

  Valnämnden
  Ord. Elin Granqvist, ers. Ibrahim Onar

  Mälarenergi AB samt Mälarenergi stadsnät
  ers. Sture Torseng

  Fibra AB
  Ers. Samuel Stengård

  Byggnads AB Mimer
  2:e vice ordf. Amanda Agestav

  Skultuna kommundelsnämnd
  Ord. Pauline Sturesson

  MBR, Mälardalens brand o räddning
  Ers. Samuel Stengård

  Nämndemän vid Västmanlands tingsrätt:
  Thord Emdén
  Kerstin Lundell
  Maj-Britt Lilja