Västerås Kommunpolitiska program presenterat!

Kristdemokraterna i Västerås prioriterar de äldre i sitt kommunprogram för Västerås. Vi  vill införa en äldreboendegaranti för de som fyllt 85 år – och samtidigt vill vi sänka skatten med 50 öre, stegvis, under kommande mandatperiod.

Det kommunala handlingsprogrammet presenterades på måndagen av Amanda Agestav (KD), gruppledare och kommunalråd i Västerås, och Jakob Forssmed (KD), 1:e vice partiledare och partiets talesperson i äldrefrågor.
– Huvudfokus för oss ligger på situationen för barn och äldre. Vi tycker att de är målgrupper som vi prioriterar allra mest i kommunen och det är en del av kommunens kärnverksamhet. Och kommunen måste blir bättre på att prioritera, säger Amanda Agestav. När det gäller de äldre vill Kristdemokraterna införa en äldreboendegaranti, som innebär att alla som fyllt 85 ska garanteras plats i ett anpassat boende eller trygghetsboende när personen själv bedömer att det behovet finns. För att lösa behovet av fler platser vill partiet bygga fler, nya, trygghetsboenden.
– Alla behöver inte komma in på ett traditionellt äldreboende, för alla har inte det vårdbehovet, utan det handlar om att skapa fler trygghetsboenden där det finns gemensam service, säger Amanda Agestav.
– En del av lösningen här i Västerås är att det 2020 kommer två stora äldreboenden, och intill dem ska det byggas trygghetsboenden. Där har vi sagt att vi vill förhyra en del av lägenheterna för att underlätta för anhöriga, säger Elisabeth Wäneskog (KD), idag förste vice ordförande i äldrenämnden i Västerås.

Vad är det då ni vill dra ner på till förmån för satsningar på äldre och yngre?
– Det finns många saker som kommunen gör som man frågar sig om kommunen behöver göra. Det finns många föreningar till exempel som vill ta över skötsel av vissa idrottsplatser, det kan vara en sak. Men det viktigaste tror jag är att få fler människor i jobb och färre i försörjningsstöd. Så aktiva satsningar för näringslivet och satsningar för att människor kommer i jobb tror vi är det allra viktigare, säger Amanda Agestav.

Kristdemokraterna i Västerås föreslår en skattesänkning på 50öre under perioden 2018-2022 50 öre låter inte mycket och de allra flesta tycker att det kan vi ha råd med, och det tycker vi Kristdemokrater också. Men vi har inte råd att per automatik låta skatten, det som faktiskt du och vi alla är med och betalar in stå ifrågasatt hur förvaltningen sker.

Västerås har av tradition en restriktiv inställning till skatteökningar, det har genom åren visat sig att när skatteökningar sker ”försvinner” pengarna bort i den allmänna kassan och mer verksamhet kommer inte ut ur organisationen. Vi får således som medborgare betala mer men vi får inte mer för det vi betalar. Det är inte rimligt.

Vi Kristdemokrater föreslår en ansvarsfull och väl avvägd sänkning på 50 öre av Västeråsarnas skatt under perioden 2018-2022. Det sker genom en avtrappning under den kommande perioden. 50 öre motsvarar 70mkr per år i intäkt och för dig som invånare i Västerås innebär det om du tjänar 20 000:/mån att du får 100:- mer kvar i plånboken.

Det kan tyckas som en liten summa, 100:- mer kvar, men det är en summa som du kan styra över. Och det är själva poängen, det är dina pengar. Du kan välja att ge den till någon organisation som arbetar i samhället, Here4You som arbetar ute på skolor med bland annat kamratstöd och antimobbing insatser, Röda korsets med bland annat deras anhörigstöd som gör besök hos äldre för att bryta ensamheten, kyrkor och organisationer som med stort engagemang hjälper, stöttar och finns med mänskor i dess vardagsproblem. Men det centrala är att du får större möjlighet att påverka vart och vad du lägger dina pengar på, eller om du vill spara dem eller förgylla vardagen med en fika. Valet blir ditt.

Vi vet att det finns områden inom Västerås stad som behöver utökade resurser, och dessa vet vi går att prioritera och finansiera inom befintligt budgetutrymme med skattesänkningen inräknat. Det gör vi genom en ansvarsfull politik som möjliggör så att flera kommer snabbare ut i arbete, en organisation som arbetar med att minska sjuktal och genomlysning så att vi får en organisation där all personal trivs och kommer till sin fulla rätt. Det ger utrymme.

Att fler kommer i arbete är en fundamental grundsten för ett välfärdssamhälle. För om vi inte alla hjälps åt, om vi inte minskar hindren att komma in på arbetsmarknaden så kommer inga skatteintäkter komma in, utan utgifterna ökar och det blir allt svårare för de som är i störst behov av stöd och hjälp att få det.

Hur ska detta finansieras? Vi ser bara att under de senaste 16 månaderna har extrakostnader på 10mkr för utköp av personal skett i Västerås. Vi vet även att sjuklönekostnaden är mycket hög i Västerås stad, 120mkr uppgår de till. Vi vet att under kommande år med den teknikutvecklingen som sker så kommer kunna göras flera systemvinster i organisationen som frigör utrymme för en skattesänkning. Vi ser även att med en inflyttning och befolkningsökning i vår stad, kombinerat med en arbetsmarknadspolitik som utgår från vårt program och förslag så kommer arbeten att kunna tillskapas som i sin tur möjliggör en omfördelning från din skatteinbetalning till ”kommunkistan” till att bli kvar i din plånbok.

Nedan ligger länk till hela kommunprogrammet så du kan ladda ned och läsa

Ett Tryggare Västerås Kommunprogram

Vi tror på ett Västerås som du ska kunna lita på, vi tror på en omfördelning och vi tror på dig!

’Nu önskar vi er alla en Glad Midsommar! Väl mött i valrörelsen

Samuel Stengård Ordförande Kristdemokraterna i Västerås

Amanda Agestav Kommunalråd och gruppledare Kristdemokraterna i Västerås